Mẫu giấy chứng nhận ISO 9001

Ngày 19/12/2019 - 03:12

Rất nhiều doanh nghiệp sau khi được ISOCERT đánh giá chứng nhận ISO 9001, các doanh nghiệp đều hồi hộp và muốn biết kết quả xem doanh nghiệp mình đã áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9001 chưa? Nếu áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9001 các doanh nghiệp sẽ được ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 9001 và hầu hết doanh nghiệp nào cũng muốn xem mẫu giấy chứng nhận ISO 9001.

Rất nhiều doanh nghiệp sau khi được ISOCERT đánh giá chứng nhận ISO 9001, các doanh nghiệp đều hồi hộp và muốn biết kết quả xem doanh nghiệp mình đã áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9001 chưa? Nếu áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9001 các doanh nghiệp sẽ được  ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 9001 và hầu hết doanh nghiệp nào cũng muốn xem mẫu giấy chứng nhận ISO 9001

Dưới đây ISOCERT sẽ cập nhật mẫu giấy chứng nhận ISO 9001 của một số doanh nghiệp áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9001 và được ISOCERT cấp chứng nhận ISO 9001.

 Mẫu giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận iso 9001

chứng nhận iso 9001

 Chứng nhận ISO 

Mẫu Giấy chứng nhận ISO

 

Mẫu Giấy chứng nhận ISO 

 

 

Chứng nhận iso 9001:2015

 

Chứng nhận ISO 9001:2015

 

QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001 TẠI ISOCERT


Bước 1: Đăng ký chứng nhận với tổ chức chứng nhận ISOCERT

Bước 2: Xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá chứng nhận

Bước 3: Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá và cấp giấy chứng nhận
Sau khi đã có kết quả đánh giá của chuyên gia đánh giá chứng nhận. Tổ chức chứng nhận sẽ thẩm xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp.
Giấy chứng nhận ISO có hiệu lực 03 năm và thời hạn giám sát tổi thiểu 12 tháng/lần.

Bước 5: Đánh giá giám sát và chứng nhận lại


Mọi thắc mắc về dịch vụ cấp giấy chứng nhận ISO 9001 quý khách vui lòng liên hệ ISOCERT qua số điện thoại 0916 239 199

 

  • Tag :

Đăng ký Chứng nhận