0976.389.199
Câu chuyện thành công: ETZ và Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm ISO 22000

Câu chuyện thành công: ETZ và Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm ISO 22000

Kể từ khi thành lập, ETZ luôn chú trọng tới việc cơ sở hạ tầng và trang thiết bị máy móc phù hợp với tất cả các thông số an toàn thực phẩm. Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm đã cung cấp một cách tiếp cận thiết thực để đảm bảo giảm thiểu và loại bỏ các nguy cơ về an toàn thực phẩm như một cách thức để bảo vệ khách hàng.

ETZ đã tin tưởng lựa chọn ISOCERT đánh giá và cấp Chứng nhận ISO 22000 để mang lại lợi ích thiết thực cho chính doanh nghiệp và vì sự phát triển chung của quốc gia.

ISOCERT trao Giấy Chứng nhận ISO 22000 cho đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dược liệu ETZ

Tại sao lựa ISOCERT?

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dược liệu ETZ đã lựa chọn làm việc cùng ISOCERT - Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế có đầy đủ năng lực với đội ngũ chuyên gia đào tạo, hướng dẫn áp dụng và đánh giá giàu kinh nghiệm.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, ISOCERT đã đồng hành cùng hàng nghìn doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, lĩnh vực, quy mô, … tiếp cận những mô hình quản lý tiên tiến nhất để đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao chất lượng của hệ thống quản lý và sản phẩm.

  • Ngày 15/09/2020, ISOCERT được BoA Công nhận: ISOCERT là tổ chức chứng nhận có năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (FSMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/TS 22003:2013 cho tất cả các lĩnh vực và được cấp số VICAS 067 - FSMS. 
  • Hiện nay, tại Việt Nam, ISOCERT là một trong hai tổ chức được công nhận đầy đủ (full) các lĩnh vực chứng nhận đối với Hệ thống An toàn thực phẩm (FSMS) được Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) công nhận.
  • Sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao chất lượng hàng hóa vì lợi ích quốc gia.
  • Hoạt động trên giá trị cốt lõi “Độc lập - Minh bạch - Khách quan - Hài hòa - Thịnh vượng”.
  • Đội ngũ chuyên gia chuyên môn, kinh nghiệm, chuẩn mực.
  • Chi nhánh, văn phòng khắp Bắc - Trung - Nam.
  • Đội ngũ tư vấn 24/7.

Tải Câu chuyện thành công: ETZ và Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm ISO 22000 

Bài viết liên quan