Khóa đào tạo thực hành yêu cầu ISO 9001:2015 và đánh giá nội bộ

Khóa đào tạo thực hành yêu cầu ISO 9001:2015 và đánh giá nội bộ

Khóa đào tạo được thực hiện bởi ISOCERT, Tổ chức Chứng nhận và Giám định được Tổng cục Đo Lường Chất Lượng cấp chức năng và Văn phòng công nhận BOA chứng nhận. 

Trong thế giới ngày một phát triển hiện nay, khách hàng ngày càng khắt khe hơn và cạnh tranh gay gắt hơn. Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng là yếu tố quan trọng hơn bao giờ hết để tồn tại và thành công lâu dài. Có Hệ thống Quản lý Chất lượng (HTQLCL) được quốc tế công nhận cho phép bạn nâng cao hiệu suất của tổ chức, tăng sự hài lòng của khách hàng và đạt được lợi thế cạnh tranh.

Vào ngày đầu tiên, bạn sẽ xác định được cấu trúc và các yêu cầu của một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và điều này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn. Hiểu rõ về lịch sử và sự phát triển của ISO 9001:2015, các thuật ngữ, định nghĩa chính và cấu trúc cấp cao được tiêu chuẩn hóa ISO. Bạn sẽ học cách diễn giải và áp dụng các khái niệm và nguyên tắc chính của tiêu chuẩn cho các quy trình hiện có trong tổ chức của bạn.


Khóa học này kết hợp giữa các Yêu cầu ISO 9001: 2015 và các khóa đào tạo Đánh giá nội bộ.

Học viện đào tạo ISOCERT có thể dạy cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết mà đánh giá viên nội bộ cần, cùng với các lĩnh vực mà Tổ chức chứng nhận (CB) của bạn thường tìm kiếm để tuân thủ các yêu cầu đánh giá nội bộ chung trong các tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Điều này sẽ bao gồm ý nghĩa và mục đích của các tiêu chí chứng nhận và các lý thuyết, phương pháp luận, kỹ thuật hoặc công cụ liên quan.

Đánh giá không hiệu quả có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng - dẫn đến thất bại trong quy trình, khách hàng không hài lòng và không tuân thủ quy định. Bằng cách học cách đánh giá các quy trình liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 được quốc tế công nhận, bạn sẽ tối ưu hóa kỹ năng đánh giá và nâng cao năng lực đánh giá nội bộ của mình. Bạn sẽ tự tin trong việc lập kế hoạch và thực hiện đánh giá hiệu quả, cũng như báo cáo và đánh giá hành động khắc phục khi cần thiết.

Khóa học này phát triển các kỹ năng cần thiết để đánh giá và báo cáo về sự phù hợp và hiệu quả của các quy trình tổ chức liên quan đến ISO 9001:2015. Bạn sẽ học cách bắt đầu đánh giá, chuẩn bị và tiến hành các hoạt động đánh giá, biên soạn và phân phối báo cáo đánh giá cũng như hoàn thành các hoạt động tiếp theo.


Ai nên tham gia?

Bất kỳ ai tham gia vào việc đánh giá, duy trì hoặc giám sát Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.

Điều kiện tiên quyết: Sẽ hữu ích hơn nếu bạn có đọc trước tiêu chuẩn ISO 9001:2015 khi tham gia khóa học.


Tôi sẽ học gì?

Bạn sẽ tìm hiểu về:

 • Tầm quan trọng và lợi ích của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015
 • Các yêu cầu, thuật ngữ và định nghĩa chính của ISO 9001: 2015
 • Cấu trúc của ISO 9001: 2015, trong đó kết hợp khung chung Phụ lục SL cho các tiêu chuẩn hệ thống quản lý
 • Các khái niệm chính như tư duy dựa trên rủi ro, cách tiếp cận theo quy trình, Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động và 7 nguyên tắc quản lý.

Bạn sẽ có kiến ​​thức để:

 • Giải thích các hướng dẫn của hệ thống quản lý kiểm toán theo Hướng dẫn ISO 19011: 2018 cho Hệ thống quản lý kiểm toán
 • Mô tả việc áp dụng các hướng dẫn này để đánh giá ISO 9001: 2015

Bạn sẽ có các kỹ năng để:

 • Bắt đầu kiểm tra
 • Chuẩn bị và kiểm toán các hoạt động; hoàn thành kiểm toán
 • Chuẩn bị và phân phối báo cáo kiểm toán
 • Kiểm tra theo dõi

Tôi sẽ được lợi như thế nào?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Xác định các yêu cầu và lợi ích chính của ISO 9001: 2015
 • Quản lý chất lượng và thúc đẩy cải tiến liên tục
 • Thực hiện các bước để đảm bảo rằng chất lượng là trọng tâm của tổ chức của bạn
 • Thu hút và giữ chân khách hàng bằng cách đáp ứng tốt hơn nhu cầu hiện tại và tương lai của họ.
 • Nhận biết các khu vực mà Tổ chức Chứng nhận (CB) của bạn thường tìm kiếm để tuân thủ các yêu cầu đánh giá nội bộ chung trong các tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Điều này sẽ bao gồm ý nghĩa và mục đích của các tiêu chí chứng nhận và các lý thuyết, phương pháp luận, kỹ thuật hoặc công cụ liên quan
 • Chuẩn bị, tiến hành và theo dõi các hoạt động đánh giá
 • Xác định và áp dụng các lợi ích và yêu cầu đối với đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) ISO 9001:2015
 • Có được các kỹ năng để đánh giá khả năng quản lý hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức
 • Viết báo cáo đánh giá thực tế và đánh giá các hành động khắc phục

Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được cấp chứng chỉ Học viện Đào tạo ISOCERT được quốc tế công nhận.

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 
 
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader