0976.389.199
Khóa học đào tạo thực hành sản xuất tốt GMP

Khóa học đào tạo thực hành sản xuất tốt GMP

Các nhà đào tạo chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ hướng dẫn học viên làm thế nào để quản lý và cải thiện những công đoạn trong tổ chức, đảm bảo rằng Doanh nghiệp đang duy trì sự quản lý triệt để đối với những quy trình vệ sinh chung và sự ô nhiễm môi trường.

Thực hành sản xuất hiệu quả (GMP) là điều thiết yếu đối với bất cứ tổ chức nào đang hướng tới giảm rủi ro và nợ nần có thể xảy ra từ việc quản lý kém trong ngành thực phẩm.

Một nửa khóa học tập trung vào những mối nguy hiểm chung trong sản xuất. Những chuyên gia của chúng tôi sẽ dạy bạn làm thế nào để quản lý và cải thiện quy trình của tổ chức, đảm bảo rằng bạn đang duy trì sự quản lý triệt để các quy trình vệ sinh chung và sự ô nhiễm môi trường.

Thực hành sản xuất tốt được phác họa trong khóa học này được đề cao như những điều kiện tiên quyết như đã được định nghĩa trong những nguyên lý chung về vệ sinh thực phẩm của Ủy ban Tiêu Chuẩn Thực Phẩm Codex Quốc tế. Tham dự khóa học này sẽ cho phép bạn nhìn lại việc thực hành sản xuất hiệu quả đang tồn tại ở nơi làm việc và hiểu những ảnh hưởng tới vấn đề an toàn thực phẩm.

Đối tượng tham dự

 • Bếp trưởng cấp cao
 • Những nhà quản lý sản xuất
 • Những nhà quản lý bảo dưỡng
 • Người mua hàng
 • Trưởng bộ phận tạp vụ (khách sạn)

Mục tiêu học tập

 • Giải thích những mối nguy an toàn thực phẩm trong tiêu chuẩn thực hành sản xuất hiệu quả
 • Thể hiện kiến thức của mỗi thành phần tiêu chuẩn thực hành sản xuất hiệu quả và sự ảnh hưởng của nó đến an toàn thực phẩm
 • Có khả năng xem lại vấn đề GMPs đang tồn tại ở nơi làm việc, và sửa đổi chúng nếu như được yêu cầu.

Những lợi ích từ khóa học

 • Cải thiện kiến thức về thực hành sản xuất hiệu quả
 • Nâng cao khả năng phát hiện những rủi ro tiềm tàng từ GMP trong an toàn thực phẩm.
 • Làm đúng việc thực hiện GMP
 • Tuân theo thực hành tốt nhất toàn cầu

Đặt lịch đào tạo >