0976.389.199
Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL Chất lượng ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 Lead Auditor

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL Chất lượng ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 Lead Auditor

Có được sự tự tin để đánh giá hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các kỹ thuật thực hành tốt nhất được quốc tế công nhận. Thể hiện cam kết của bạn về chất lượng bằng cách chuyển đổi các kỹ năng đánh giá viên hiện có sang ISO 9001:2015. Củng cố chuyên môn của bạn với những phát triển mới nhất và đóng góp vào sự cải tiến liên tục của tổ chức.

Nắm được các nguyên tắc và thực hành chính của đánh giá HTQLCL hiệu quả theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 19011:2018 về “Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý”.

Sử dụng phương pháp tiếp cận từng bước, bạn sẽ được hướng dẫn qua toàn bộ quy trình đánh giá từ khi bắt đầu cho đến khi theo dõi. Sau khóa học, bạn sẽ có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện và dẫn đầu một cuộc đánh giá hệ thống quản lý thành công. Tìm hiểu cách mô tả mục đích của đánh giá HTQLCL theo ISO 9001:2015 và đáp ứng chứng nhận của bên thứ ba. Bạn sẽ có được các kỹ năng để lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi một cuộc đánh giá HTQLCL nhằm thiết lập sự phù hợp và nâng cao hiệu suất tổng thể của tổ chức.

Bạn sẽ được tham gia làm bài kiểm tra để kiểm tra kiến thức và hiểu biết của mình.

Khóa học này hướng đến những đối tượng nào?

Bất kỳ ai có nhu cầu đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của tổ chức.

Điều kiện tiên quyết: Bạn nên có kiến thức tốt về ISO 9001:2015 và các nguyên tắc chính của hệ thống quản lý chất lượng. Nếu không, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham gia Khóa học Nhận thức về ISO 9001:2015 của chúng tôi. Nó cũng sẽ hữu ích nếu bạn đã tham gia Khóa học Đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 hoặc có kinh nghiệm thực hiện đánh giá nội bộ hoặc đánh giá nhà cung cấp.

Bạn sẽ đạt được gì?

Sau khi hoàn thành, các đại biểu thành công sẽ có kiến thức và kỹ năng để thực hiện đánh giá bên thứ nhất, thứ hai và thứ ba đối với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, phù hợp với ISO 19011 và ISO / IEC 17021, nếu có.

Kiến thức đạt được:

 • Giải thích mục đích của:
 • Hệ thống quản lý chất lượng
 • Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng
 • Đánh giá hệ thống quản lý
 • Chứng nhận của bên thứ ba
 • Lợi ích kinh doanh
 • Giải thích vai trò và trách nhiệm của chuyên gia đánh giá để lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi một cuộc đánh giá HTQLCL phù hợp với ISO 19011 và ISO/IEC 17021, nếu có

Kỹ năng: Sau khi tham dự khóa học của chúng tôi, bạn sẽ có các kỹ năng để:

 • Lên kế hoạch
 • Tiến hành đánh giá
 • Báo cáo, và
 • Theo dõi đánh giá HTQLCL để thiết lập sự phù hợp (hoặc cách khác) với ISO 9001 và phù hợp với ISO 19011 và ISO/IEC 17021, nếu có.

Lợi ích của bạn là gì khi tham gia khóa học này?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Xác định các mục tiêu và lợi ích của đánh giá ISO 9001:2015
 • Giải thích các yêu cầu của ISO 9001:2015 đối với việc áp dụng đánh giá
 • Lập kế hoạch, tiến hành và theo dõi các hoạt động đánh giá nhằm gia tăng giá trị thực
 • Nắm bắt việc áp dụng tư duy dựa trên rủi ro, lãnh đạo và quản lý quy trình
 • Tiếp cận các kỹ thuật đánh giá mới nhất và xác định cách sử dụng thích hợp
 • Xây dựng niềm tin của các bên liên quan bằng cách quản lý các quy trình phù hợp với các yêu cầu mới nhất
 • Đáp ứng các yêu cầu đào tạo cho chứng chỉ 

Chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho bạn:

 • Bản sao tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
 • Ghi chú chi tiết về khóa học
 • Chứng chỉ khóa đào tạo được chứng nhận 
 • Bạn sẽ đạt được 40 điểm CPD khi hoàn thành khóa học
 • Đồ ăn nhẹ và giải khát

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến thay đổi này, vui lòng liên hệ với nhóm đào tạo của ISOCERT qua số Hotline: 0976.389.199.


Tùy chọn khóa học bổ sung

Tham khảo thêm Chứng chỉ ISO 9001 của chúng tôi - Chứng chỉ đánh giá viên ISO 9001 của chúng tôi sẽ mang lại cho bạn Dấu Chứng Nhận Tin cậy của ISOCERT, trấn an khách hàng và nhà cung cấp của bạn rằng các kỹ năng của bạn đã được xác nhận. Bạn có thể đạt được trạng thái Học viên hoặc Chuyên gia bằng cách hoàn thành xuất sắc các khóa học, bài kiểm tra và chứng minh khả năng ứng dụng thực tế. Tìm hiểu thêm

Đào tạo tại nhà - Nếu bạn có một nhóm người cần đào tạo, một gia sư chuyên nghiệp có thể cung cấp đào tạo tại cơ sở của bạn. Bạn muốn biết thêm? 

Yêu cầu báo giá cho đào tạo tại chỗ

Liên hệ đặt lịch đào tạo >

Xem thêm Lộ trình đào tạo/ Kế hoạch đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

 

 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 
 

 

icon zalo
ajax-loader