0976.389.199
ISO 9001 cho ngành dệt may - Một công cụ cho chất lượng xuất sắc

ISO 9001 cho ngành dệt may - Một công cụ cho chất lượng xuất sắc

Trong một thế giới đang thay đổi, tầm quan trọng của các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trong sự xuất sắc của các tổ chức đã được cảm nhận ngày càng nhiều, bởi vì nó đảm bảo chất lượng sản phẩm nhất quán và mong muốn.

Ngành dệt may có nhiều hoạt động phức tạp và thách thức liên quan đến quá trình hoạt động. Hoạt động của họ phải chịu chi tiêu lớn cho các nhà sản xuất. Nhiều ngành dệt may đã thực hiện các tiêu chuẩn ISO để giảm chi phí hoạt động và cải thiện chất lượng sản lượng, cuối cùng làm tăng mức độ hài lòng của khách hàng. Ngành dệt may chiếm một phần trăm khá lớn trong công việc sản xuất trong một viễn cảnh toàn cầu. Họ sử dụng hàng triệu người trực tiếp và gián tiếp. Chúng tạo thành một tổ hợp công nghiệp khổng lồ và chứng tỏ là một đóng góp lớn trong các ngành công nghiệp sản xuất của bất kỳ quốc gia nào.

Một số ngành dệt may xem chứng nhận ISO chỉ cần thiết là một yếu tố cho xuất khẩu. Nhưng, vấn đề quan tâm chính trong ngành dệt may là một mối quan hệ bắt buộc tồn tại giữa chất lượng của vật liệu và chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Tiêu chuẩn ISO cho phép ngành công nghiệp nâng cao chất lượng nguyên liệu đầu vào, do đó tăng cường chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Điều này sẽ dẫn đến một cách tiếp cận có hệ thống để quản lý, cải thiện hiệu suất không ngừng, cách tiếp cận thực tế đối với quá trình ra quyết định và mối quan hệ các nhà cung cấp cùng có lợi. Do đó, giúp các nhà sản xuất trong ngành công nghiệp chất lượng hơn'.

Lợi ích của chứng nhận ISO:

Khi mọi ngày trôi qua, cạnh tranh toàn cầu đang nóng lên. Ngành dệt may đang ở giữa những thay đổi lớn. Để theo kịp với kịch bản thị trường, các ngành công nghiệp phụ thuộc nhiều hơn vào vải chất lượng và sáng tạo, và hàng may mặc, và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng. Những đổi mới trong lĩnh vực công nghệ nano, vải không dệt, dệt điện, dệt y tế và dệt may địa lý đang mang lại cơ hội mới cho các nhà sản xuất và khai thác thị trường. Đồng thời, những cơ hội này cũng bao gồm những thách thức quan trọng. Các tổ chức ngày nay tham gia vào nhiều hoạt động thương mại quốc tế, và chứng nhận này chứng minh một điều kiện tiên quyết cho sự sống còn của họ trong cạnh tranh quốc tế. Chứng nhận ISO giúp các công ty trong việc tạo ra và thâm nhập thị trường.

Lợi ích khi áp dụng ISO 9001 đối với các doanh nghiệp dệt may

Việc thực hiện ISO giúp ngành dệt may nâng cao chất lượng sản phẩm và quy trình, giảm thiểu nguồn cung bị lỗi và làm lại. Hơn nữa, nó cũng có thể được sử dụng như một công cụ tiếp thị. Vì nó là một tiêu chuẩn được công nhận về chất lượng, nó cho khách hàng thấy rằng công ty coi trọng chất lượng. Các công ty được chứng nhận ISO tập trung nhiều hơn vào chất lượng sản phẩm và hoạt động của mình. Nó cũng thúc đẩy nhân viên trong việc cải thiện chất lượng. Chi phí thực hiện ISO tương đối rẻ hơn so với những lợi ích có được từ nó. Nhiều công ty được chứng nhận ISO khẳng định tích cực rằng tổng chi phí của họ đã giảm xuống một mức đáng kể liên quan đến bảo trì chất lượng sau khi thực hiện ISO.

Tham khảo thêm các dịch vụ mà ISOCERT cung cấp:

Tin tức liên quan