0976.389.199
Khóa đào tạo thực hành, áp dụng Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001

Khóa đào tạo thực hành, áp dụng Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001

Khóa đào tạo ISO 14001 của chúng tôi đem lại cho bạn những kỹ năng khung cần thiết cho việc phát triển những quy trình quản lý môi trường của chính mình. Hiểu được lợi ích của quá trình được hoạch định và chia sẻ kiến thức trong tổ chức của bạn, giúp bạn nhận được chứng nhận cuối cùng.

Khóa học ba ngày sẽ chỉ dẫn bạn từ việc quy mô những chính sách về môi trường cần phải đưa vào hoạt động và quản lý hệ thống môi trường nói chung của bạn. Và bạn sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo doanh nghiệp của bạn đáp ứng và duy trì ISO 14001.

Ai nên tham dự?

 • Những nhà quản lý chịu trách nhiệm về môi trường, chất lượng, sức khỏe và an toàn.
 • Những người có trách nhiệm cho việc thay đổi quản lý hoặc quản lý dự án
 • Bất cứ ai được giao nhiệm vụ phát triển và thực hiện hệ thống quản lý môi trường.

Tôi sẽ học những gì?

 • Hiểu lợi ích của một hệ thống quản lý môi trường.
 • Hiểu sự ảnh hưởng của ISO 14001 và EMAS trong tổ chức của bạn.
 • Tự tin trong việc đánh giá lại hệ thống môi trường hiện thời của bạn.
 • Học cách phát triển chính sách môi trường một cách hiệu quả với mục tiêu rõ ràng.
 • Dẫn dắt đào tạo và sự nhận thức trong tổ chức của bạn.
 • Đưa vào hoạt động và quản lý hệ thống EMS và có được đánh giá chung.

Tôi sẽ có lợi như thế nào?

 • Tự tin về ISO 14001 phù hợp với khung hệ thống EMS
 • Hướng những quy trình một cách năng suất và giảm chi phí với những quy trình được hoạch định.
 • Tăng nhận thức của nhân viên về trách nhiệm EMS và hỗ trợ CPD
 • Quản lý và cải thiện thường xuyên hệ thống môi trường.
 • Có được lợi thế cạnh tranh và sự ghi nhận của các bên liên quan thông qua sự ràng buộc về môi trường.
icon zalo
ajax-loader