0976.389.199
Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 Internal Auditor

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 Internal Auditor

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ đạt yêu cầu theo ISO 9001 và đảm bảo thành công trong kinh doanh tương lai thông qua các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Hoàn thành khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001 và đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng tổ chức đạt được những thành tựu tốt nhất.

Chất lượng là uy tín của công ty, chất lượng sản phẩm là minh chứng đanh thép nhất cho sự tin cậy của khách hàng đối với công ty, chất lượng sản phẩm không đạt, quá trình hoạt động trong doanh nghiêp không được đảm bảo, không tuân thủ các yêu cầu luật định, không thỏa mãn yêu cầu của khách hàng dẫn tới việc hàng hóa dịch vụ làm ra không bán được.

Bằng việc cung cấp khóa học liên quan đến việc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 ISOCERT mong muốn các học viên sẽ tối đa hóa các kỹ năng đánh giá và nâng cao năng lực đánh giá nội bộ của mình. 

Khóa học đào tạo chuyên gia nội bộ ISO 9001 nhằm nâng cao kiến thức về tiêu chuẩn ISO 9001 cho học viên và giúp học hiểu rõ hơn thế nào là phù hợp/ không phù hợp trong kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chuẩn, đồng thời nâng cao kỹ năng cần thiết để trở thành mội đánh giá viên nội bộ về hệ thống quản lý chất lượng.
Học viên hoàn thành khóa học sẽ tự tin để hoạch định và thực hiện một cuộc đánh giá có hiệu lực, cũng như báo cáo và đánh giá hành động khắc phục phục vụ mục đích phát triển bền vững của doanh nghiệp.

ISO 9001: 2015 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý hàng đầu trên thế giới. Đó là lý do tại sao các tổ chức trên toàn cầu đầu tư vào việc đào tạo nhân sự của mình để họ phục vụ cho mục đich phát triển bền vững của doanh nghiệp và đến với ISOCERT, học viên sẽ có trải nghiệm học tập tốt nhất để tự đánh giá hệ thống quản lý của mình nhằm mục đích tuyên bố hệ thống quản lý của tổ chức phù hợp với yêu cầu.


Đối tượng tham dự

Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có liên quan hoặc quan tâm đến việc đánh giá, duy trì, giám sát hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015


Lợi ích đem lại

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có các kiến thức về:

  • Chu trình Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – điều chỉnh (PDCA)
  • Mối quan hệ giữa quản lý chất lượng và sự hài lòng khách hàng.
  • Các điều khoản, định nghĩa và 7 nguyên tắc quản lý chất lượng
  • Các phương pháp tiếp cận quá trình được sử dụng trong quản lý chất lượng
  • Mô hình Hệ thống Quản lý Chất lượng Dựa trên Quy Trình, cấu trúc nội dung tiêu chuẩn ISO 9001
  • Kiến thức yêu cầu ISO 9001 (có được thông qua tham gia các yêu cầu/ khóa học giới thiệu hoặc tương đương)
  • Thực hiện đánh giá HTQL của doanh nghiệp một cách hiệu quả
  • Nâng cao khả năng nhận biết và giải quyết các khó khăn trong việc đánh giá
  • Phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, kỹ năng lãnh đạo và thái độ cần thiết để tiến hành đánh giá thuận lợi.
  • Định hướng nghề nghiệp với những cá nhân quan tâm đến ISO 14001 ngay tại ISOCERT, có cơ hội tiếp cận thực tế với công việc tại môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

Thời gian khóa học

Số lượng buổi đào tạo: 6 buổi

Lịch trình đào tạo: Khai giảng ngày 21/12/2021

Thời gian đào tạo: Tối thứ 3-5-7 (từ 19h30 - 21h30)

 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >