0976.389.199
Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Xây dựng kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được coi là nền móng giúp cho hệ thống quản lý chất lượng được vận hành hiệu quả. Tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch này không hề đơn giản mà đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có sự đầu tư nghiêm túc và cẩn thận. Trong bài viết dưới đây, ISOCERT sẽ đưa ra một số hướng dẫn cơ bản giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc lên kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Việc xây dựng kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào các hoạt động trong doanh nghiệp ngày càng được nhiều doanh nghiệp chú trọng quan tâm. Câu danh ngôn “Con người chẳng bao giờ lên kế hoạch để thất bại; chỉ đơn giản là họ đã thất bại trong việc lên kế hoạch để thành công” đã khẳng định tầm quan trọng của việc lập kế hoạch để tiến đến thành công. Vậy trong doanh nghiệp, việc xây dựng lập kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng như nào để tiến đến thành công?

Việc lập kế hoạch càng chặt chẽ, càng chi tiết càng tốt. Dưới đây là một số hướng dẫn để bắt đầu lên kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Quá trình triển khai kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Quá trình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong nội bộ doanh nghiệp:

Bước đầu tạo thói quen làm việc khoa học, hiệu quả hơn thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã xây dựng; việc tổ chức, thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản nội quy, vi phạm pháp luật; văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc.

Thông qua áp dụng ISO, các lãnh đạo đơn vị điều hành công việc có hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch và thống nhất. Cán bộ, công nhân viên chức được phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc; được đánh giá năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm khách quan hơn; thực hiện được trách nhiệm, quyền lợi của mình đúng nơi, đúng người có thẩm quyền phê duyệt.

Cán bộ, công chức còn được đào tạo, tập huấn nâng cao về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; được làm việc trong môi trường ngày càng tốt hơn. Chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ được nâng cao; tạo được lòng tin và sự hài lòng của khách hàng.

Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Một số kinh nghiệm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, để mọi người trong nội bộ doanh nghiệp hiểu rõ những ưu điểm của việc triển khai kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng, để họ tham gia một cách tốt nhất.

Các ban quản lý cấp trên ngoài việc cam kết thực hiện bằng văn bản còn phải trực tiếp chỉ đạo, tham gia, giám sát toàn bộ quá trình xây dựng; duy trì, cải tiến kế hoạch hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tổ chức hội thảo về chất lượng nhằm nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng cho lãnh đạo, cán bộ cơ quan, đơn vị.

Việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong nội bộ doanh nghiệp là tiêu chí trọng tâm để các cấp trên đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, từng cán bộ công chức và người lao động.

Kết quả đạt được khi triển khai kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

Có thể khẳng định rằng, việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động trong nội bộ doanh nghiệp của các cơ quan là một chủ trương đúng đắn.

Với những kết quả ban đầu đạt được cho thấy việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đã góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính nội bộ của doanh nghiệp, với mục tiêu hướng tới phục vụ mọi người trong nội bộ một cách công khai, đúng đắn và hiệu quả, xóa bỏ các quy định gây phiền hà cho cá nhân và tổ chức giúp tổ chức đạt chứng nhận ISO 9001. Vì thế chúng ta cần đẩy mạnh triển khai áp dụng, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính nội bộ, hướng đến xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu lực lấy thước đo sự thỏa mãn khách hàng làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả cho hoạt động của các đơn vị mà trong đó kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý là một công cụ hữu hiệu, là điều kiện cần thiết cho mọi hoạt động quản lý mà các doanh nghiệp đều cần.

Triển khai kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO sẽ giúp các doanh nghiệp vận hành tốt trong quản lý tất cả mọi hoạt động và kiểm soát nhằm tạo thành một hệ thống cải tiến liên tục và thỏa mãn khách hàng.

Nếu vẫn còn băn khoăn về kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, bạn có thể liên hệ với ISOCERT qua hotline 0976 389 199 để được hỗ trợ một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

ISOCERT - HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG

Tin tức liên quan