0976.389.199
Vinacomin Thành Công Đạt Chứng Nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000

Vinacomin Thành Công Đạt Chứng Nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000

Công ty CP Du lịch và Thương mại Vinacomin (VTTC) giữ vững thị phần và mở rộng thị trường tiềm năng nhờ bộ 3 Chứng nhận ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 22000. Giấy chứng nhận do ISOCERT cấp có giá trị quốc tế và truy xuất được mọi nơi nhờ QR-code.

Công ty CP Du lịch và Thương mại Vinacomin (VTTC) đã áp dụng và đạt Chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 để tăng hiệu quả trong kinh doanh và phát triển. ISOCERT đã đánh giá và cấp Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận ISO 22000 cho VTTC. Dưới đây là câu chuyện thành công của khách hàng.

Bài viết liên quan