0976.389.199
Khóa học kỹ năng xây dựng hệ thống, đảm bảo chất lượng theo HACCP và cập nhật những thay đổi của phiên bản HACCP 2020

Khóa học kỹ năng xây dựng hệ thống, đảm bảo chất lượng theo HACCP và cập nhật những thay đổi của phiên bản HACCP 2020

Khóa đào tạo này cho phép bạn thiết kế và xem xét hệ thống HACCP của mình theo các yêu cầu trong bản cập nhật mới nhất. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, bạn sẽ có thể: - làm quen với cách tiếp cận HACCP, - thiết kế và/hoặc xem xét hệ thống HACCP phù hợp với các yêu cầu trong tiêu chuẩn quốc tế.

Đối tượng tham dự khóa học

Các nhà quản lý an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng/kiểm soát chất lượng/quản lý các vấn đề quy định, giám sát bộ phận, chuyên gia tư vấn hoặc bất kỳ ai quan tâm đến việc hiểu rõ hơn về việc tạo ra và duy trì các hệ thống GMP/HACCP bền vững, có thẩm quyền để kiểm soát an toàn thực phẩm.

Lợi ích của khóa học

1. Học viên được diễn giải chi tiết về tiêu chuẩn HACCP mới (phiên bản 2020) và yêu cầu một số thị trường về việc áp dụng HACCP.

2. Nắm bắt được các điểm cập nhật so với phiên bản cũ (codex 2003)

3. Học viên nắm được cách thức để xây dựng và áp dụng phiên bản HACCP mới vào thực tế.

Khai giảng Khóa học kỹ năng xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng theo HACPP và cập nhật những thay đổi của phiên bản HACCP 2020

Lịch khai giảng: Ngày 7/12/2021

Thời lượng đào tạo: 06 buổi

Thời gian đào tạo: Tối thứ 3-5-7 (Từ 19h30 - 21h30)

 

icon zalo
ajax-loader