0976.389.199
Công ty Dược FANMEC thành công đạt Chứng nhận ISO 22000

Công ty Dược FANMEC thành công đạt Chứng nhận ISO 22000

Công ty Cổ phần Phát triển Dược FANMEC đã đạt Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000 để tăng hiệu quả trong kinh doanh và mang đến sản phẩm chất lượng cho khách hàng. 

ISOCERT đã đánh giá và cấp Chứng nhận ISO 22000 cho Công ty Cổ phần Phát triển Dược FANMEC. Dưới đây là câu chuyện thành công của khách hàng.
 

Bài viết liên quan