0976.389.199
Khóa đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 21001:2018/ ISO 21001:2018 Introduction

Khóa đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 21001:2018/ ISO 21001:2018 Introduction

Khóa đào tạo Nhận thức chung của ISOCERT sẽ giúp bạn: - Hiểu các yếu tố và hoạt động của Hệ thống quản lý các tổ chức giáo dục và các quy trình chính của chúng - Hiểu các cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để thực hiện và quản lý EOMS

Tại sao bạn nên tham dự?

Khóa đào tạo Nền tảng ISO 21001 cho phép bạn tìm hiểu các yếu tố cơ bản để thực hiện và quản lý Hệ thống quản lý các tổ chức giáo dục (EOMS) theo quy định của ISO 21001. Trong khóa đào tạo này, bạn sẽ có thể hiểu các mô-đun khác nhau của EOMS, bao gồm cả EOMS chính sách, thủ tục, đánh giá hiệu quả hoạt động, cam kết của ban quản lý, đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo và cải tiến liên tục.

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn có thể tham dự kỳ thi và đăng ký chứng chỉ “Nhận thức về ISO 21001:2018”. Chứng chỉ Nhận thức chung của ISOCERT cho thấy rằng bạn đã hiểu các phương pháp luận cơ bản, các yêu cầu, khuôn khổ và cách tiếp cận quản lý.

Ai nên tham dự?

  • Cá nhân tham gia quản lý và điều hành giáo dục
  • Các cá nhân đang tìm kiếm kiến ​​thức về các quy trình chính của Hệ thống Quản lý Tổ chức Giáo dục (EOMS)
  • Các cá nhân muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực Giáo dục

Mục tiêu học tập

  • Hiểu các yếu tố và hoạt động của Hệ thống quản lý các tổ chức giáo dục và các quy trình chính của chúng
  • Thừa nhận mối tương quan giữa ISO 21001, ISO 9001 và các tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định khác
  • Hiểu các cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để thực hiện và quản lý EOMS

Phương pháp giáo dục

Bài giảng được minh họa bằng các câu hỏi và ví dụ thực tế

Bài tập thực hành bao gồm các ví dụ và thảo luận

Bài kiểm tra thực hành tương tự như bài kiểm tra chứng chỉ

Điều kiện tiên quyết

Không có

 

 

 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 
 

 

icon zalo
ajax-loader