0976.389.199
Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO 14001: 2015

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO 14001: 2015

Phát triển kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá toàn bộ Hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT - EMS) của tổ chức theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Có được sự tự tin để kiểm tra hiệu quả HTQLMT theo các kỹ thuật thực hành tốt nhất được quốc tế công nhận. Thể hiện cam kết của bạn đối với một mô hình bền vững bằng cách chuyển đổi các kỹ năng đánh giá viên hiện có sang ISO 14001:2015. Củng cố chuyên môn của bạn với những phát triển mới nhất và đóng góp vào sự cải tiến liên tục của doanh nghiệp.

Bạn sẽ nắm được các nguyên tắc và cách thức thực hành chính khi đánh giá HTQLMT hiệu quả theo ISO 14001:2015 và ISO 19011 về "Hướng dẫn hệ thống quản lý đánh giá". Sử dụng phương pháp tiếp cận từng bước, bạn sẽ được hướng dẫn trong toàn bộ quy trình đánh giá từ khi bắt đầu cho đến khi theo dõi giám sát. Trong thời gian đào tạo, bạn sẽ có được kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện và dẫn đầu một cuộc đánh giá hệ thống quản lý môi trường thành công. Tìm hiểu cách mô tả mục đích của đánh giá HTQLMT ISO 14001: 2015 và cách đáp ứng chứng nhận của bên thứ ba. Bạn sẽ có được các kỹ năng để lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi một cuộc đánh giá HTQLMT nhằm thiết lập sự phù hợp và nâng cao hiệu suất môi trường.

Hãy để các chuyên gia có kinh nghiệm của ISOCERT hướng dẫn bạn trong toàn bộ quy trình đánh giá, từ khi bắt đầu đánh giá cho đến thực hiện theo dõi đánh giá với khóa học được chứng nhận.

Đối tượng tham dự

Bất kỳ ai có nhu cầu đánh giá HTQLMT ISO 14001:2015 của tổ chức

Điều kiện tiên quyết:

Bạn nên có kiến ​​thức tốt về ISO 14001 và các nguyên tắc chính của HTQLMT. Nếu không, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên tham dự khóa học Nhận thức ISO 14001:2015 của chúng tôi trước. Nó cũng sẽ hữu ích nếu bạn đã tham gia khóa học đánh giá nội bộ hoặc đánh giá viên chính hoặc có kinh nghiệm thực hiện đánh giá nội bộ hoặc đánh giá nhà cung cấp.

Kiến thức cam kết

  • Giải thích mục đích và lợi ích của HTQLMT
  • Giải thích vai trò của đánh giá viên trong việc lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi một cuộc đánh giá phù hợp với ISO 19011
  • Có được các kỹ năng lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi một cuộc đánh giá phù hợp với ISO 19011 (và ISO 17021 nếu thích hợp)

 

 

icon zalo
ajax-loader