0976.389.199
Phương tiện vận tải hàng không

Phương tiện vận tải hàng không

Kỹ thuật hàng không vũ trụ 

Ngành Kỹ thuật hàng không vũ trụ (Aerospace engineering) được định nghĩa là một trong những ngành kỹ thuật cơ bản liên quan đến thiết kế, kết cấu và khoa học về các loại máy bay và tàu vũ trụ. Nó được chia thành hai nhánh lớn là kỹ thuật hàng không kỹ thuật vũ trụ

Kỹ thuật hàng không vũ trụ là một ngành đang phát triển mạnh ở hiện tại và còn tiến xa hơn nữa trong tương lai. Nó là ngành công nghiệp giàu tiềm năng. Đang được định hướng và đầu tư mạnh mẽ ở những giai đoạn tiếp theo của nhân loại.

Nhiều nước công nghiệp hàng không vũ trụ đã và đang hình thành phát triển trên thế giới như Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc, Nhật. Kỹ thuật hàng không-vũ trụ có thể được hiểu bao gồm những lĩnh vực cấu thành sau: Cơ học chất lưu, Động lực học bay, Cơ học kết cấu máy, Toán học, Kỹ thuật điện, Động cơ phản lực, Kỹ thuật điều khiển, Kiểm soát không lưu, Vật liệu kết cấu, Cơ học vật rắn, Điện hàng không, Độ tin cậy bay, Phần mềm, Điều khiển nhiễu, Kiểm định bay, Công nghệ chế tạo thiết bị bay (máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ).