0976.389.199
Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, thực hành ISO 21001:2018 / ISO 21001:2018 Implementation

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, thực hành ISO 21001:2018 / ISO 21001:2018 Implementation

Khóa học này trang bị cho bạn các kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá cơ bản về vị trí hiện tại của tổ chức bạn và thực hiện các nguyên tắc chính của ISO 21001:2018. Sử dụng phương pháp tiếp cận từng bước, bạn sẽ học cách phát triển kế hoạch triển khai, tạo tài liệu cần thiết, theo dõi EOMS của bạn và đạt được sự cải tiến liên tục.

Mục tiêu khóa học: Phát triển kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để triển khai Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục ISO 21001: 2018 (EOMS).

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo chứng nhận rằng bạn đã nắm rõ các yêu cầu của tiêu chuẩn cũng như cách thức thực hành, áp dụng Hệ thống quản lý Tổ chức giáo dục theo ISO 21001:2018 vào tổ chức của mình.

Đối tượng tham dự

Bất kỳ ai tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện, duy trì hoặc giám sát EOMS ISO 21001: 2018.

Điều kiện tiên quyết: Bạn phải có kiến ​​thức tốt về ISO 21001:2018 và các nguyên tắc chính của EOMS. Nếu không, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham dự khóa học Nhận thức về ISO 21001:2018 của ISOCERT cung cấp.

Nội dung đào tạo

Bạn sẽ tìm hiểu về:

  • Một khuôn khổ điển hình để thực hiện ISO 21001: 2018 theo chu trình PDCA
  • Xem xét các khái niệm và yêu cầu chính của ISO 21001: 2018 từ góc độ triển khai
  • Thực hiện các khái niệm và yêu cầu chính của ISO 21001: 2018
  • Yêu cầu thông tin dạng văn bản cụ thể của ISO 21001: 2018
  • Sử dụng phân tích khoảng cách để tiến hành đánh giá cơ bản về hệ thống hiện tại của bạn.

Lợi ích của khóa học

Khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Xác định các lợi ích chính cho tổ chức của bạn từ việc triển khai EOMS hiệu quả
  • Xây dựng kế hoạch và xác định các nguồn lực cần thiết để thực hiện
  • Áp dụng thực tiễn tốt vào việc triển khai bằng cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật đã được chứng minh
  • Triển khai một hệ thống cho phép đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của người học
  • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhất quán nhu cầu của người học và nâng cao sự hài lòng của người học.

 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 
 

 

icon zalo
ajax-loader