Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn ISO - Uy Tín - Chuyên Nghiệp - Tiết Kiệm

Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn ISO - Uy Tín - Chuyên Nghiệp - Tiết Kiệm

 • Dịch vụ bao gồm:

    Đào tạo tiêu chuẩn iso tại doanh nghiệp

    Quyết định sử dụng dấu chứng nhận

    Dấu công nhận quốc tế BOA – IAF

    Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 giá trị quốc tế

ISOCERT cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Giấy chứng nhận hiệu lực quốc tế


Đăng ký

Nhận báo giá

Chi phí đánh giá cấp giấy chứng nhận


Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO là gì?

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO (Quality management system – QMS) là một hệ thống bao gồm các yêu cầu về quy trình, thủ tục nhằm đạt được những mục tiêu về chất lượng. 

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO là việc tổ chức chứng nhận đánh giá doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp các yêu cầu quy trình, thủ tục theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 áp dụng cho mọi doanh nghiệp không phân biệt loại hình, quy mô hoặc sản phẩm và dịch vụ cung cấp.

QMS (Quality management system) giúp định hướng hoạt động của doanh nghiệp theo các bước tuần tự, quản lý được các quá trình.

Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 là tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng QMS của Doanh nghiệp.

 

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 9001 ban hành năm 1987. Phiên bản mới nhất của  tiêu chuẩn ISO 9001 ban hành vào tháng 9 năm 2015 có tên gọi đầy đủ là ISO 9001:2015.

Các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để chứng minh sản phẩm và dịch vụ của mình đáp ứng thỏa mãn khách hàng và yêu cầu luật định. 

Trong bộ Tiêu chuẩn ISO 9000 Có tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn được quan tâm nhiều nhất. Bởi Tiêu chuẩn ISO 9001 xác định các yêu cầu cơ bản đối với một hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 của một tổ chức.

Mục đích của tiêu chuẩn ISO 9001 giúp doanh nghiệp chứng minh sản phẩm dịch vụ của mình đưa ra thị trường luôn đáp ứng và đảm bảo chất lượng. Giúp doanh nghiệp luôn luôn duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh làm ăn chân chính.

Nội dung tiêu chuẩn ISO 9001:2015 gồm có 10 điều khoản. Bao gồm:

 1.   Phạm vi áp dụng.
 2.   Tài liệu viện dẫn.
 3.   Thuật ngữ và định nghĩa.
 4.   Bối cảnh của tổ chức.
 5.   Sự lãnh đạo.
 6.   Hoạch định.
 7.   Hỗ trợ.
 8.   Điều hành.
 9.   Đánh giá kết quả hoạt động.
 10. Cải tiến.

Nội dung các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đưa ra các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng theo iso. Qua đó, Doanh nghiệp sẽ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của mình để đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO này.

Lợi ích khi doanh nghiệp đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

Tăng sức mạnh quản lý:

- Giúp tổ chức, doanh nghiệp xác định và quản lý các vấn đề chất lượng một cách toàn diện.

- Chủ động kiểm soát để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về hệ thống chất lượng.

- Giúp bạn trở thành một đối thủ cạnh tranh phù hợp hơn trong thị trường của bạn.

- Thúc đẩy và tham gia vào đội ngũ nhân viên với các quy trình nội bộ hiệu lực hơn

Đáp ứng yêu cầu khách hàng:

- Mở rộng cơ hội kinh doanh bằng cách thể hiện sự tuân thủ

- Có được nhiều khách hàng với dịch vụ khách hàng tốt hơn

- Quản lý chất lượng tốt hơn giúp bạn đáp ứng những nhu cầu của khách hàng

- Tăng cơ hội trúng thầu, khả năng cạnh tranh khi khách hàng ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp đạt chuẩn ISO 9001:2015.

- Nâng cao uy tín, thương hiệu trong thị trường trong nước và quốc tế.

Gia tăng lợi nhuận:

- Những cách làm việc hiệu quả hơn sẽ tiết kiệm thời gian, tiền bạc và nguồn lực

- Giam sai lỗi, phế phẩm và hỏng hóc. Mối liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận cán bộ nhân viên, giúp doanh nghiệp đảm bảo việc vận hành, ổn định đi vào sản xuất kinh doanh hiệu quả ngay từ đầu.

- Cải tiến kết quả hoạt động và cải tiến quá trình sẽ cắt giảm các lỗi và tăng lợi nhuận

Dịch vụ cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại ISOCERT

Sau khi doanh nghiệp tiến hành đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng. ISOCERT sẽ tiến hành hoạt động đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001. Và quy trình đánh giá chứng nhận được diễn ra như sau:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Bước 2: Xem xét hợp đồng và chuẩn bị đánh giá

Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1

Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ

Bước 6: Cấp dấu chứng nhận (hiệu lực 3 năm)

Bước 7: Đánh giá và giám sát định kỳ

Bước 8: Đánh giá chứng nhận lại (2 tháng trước khi hết hiệu lực)

Hơn +1000 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lưng theo tiêu chuẩn ISO với chi phí tiết kiệm

cấp chứng chỉ iso 9001

Công ty cổ phần xây dựng MIA được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

chứng nhận iso 9001

Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Anh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và được ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015

chứng nhận iso 9001:2015

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và được ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015

Giấy chứng nhận ISO 9001

 ISOCERT cấp chứng nhận ISO 9001 cho công ty TNHH gương kính Tân An Vinh

Giấy chứng nhận iso 9001


 

Đăng ký chứng nhận ISO 9001

- Hồ sơ pháp lý công ty (giấy đăng ký kinh doanh; giấy đủ điều kiện (nếu có))
- Sổ tay chất lượng
- Hồ sơ đánh giá nội bộ
- Hồ sơ xem xét lãnh đạo
- Các tài liệu, thủ tục khác của công ty
- Sơ đồ tổ chức của cty

Tải phiếu Đăng ký chứng nhận ISO 9001

    Đăng ký

 

"ISOCERT Hài Hòa Cùng Thịnh Vượng"

 

Giấy chứng nhận ISO 9001

giấy chứng nhận iso 9001

 

 

 

chứng nhận iso 9001

 

chứng nhận iso 9001

 

56 đánh giá

Bình luận
ajax-loader