0976.389.199
Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001

Bạn sẽ học cách để làm đánh giá nội bộ trong HTQLMT, tuân thủ các quy trình đánh giá phức tạp, nhận biết khu vực cần phải sửa lại cho đúng và cung cấp báo cáo đánh giá cho việc chứng nhận. Khi là một chuyên gia nội bộ, bạn sẽ đảm bảo lòng tin của các bên hữu quan và có thể chắc chắn tổ chức của bạn có HTQLMT phù hợp với ISO 14001.

Đóng một vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo hệ thống quản lý môi trường của bạn (HTQLMT) là việc cập nhật và tuân thủ tiêu chuẩn ISO 14001 với khóa đào tạo chuyên gia nội bộ về ISO 14001 của chúng tôi. Việc bắt kịp tốc độ với sự phát triển của HTQLMT để đảm bảo tổ chức của bạn duy trì các mối quan hệ ràng buộc đối với quản lý môi trường một cách hiệu quả.

Đánh giá hệ thống HTQLMT của bạn là hành động thiết thực để đạt được và duy trì những tiêu chuẩn ISO 14001 và chúng tôi giới thiệu khóa đào tạo chuyên gia riêng cho bạn để làm việc đó. Khóa học hai ngày về quản lý môi trường đem lại cho bạn một cái nhìn chi tiết về những kĩ năng cần có để đạt được thực hành tốt nhất trong việc đánh giá ISO 14001.

Đối tượng của khóa học?

 • Những cá nhân có trách nhiệm đánh giá nội bộ ISO 14001.
 • Những cá nhân chịu trách nhiệm cho ISO 14001 hoặc đánh giá nội bộ HTQLMT.
 • Những cá nhân đánh giá những hệ thống quản lý khác và toàn tâm với ISO 14001

Bạn sẽ học được những gì?

 • Học cách làm thế nào để sử dụng ISO 14001 để thực hiện đánh giá nội bộ EMS một cách hiệu quả.
 • Nhận biết những giai đoạn khác nhau của quá trình đánh giá và làm thế nào đưa nó vào thực tế.
 • Học cách làm thế nào để xử lý và chuẩn bị việc đánh giá ISO 14001.
 •  Có khả năng dẫn dắt và quản lý toàn bộ quá trình đánh giá.
 • Tự tin trong việc theo dõi những hoạt động chỉnh lại cho đúng.

Những lợi ích đạt được?

 • Có được sự tự tin trong chuyên môn về đánh giá nội bộ
 • Đảm bảo hệ thống quản lý của bạn phù hợp ISO 14001 và sự tuân thủ các quy tắc của tiêu chuẩn.
 • Chứng tỏ sự ràng buộc của họ với việc giảm ảnh hưởng của môi trường.
 • Đạt được lợi thế cạnh tranh và xây dựng niềm tin khách hàng
 • Động viên và tăng nhận thức về quản lý chất lượng.

Liên hệ đặt lịch đào tạo >