0976.389.199
Dịch vụ đánh giá, chứng nhận hợp chuẩn - hợp quy

Dịch vụ đánh giá, chứng nhận hợp chuẩn - hợp quy

Dịch vụ đánh giá, chứng nhận hợp chuẩn - hợp quy

Dịch vụ Đánh giá, Chứng nhận hợp chuẩn - hợp quy


 Giấy chứng nhận có giá trị trong công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy
 Chuyên gia đánh giá chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm
 Chuyên nghiệp và tận tâm trong cả quá trình chứng nhận
 Giấy chứng nhận có thể truy xuất nguồn gốc bằng mã QR-CODE

Hợp chuẩn - hợp quy

Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy là điều cần thiết của các doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa như điện gia dụng, Vật liệu xây dựng, sản phẩm may mặc, đồ chơi trẻ em…Để chứng minh về sản phẩm của mình phù hợp tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam để khách hàng yên tâm sử dụng.

Tại sao cần chứng nhận hợp chuẩn - hợp quy?

Chứng nhận hợp chuẩn - hợp quy là điều cần thiết của các doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa như điện gia dụng, Vật liệu xây dựng, sản phẩm may mặc, đồ chơi trẻ em…Để chứng minh về sản phẩm của mình phù hợp tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam để khách hàng yên tâm sử dụng.

Dịch vụ đánh giá, chứng nhận hợp chuẩn - hợp quy do Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám dịnh Quốc tế ISOCERT cung cấp có thể giúp khách hàng giải quyết mọi vấn đề cần thiết về thủ tục hành chính tại Việt Nam, xác nhận giấy tờ, các giao dịch liên quan trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh giúp hoạt động kinh doanh được thuận lợi và suôn sẻ hơn.

chứng chỉ hợp quy

Cơ sở pháp lý để chứng nhận hợp chuẩn - hợp quy

➣ Luật Tiêu Chuẩn và Quy Chuẩn Kỹ Thuật Năm 2006;

➣ Luật Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hóa năm 2007;

➣ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

➣ Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

➣ Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa Học Công Nghệ Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn đo lường, quy chuẩn kỹ thuật.


chứng chỉ hợp quy

Thủ tục chứng nhận hợp chuẩn - hợp quy?

Chứng nhận hợp chuẩn - hợp quy được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp của đối tượng công bố hợp chuẩn hợp quy với tiêu chuẩn tương ứng.

a) Việc đánh giá hợp chuẩn hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện.

b) Kết quả đánh giá hợp chuẩn hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn.

Bước 2: Đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn hợp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh.

 

chứng nhận hợp quy

Hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn - hợp quy?

Tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn - hợp quy lập 02 (hai) bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 (một) bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới cơ quan chuyên ngành và 01 (một) bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân. Thành phần hồ sơ được quy định như sau:

  1. Trường hợp công bố hợp chuẩn - hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn - hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp chuẩn - hợp quy bao gồm:

a) Bản công bố hợp chuẩn - hợp quy

b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn - hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật); 

c) Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn - hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân. 

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng;

giấy chứng nhận hợp quy

  1. Trường hợp công bố hợp chuẩn - hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp chuẩn - hợp quy bao gồm:

a) Bản công bố hợp chuẩn - hợp quy

b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn - hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);

c) Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn - hợp quy chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001,...), thì hồ sơ công bố hợp chuẩn - hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng.

d) Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn - hợp quy được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001...), thì hồ sơ công bố hợp chuẩn - hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;

đ) Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp chuẩn - hợp quy của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký;

e) Báo cáo đánh giá hợp chuẩn - hợp quy kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn - hợp quy và các tài liệu có liên quan;

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.  

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Chứng nhận hợp chuẩn - hợp quy ở đâu uy tín?

Tổ chức chứng nhận hợp chuẩn - hợp quy (tổ chức chứng nhận như ISOCERT) là tổ chức có năng lực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Tổ chức chứng nhận hợp chuẩn - hợp quy phải có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. 

Tổ chức (doanh nghiệp) có thể đăng ký chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn tại tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT - Hài hòa cùng thịnh vượng.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Chứng Nhận Và Giám Định Quốc Tế ISOCERT

➣   Phone:  1900.636.538 / 0976.389.199

➣   Email: contacts@isocert.org.vn