0976.389.199
Câu chuyện thành công: Techvify và Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thông tin ISO 27001

Câu chuyện thành công: Techvify và Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thông tin ISO 27001

Techvify đã lựa chọn ISOCERT - Tổ chức Chứng nhận và Giám định Quốc tế, một trong số ít những tổ chức có đầy đủ năng lực đánh giá và cấp Chứng nhận ISO 27001, ISOCERT tự hào đã đồng hành cùng hàng nghìn doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, lĩnh vực, quy mô… tiếp cận những mô hình quản lý tiên tiến nhất để đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao chất lượng của hệ thống quản lý và sản phẩm.

ISOCERT là một trong số ít những tổ chức tại Việt Nam có đầy đủ năng lực đánh giá và cấp Chứng nhận ISO 27001 - Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin. 

Tại sao lựa chọn ISOCERT?

Trường phổ thông có nhiều cấp học quốc tế Kinh Bắc (KBIS) đã lựa chọn làm việc cùng ISOCERT - Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế có đầy đủ năng lực với đội ngũ chuyên gia đào tạo, hướng dẫn áp dụng và đánh giá giàu kinh nghiệm.
Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, ISOCERT đã đồng hành cùng hàng nghìn doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, lĩnh vực, quy mô, … tiếp cận những mô hình quản lý tiên tiến nhất để đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao chất lượng của hệ thống quản lý và sản phẩm.

  • ISOCERT được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận là tổ chức chứng nhận có năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin.
  • Hiện nay, tại Việt Nam, ISOCERT là một trong số ít đơn vị có đầy đủ năng lực đào tạo, đánh giá và cấp chứng nhận ISO 27001.
  • Sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao chất lượng hàng hóa vì lợi ích quốc gia.
  • Hoạt động trên giá trị cốt lõi “Độc lập - Minh bạch - Khách quan - Hài hòa - Thịnh vượng”.
  • Đội ngũ chuyên gia chuyên môn, kinh nghiệm, chuẩn mực.
  • Chi nhánh, văn phòng khắp Bắc - Trung - Nam.
  • Đội ngũ tư vấn 24/7.

Dịch vụ liên quan

Bài viết liên quan