Dịch Vụ Cấp Giấy Chứng Nhận Chất Lượng ISO 9001:2015

Cấp Giấy Chứng Nhận Chất Lượng Sản phẩm ✔️ Cho Doanh Nghiệp

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT Giấy chứng nhận chất lượng ISO 9001:2015 được công nhận quốc tế thông qua dấu BoA và IAF
Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT Đáp ứng yêu cầu khách hàng, quy trình nhất quán
Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT Đội ngũ chuyên gia thân thiện, nhiệt tình
Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT Đấu thầu tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu
Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT Đáp ứng yêu cầu pháp luật, nâng cao năng lực quản lý

Tổng quan

Giấy chứng nhận chất lượng là gì?

 

CQ hay C/Q (Certificate of quality): Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc quốc tế. Mục đích của CQ là để chứng minh sản phẩm sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố kèm theo sản phẩm đó.

Hầu hết các cơ quan chứng nhận sản phẩm (hoặc các chứng nhận sản phẩm) đều được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO / IEC Guide 65: 1996

Có hai hình thức chứng nhận chất lượng sản phẩm là:

 


Các hình thức chứng nhận chất lượng sản phẩm? 

___________________________

 

Có hai hình thức chứng nhận chất lượng sản phẩm là:

 •  Chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn (Chứng nhận tự nguyện): chứng nhận chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng trong nước hoặc các tiêu chuẩn quốc tế.  Chứng nhận này được thực hiện theo yêu cầu của tổ chức/cá nhân, về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp khách hàngyêu cầu thì nó trở thành bắt buộc. Phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn là do tổ chức/cá nhân chứng nhận hợp chuẩn hoặc tổ chức/cá nhân công bố hợp chuẩn quyết định nhưng phải phù hợp với từng sản phẩm để đảm bảo độ chính xác.

 

 •  Chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật (Chứng nhận bắt buộc): việc chứng nhận chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thật tương ứng, được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý của Nhà nước (ở Trung ương hoặc địa phương), thường là các chứng nhận liên quan đến các vấn đề an toàn, vệ sinh, môi trường (Công bố hợp quy). Phương thức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 

Phân biệt giấy chứng nhận C/Q và C/O?

___________________________

Nếu C/Q là giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa thì C/O (Certificate of origin) lại là loại giấy chứng nhận xuất xứ của hàng hóa và được cấp bởi nhà sản xuất hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền của nước xuất khẩu cho hàng hóa xuất khẩu được sản xuất tại nước đó.

 

Do vậy, mục đích của việc xin cấp giấy chứng nhận C/O là chứng minh được hàng hóa của doanh nghiệp đó có xuất xứ rõ ràng, phù hợp với các quy định liên quan đến thuế quan, hạn ngạch cũng như các quy định khác về xuất nhập khẩu của nước xuất khẩu và nước nhập khẩu hàng hóa đó.Đối với CO do nhà sản xuất cung cấp là dạng không chính thống nên không được hưởng các chế độ ưu đãi thuế quan của các nước nhập khẩu hàng hóa đó.

 

Yêu cầu pháp lý của giấy chứng nhận chất lượng?

___________________________

 

Căn cứ vào nghị định số 20/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Điều 9  Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

 

 • a) Quản lý hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia; hướng dẫn xây dựng và thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; tổ chức xây dựng, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng, ban hành, hướng dẫn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài ở Việt Nam; hướng dẫn xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương; hướng dẫn xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở; tổ chức, quản lý hoạt động của mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; quản lý nhà nước về nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và phân định sản phẩm, hàng hóa;

 

 • b) Quản lý việc thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường; phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia; chỉ định tổ chức giữ chuẩn đo lường quốc gia; tổ chức quản lý về đo lường đối với phương tiện đo, phép đo, lượng hàng đóng gói sẵn, chuẩn đo lường; tổ chức quản lý hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

 

 • c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng theo quy định của pháp luật; hướng dẫn và quản lý về ghi nhãn hàng hóa trên phạm vi cả nước; hướng dẫn và quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định; chủ trì thực hiện chương trình quốc gia nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; thực hiện các thỏa thuận và điều ước quốc tế về việc thừa nhận lẫn nhau đối với kết quả đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quản lý, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

 

Đối tượng áp dụng giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm?

___________________________

 

Tất cả những đơn vị tham gia sản xuất sản phẩm hay nhập khẩu đều phải có giấy chứng nhận chất lượng cho sản phẩm của mình trước khi cho sản phẩm lưu thông tiêu thụ trên thị trường.

Điều kiện sử dụng giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm

Các sản phẩm hàng hóa sản xuất , các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm đang hoạt động

Lợi ích của việc chứng nhận chất lượng sản phẩm?

___________________________

 

Có lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi mà nó giúp cho khách hàng có niềm tin vào chất lượng, độ an toàn của sản phẩm, hàng hóa đó. Đối với những ai có nhiệm vụ làm thủ tục Hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty mình thì cần nắm được rằng giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa CQ không bắt buộc phải có trong Hồ sơ hải quan.

 

Quy trình làm thủ tục hồ sơ cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm tại ISOCERT?

___________________________

 

Đến với ISOCERT doanh nghiệp sẽ được tư vấn miễn phí các thủ tục cấp chứng nhận iso 9001

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin yêu cầu khách hàng công bố chất lượng sản phẩm
 • Bước 2: Xác định phạm vi chứng nhận công bố chất lượng sản phẩm
 • Bước 3: Ký kết hợp đồng
 • Bước 4: Lên kế hoạch, thời gian, thông báo khách hàng
 • Bước 5: Thực hiện
 • Bước 6: Ra quyết định và cấp giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001.

 

 

Lợi ích khi doanh nghiệp đạt giấy chứng nhận chất lượng?

___________________________

 

 1. Giúp lãnh đạo quản lý hoạt động của doanh nghiệp khoa học và hiệu quả
 2. Giải phóng công việc mang tính chất tập trung sự vụ của lãnh đạo. Giúp lãnh đạo có nhiều thời gian tập trung vào thực hiện chiến lược mang tầm vĩ mô hơn
 3. Giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tăng lợi nhuận nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực, tiết kiệm chi phí
 4. Quản lý có hiệu quả các rủi ro và giảm nguy cơ gây ra khủng hoảng cho doanh nghiệp.
 5. Chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm & dịch vụ một cách ổn định, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu của luật định liên quan đến sản phẩm
 6. Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu
 7. Khẳng định uy tín trên thị trường, thuận lợi trong việc hội nhập thị trường quốc tế và khu vực

 

> Khám phá thêm lý do để làm việc với ISOCERT >

> Xem thêm: Cách lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO uy tín tại Việt Nam >

 

 

 

 

Quy trình chứng nhận

 

 

Tài liệu liên quan

STT Tài liệu liên quan
1 Tải Phiếu Đăng ký chứng nhận Tải form đăng ký
2 Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận Tải form đăng ký
3 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận Tải form đăng ký
4 Thủ tục khiếu nại + kháng nghị 
5 Hướng dẫn mở rộng, thu hối phạm vi CN Tải form đăng ký
6 Danh sách đình chỉ chứng nhận

 

Khách hàng tiêu biểu

tại sao chọn chúng tôi
icon_why

Tại sao chọn chúng tôi

Cùng nâng cao chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp vì lợi ích Quốc gia

Tin tưởng và hợp tác với ISOCERT để cùng xây dựng một tương lai thành công và bền vững.

5500+

Cung Cấp Dịch Vụ Cho Hơn 5500+ Doanh nghiệp

icon_why

Hơn 200 Chuyên Gia và Nhân Sự có trình độ Đại Học Trở Lên

icon_why

5 Chi Nhánh ở cả 3 Miền Bắc - Trung - Nam

icon_why

Dịch Vụ Chuyên Nghiệp - Tận Tâm - Trọn Gói!

icon_why

Chứng nhận được Công Nhận trên toàn thế giới thông qua IAFCERTSEARCH

icon_why

Khách hàng đánh giá, nhận xét

5

1 đánh giá

5

1

4

0

3

0

2

0

1

0

Le Chien 3 ngày trước

Chuyên gia hỗ trợ rất nhiệt tình.

Bình luận

! Nhập đánh giá không được để trống

! Họ và tên không được để trống

! Số điện thoại không được để trống

0976.389.199
scrollTop
https://zalo.me/0976389199
0976.389.199 Gọi chuyên gia Zalo