Khóa đào tạo kỹ năng thực hành, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Khóa đào tạo kỹ năng thực hành, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Quản lý chất lượng đã được áp dụng trong mọi ngành công nghiệp, không chỉ trong sản xuất mà trong mọi lĩnh vực, trong mọi loại hình công ty, qui mô lớn đến qui mô nhỏ, cho dù có tham gia vào thị trường quốc tế hay không. Quản lý chất lượng đảm bảo cho công ty làm đúng những việc phải làm và những việc quan trọng. Nếu các công ty muốn cạnh tranh trên thị trường quốc tế, phải tìm hiểu và áp dụng các khái niệm về quản lý chất lượng có hiệu quả.


Hệ thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001: 2015 là kiến thức cần thiết đối với tất cả cán bộ quản lý, dù ở bất kỳ vị trí nào trong doanh nghiệp. Xuất phát từ nhu cầu cần trang bị kiến thức để quản lý hiệu quả hơn những hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp cũng như mong muốn có thêm cơ hội trang bị kiến thức để đáp ứng yêu cầu công việc của các sinh viên, ISOCERT cung cấp khóa học Thực chiến “Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015”.

 

ISO 9001: 2015 được xem như là một hệ thống quản lý chất lượng chiến lược đối với một tổ chức về chất lượng sản phẩm và dịch vụ với mong muốn đảm bảo cải tiến liên tục và đáp ứng nhu cầu mong đợi trong hiện tại cũng như mong đợi trong tương lai của khách hàng. ISO 9001: 2015 được thiết kế đặc biệt để phục vụ như một khuôn khổ hướng dẫn cho các tổ chức thuộc mọi loại hình quy mô và ngành công nghiệp đều có thể áp dụng. 
Các khóa học tại ISOCERT luôn đảm bảo học viên có được những kiến thức nền tảng cơ bản vững chắc và trải nghiệm học tập tốt nhất có thể.


Đối tượng tham dự

Khóa học Thực chiến “Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015” được ISOCERT thiết kế dành cho tất cả các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề Chất lượng.

Điều kiện tiên quyết: Sẽ hữu ích hơn nếu bạn có đọc trước tiêu chuẩn ISO 9001:2015 khi tham gia khóa học.


Kiến thức

Bạn sẽ tìm hiểu về:

 • Tầm quan trọng và lợi ích của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015
 • Các yêu cầu, thuật ngữ và định nghĩa chính của ISO 9001:2015
 • Cấu trúc của ISO 9001: 2015, trong đó kết hợp khung chung Phụ lục SL cho các tiêu chuẩn hệ thống quản lý
 • Các khái niệm chính như tư duy dựa trên rủi ro, cách tiếp cận theo quy trình, Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động và 7 nguyên tắc quản lý.

Bạn sẽ có kiến ​​thức để:

 • Giải thích các hướng dẫn của hệ thống quản lý kiểm toán theo Hướng dẫn ISO 19011: 2018 cho Hệ thống quản lý kiểm toán
 • Mô tả việc áp dụng các hướng dẫn này để đánh giá ISO 9001: 2015

Bạn sẽ có các kỹ năng để:

 • Bắt đầu kiểm tra
 • Chuẩn bị và kiểm toán các hoạt động; hoàn thành đánh giá
 • Chuẩn bị và phân phối báo cáo đánh giá
 • Kiểm tra theo dõi

Thời gian đào tạo

Số buổi đào tạo: 6 buổi

Lịch trình đào tạo: Khai giảng ngày 7/12/2021

Thời gian đào tạo: Tối thứ 3-5-7 (từ 19h30 - 21h30)


Lợi ích đem lại

Khóa học Thực chiến “Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015” là nền tảng vững chắc giúp cho mỗi học viên có thể:

 • Hiểu được Bản chất của Hệ thống quản lý chất lượng - Các yếu tố trọng yếu trong tiêu chuẩn ISO 9001 và 7 Nguyên tắc của quản lý chất lượng.
 • Hiểu rõ lợi ích thật sự của các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đưa ra các biện pháp áp dụng cho từng điều khoản.
 • Hiểu được rủi ro và xây dựng hệ thống quản trị rủi ro các quá trình, hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015.
 • Tìm ra phương pháp quản lý thống nhất từ lãnh đạo, đưa ra đường lối định hướng (chính sách) đến cách thức để mọi người làm theo (chức năng nhiệm vụ) cho mỗi doanh nghiệp.
 • Biết cách xây dựng sơ bộ một số quy trình trong hệ thống quản lý Chất lượng để đáp ứng yêu cầu ISO 9001:2015.
 • Hiểu về Đánh giá nội bộ và tầm quan trọng của việc đánh giá nội bộ với một doanh nghiệp.
 • Đáp ứng tiêu chuẩn chính sách QMS mới nhất và lợi ích từ phương án cấu trúc đối với việc đạt được những mục tiêu chất lượng.
 • Đạt được những tiêu chuẩn vận hành cao nhất với Hệ thống quản lý chất lượng tại doanh nghiệp.
 • Định hướng nghề nghiệp với những cá nhân quan tâm đến ISO 9001 ngay tại ISOCERT, có cơ hội tiếp cận thực tế với công việc tại môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 
 

Khóa đào tạo liên quan

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL Chất lượng ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 Lead Auditor

Có được sự tự tin để đánh giá hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các kỹ thuật thực hành tốt nhất được quốc tế công nhận. Thể hiện cam kết của bạn về chất lượng bằng cách chuyển đổi các kỹ năng đánh giá viên hiện có sang ISO 9001:2015. Củng cố chuyên môn của bạn với những phát triển mới nhất và đóng góp vào sự cải tiến liên tục của tổ chức.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 Internal Auditor

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ đạt yêu cầu theo ISO 9001 và đảm bảo thành công trong kinh doanh tương lai thông qua các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Hoàn thành khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001 và đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng tổ chức đạt được những thành tựu tốt nhất.

Bình luận

! Nhập đánh giá không được để trống

! Họ và tên không được để trống

! Số điện thoại không được để trống

Bài viết liên quan

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL Chất lượng ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 Lead Auditor

Có được sự tự tin để đánh giá hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các kỹ thuật thực hành tốt nhất được quốc tế công nhận. Thể hiện cam kết của bạn về chất lượng bằng cách chuyển đổi các kỹ năng đánh giá viên hiện có sang ISO 9001:2015. Củng cố chuyên môn của bạn với những phát triển mới nhất và đóng góp vào sự cải tiến liên tục của tổ chức.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 Internal Auditor

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ đạt yêu cầu theo ISO 9001 và đảm bảo thành công trong kinh doanh tương lai thông qua các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Hoàn thành khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001 và đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng tổ chức đạt được những thành tựu tốt nhất.

0976.389.199
scrollTop
https://zalo.me/0976389199
0976.389.199 Gọi chuyên gia Zalo