ISO 9001 là gì?  chứng chỉ ISO, chứng nhận ISO 9001 đầy đủ nhất

ISO 9001 là gì? chứng chỉ ISO, chứng nhận ISO 9001 đầy đủ nhất

Các Tổ chức hiện đang có giấy chứng nhận ISO 9001:2008 vẫn còn giá trị cho đến ngày hết hiệu lực của giấy chứng nhận, tuy nhiên Tổ chức cần lên kế hoạch để xây dựng, chuyển đổi phiên bản trước khi giấy chứng nhận hết hạn và thời gian cuối cùng là ngày 14/09/2018

chứng nhận iso 9001

Hiện nay việc áp dụng chứng nhận ISO 9001 là việc làm mà bất cứ một tổ chức/doanh nghiệp nào cũng mong muốn hướng đến. Số lượng đơn vị đạt được chứng chỉ iso 9001 này ở nước ta hiện vẫn tăng lên từng ngày. Vậy chứng nhận ISO 9001 là gì? ISO 9001 có lợi ích gì? ISO 9001 có hiệu lực bao lâu?

 I. ISO LÀ GÌ? 

- ISO là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (The International Organization for Standardization)

- ISO được thành lập vào năm 1947

- Trụ sở tại Geneva

- Được áp dụng hơn 150 quốc gia

- Việt Nam là thành viên chính thức từ năm 1977 và hiện nay được bầu vào bạn chấp hành ISO

chứng nhận iso 9001

ISO 9001 Là Gì?

Chứng nhận ISO 9001 là Hệ thống quản lý về chất lượng về từng sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp thuộc tiêu chuẩn quốc tế được gọi là CHỨNG CHỈ ISO 9001, ISO 9001:2015 thay thế cho hệ thống cũ ISO 9001:2008. Do do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành lần đầu tiên vào 1987.

Tiêu chuẩn này giúp doanh nghiệp của bạn có một hệ thống quản lý chất lượng rõ ràng, quản lý hiệu quả hơn trong các khâu, phần hành cụ thể từ đó mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho doanh nghiệp. 

ISO 9001 là một trong số các tiêu chuẩn thuộc tiêu chuẩn của bộ ISO 9000.

Là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng sản phẩm, áp dụng cho mọi tổ chức kinh doanh tất cả các ngành nghề thuộc mọi lĩnh vực và mọi hình thức hoạt động kinh doanh phải đạt được những nguyên tắc sau:

1) Hướng đến khách hàng

2) Sự lãnh đạo

3) Sự tham gia của đội ngũ

4) Các tiếp cận theo qua trình

5) Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý

6) Cải tiến liên tục

7) Quyết định dựa trên sự kiện 

8) Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp đảm bảo cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và mong muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng, vì vậy phải xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho tất cả các quá trình và nhân sự có liên quan tới việc đảm bảo chất lượng từ khâu tiếp nhận yêu cầu khách hàng, thiết kế, mua nguyên liệu, sản xuất/cung cấp dịch vụ, giao hàng; các quá trình hỗ trợ như tiếp nhận thông tin, đào tạo, bảo trì thiết bị, máy móc…

chứng nhận iso 9001

II. Quy Trình Chứng Nhận ISO 9001

Việc áp dụng chứng chỉ, chứng nhận ISO 9001:2008 hay ISO 9001:2015 cũng đều trải qua quy trình gồm 4 giai đoạn như sau:

1. Giai đoạn 1: Khảo sát đánh giá và xác định ban đầu

- Khảo sát hệ thống quản lý của công ty và đánh giá nó theo yêu cầu ISO 9001

- Đào tạo tìm hiểu về chất lượng và hệ thống QLCL ISO 9001

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức trong công ty

- Phân định rạch ròi quyền hạn, trách nhiệm của lãnh đạo, bộ phận điều hành ISO 9001

- Phân bổ chức năng, nhiệm vụ cho các phòng, ban

- Quy định nhiệm vụ – quyền hạn tương ứng cho từng chức danh công việc đồng thời yêu cầu năng lực thích hợp

giấy chứng nhận iso 9001

2. Giai đoạn 2: Xây dựng và áp dụng hệ thống tài liệu

- Đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên về văn bản hóa hệ thống quản lý chất lượng

- Xác định các đối tượng tài liệu cần xây dựng văn bản hóa

- Lập cấu trúc và xây dựng hệ thống tài liệu

- Áp dụng hệ thống quản lý

3. Giai đoạn 3: Xem xét đánh giá hệ thống

- Tìm hiểu và áp dụng hệ thống quản lý cho CBCNV liên quan

- Đào tạo đội ngũ đánh giá viên trong nội bộ

- Chọn lựa đánh giá viên

- Tìm hiểu và áp dụng các hành động khắc phục

- Xem xét và đánh giá hệ thống

- Sau khi xem xét hệ thống thực hiện khắc phục và cải tiến

- Đăng ký chứng nhận

4. Giai đoạn 4: Chứng nhận ISO 9001

- Cơ quan chứng nhận thực hiện đánh giá

- Sau khi đánh giá, thực hiện khắc phục và cải tiến

III. Thời Gian Thực Hiện 

- Tư vấn và áp dụng ISO 9001: từ 60 – 90 ngày

- Chứng nhận ISO 9001: từ 15 – 30 ngày

IV. Tài Liệu Chứng Nhận ISO 9001

- Đăng kí chứng nhận ISO 9001

- Dấu chứng nhận ISO 9001

- Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận ISO 9001

- Quy trình chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

- Thủ tục khiếu nại, phàn nàn

V. Chứng Chỉ Chứng Nhận ISO 9001 Có Hiệu Lực Bao Lâu

-  Khi được cấp, Giấy chứng nhận có hiệu lực trong vòng 3 năm với điều kiện Tổ chức/Doanh nghiệp phải tuân thủ chương trình đánh giá giám sát  và kết quả đánh giá giám sát cho thấy hệ thống quản lý/sản phẩm của Tổ chức/Doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Chu kỳ giám sát tối đa là 12 tháng. Hết 3 năm nếu vẫn muốn chứng nhận, Tổ chức/Doanh nghiệp sẽ phải đăng ký đánh giá lại. Cuộc đánh giá lại được tiến hành tương tự cuộc đánh giá chứng nhận lần đầu. Chứng chỉ cấp lại có hiệu lực trong 3 năm.

- Hiện nay, những đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức đã chứng nhận ISO 9001:2008 thì bắt buộc phải cập nhật chứng nhận ISO 9001:2015 trong vòng 3 năm, tất cả những chứng nhận ISO 9001:2008 đều hết hiệu lực vào tháng 09/2018.

 Cấp Giấy Chứng Nhận ISO 9001:2015 | Uy Tín Tiết Kiệm - Giá Trị Quốc Tế

VI. Lợi ích của ISO 9001

- Có được chứng chỉ ISO 9001 là một lợi thế cho việc kinh  doanh, là minh chứng cho độ tin cậy, chất lượng và sự hài lòng của người tiêu dùng sản phẩm.

- Khi có được ISO 9001 ta có thể khẳng định rằng ta đã đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, cũng như về mặt pháp lý. Làm đúng theo yêu cầu của pháp luật và luật định.

- Khi có được chứng nhận ISO 9001 thì Tổ chức/Doanh nghiệp có thể tự  tin rằng những cuộc đánh giá của các chuyên gia về  sản phẩm của Tổ chức/Doanh nghiệp bên ngoài không là vấn đề khó.

- Chứng nhận ISO 9001 không chỉ quan trọng đối với những tổ chức lớn, mà còn phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tiết kiệm được rất nhiều về mọi mặt như chi phí, thời gian, nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như cải thiện nhiều về các mối quan hệ  với khách hàng.

- Lợi ích mà tổ chức nhận được khi chứng nhận ISO 9001:

Đối với quản lý Doanh nghiệp

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

- Giúp lãnh đạo quản lý hoạt động của doanh nghiệp khoa học và hiệu quả.

- Củng cố uy tín của lãnh đạo.

- Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và nhanh chóng

- Cải thiện hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực, tiết kiệm chi phí.

- Kiểm soát chặt chẽ các công đoạn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, nâng cao năng suất, giảm phế phẩm và chi phí không cần thiết.

- Tăng sản lượng do kiểm soát được thời gian trong quá trình sản xuất

- Kiểm soát được chất lượng nguyên vật liệu đầu vào do kiểm soát được nhà cung cấp.

- Cải tiến các quá trình chủ yếu, nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tạo được mối quan hệ chặt chẽ giữa lãnh đạo và nhân viên.

- Giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ, triệt tiêu những xung đột về thông tin do mọi việc được qui định rõ ràng. Mọi việc đều được kiểm soát, không bỏ sót, trách nhiệm rõ ràng.

- Thúc đẩy nề nếp làm việc tốt, nâng cao tinh thần thái độ của nhân viên. Nhân viên biết rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình hơn nên chủ động thực hiện công việc.

- Luôn cải tiến để cung cấp sản phẩm thoả mãn được yêu cầu khách hàng.

Đối với kinh tế, thị trường

- Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, giảm sản phẩm hỏng. Từ đó tạo lòng tin cho khách hàng, chiếm lĩnh thị trường.

- Đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng của khách hàng.

- Phù hợp quản lý chất lượng toàn diện.

- Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Củng cố và phát triển thị phần. Giành ưu thế trong cạnh tranh.

- Tăng uy tín trên thị trường. Thuận lợi trong việc thâm nhập thị trường quốc tế và khu vực.

- Khẳng định uy tín về chất lượng sản phẩm của Doanh nghiệp.

- Đáp ứng đòi hỏi của Ngành và Nhà nước về quản lý chất lượng.

- ISO 9001 là cơ sở để phát triển các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như quản lý môi trường – ISO 14001, quản lý an toàn và sức khỏe – OHSAS 18001, quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001…

- Lợi ích của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của tổ chức/doanh nghiệp được chứng nhận ISO 9001:

  • Được sử dụng Sản phẩm có Chất lượng và dịch vụ được cải thiện
  • Giao hàng đúng hạn
  • Thái độ đúng đắn ngay từ đầu
  • Sản phẩm trả lại và phàn nàn ít hơn
  • Đánh giá độc lập chứng minh cam kết về chất lượng

Tin tức liên quan