0976.389.199
Y tế điện tử

Y tế điện tử

Thuật ngữ “y tế điện tử” (e-Health) ngày càng được sử dụng nhiều trên thế giới, nhưng chỉ có ít người đưa ra được một định nghĩa rõ ràng cho từ vựng tương đối mới này. Bắt đầu được nhắc đến khoảng năm 1999, thuật ngữ dần dần trở nên khá thông dụng, để chỉ không những việc sử dụng Internet vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mà còn muốn đề cập đến 1 phạm vi rộng hơn, gần như là tất cả những gì liên quan đến tin học, máy tính để ứng dụng vào ngành y tế. Thuật ngữ này lần đầu tiên được sử dụng chủ yếu bởi các tập đoàn hàng đầu và trong lĩnh vực marketing, chứ không phải xuất phát từ hàn lâm. Nó được tạo ra theo cảm hứng của nhiều từ có cấu trúc tương tự (e-word): e-commerce, e-business, e-solution… với mong muốn truyền tải một nội dung tương tự về nguyên tắc, về lợi ích, về tiềm năng… của lĩnh vực thương mại điện tử vào trong ngành y tế. Ngày nay, việc sử dụng Internet ngày càng rộng rãi, viễn cảnh về 1 cuộc cách mạng sâu rộng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sẽ không còn xa nữa.


Tiêu chuẩn Quốc tế

Các uỷ ban của ISO nghiên cứu và xây dựng các tiêu chuẩn liên quan đến Y tế điện tử

ISO / TC 215 Thông tin sức khỏe

Uỷ ban ISO / TC 215 Tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực tin học y tế, để tạo điều kiện nắm bắt, trao đổi và sử dụng dữ liệu, thông tin và kiến ​​thức liên quan đến y tế để hỗ trợ và kích hoạt tất cả các khía cạnh của hệ thống y tế.

  • Tin học Genomics (genomics, phenomics và proteomics) - ứng dụng trong hỗ trợ sức khỏe con người và nghiên cứu lâm sàng.
  • Ứng dụng công nghệ AI trong Y tế điện tử
  • Quản trị Thông tin Y tế (HlthInfoGov)
  • Phần mềm y tế và hệ thống CNTT y tế an toàn, hiệu quả và bảo mật, bao gồm cả những hệ thống tích hợp các thiết bị y tế
  • Cá nhân hóa Y tế điện tử kỹ thuật số
  • Khả năng tương tác của hệ thống và thiết bị
  • Dược phẩm và kinh doanh thuốc
  • Thuốc đông y
  • Bảo mật, An toàn và Quyền riêng tư