0976.389.199
Khóa đào tạo HACCP - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn

Khóa đào tạo HACCP - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn

Những khóa đào tạo HACCP của chúng tôi hướng dẫn cách thức quản lý an toàn thực phẩm cho dù họ hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào. Từ việc học những điều cơ bản của hướng dẫn thực hành sản xuất tốt để hiểu về những nguyên lý và những ứng dụng của HACCP, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện những quy trình và hệ thống mà qua đó đảm bảo bạn đáp ứng được những yêu cầu của khách hàng, những sản phẩm của bạn là an toàn đối với việc ô nhiễm, và ngang hàng với những thực hành an toàn thực phẩm tốt nhất toàn cầu.

Các yêu cầu HACCP 

Khóa học bao gồm 7 nguyên lý của HACCP, qua đó hướng dẫn học viên làm thế nào để áp dụng và phát triển tiêu chuẩn. Những nhà đào tạo có kinh nghiệm của chúng tôi sẽ khám phá tiêu chuẩn HACCP theo chiều sâu, với những bài tập đóng vai, làm việc nhóm và những bài tập thực hành để đảm bảo rằng bạn đi từ người mới bắt đầu cho đến là một chuyên gia. 


Tiêu chuẩn HACCP

Nắm được các bước để áp dụng HACCP vào tổ chức thông qua khóa học đào tạo về những tiêu chuẩn phân tích mối nguy và điểm kiểm soát  tới hạn (HACCP). Học về việc phân tích mối nguy và những quá trình kiểm soát then chốt.

Khóa học hai ngày này bao gồm 7 nguyên tắc của HACCP, qua đó dạy bạn làm thế nào để áp dụng và phát triển Tiêu chuẩn. Giảng viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giảng dạy HACCP theo chiều sâu, với những bài tập đóng vai, làm việc nhóm và bài tập thực hành để đảm bảo bạn sẽ đi từ người mới bắt đầu đến một chuyên gia.

Xin chú ý rằng dưới những quy trình nhất định, một tổ chức bắt buộc phải có ít nhất một nhân viên được đào tạo về HACCP trước khi họ được chứng nhận đạt tiêu chuẩn.

Đối tượng tham dự

  • Bất cứ cá nhân nào đang hướng tới thực hiện HACCP trong tổ chức của họ
  • Bất cứ ai đang hướng tới việc đánh giá thực phẩm
  • Những nhân viên muốn hiểu biết rộng hơn về việc kiểm soát then chốt của HACCP

Mục tiêu học tập

  • Có được hiểu biết sâu hơn về 7 nguyên tắc
  • Hiểu chi tiết quá trình kiểm soát then chốt của HACCP
  • Học cách làm thế nào để thực hiện phân tích mối nguy
  • Học cách làm thế nào để có lợi trong việc áp dụng những Tiêu chuẩn HACCP
  • Đạt được những kỹ năng để thực hiện Tiêu chuẩn HACCP trong nơi làm việc 

Đặt lịch đào tạo >

 

icon zalo
ajax-loader