0976.389.199
Danh mục tài liệu ISO 22000 - Hệ thống quản lý ATTP

Danh mục tài liệu ISO 22000 - Hệ thống quản lý ATTP

Danh mục tài liệu ISO 22000 là một trong những thứ mỗi doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phẩm khi muốn đạt được chứng nhận ISO 22000 cần phải xây dựng và áp dụng trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của mình. Vậy cụ thể bộ tài liệu ISO 22000 gồm những gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp nắm rõ hơn về vấn đề này. 

tài liệu ISO 22000 

Tổng quan về tài liệu ISO 22000

Trước khi đi tìm hiểu danh mục của tài liệu ISO 22000 gồm những loại hồ sơ, tài liệu nào thì doanh nghiệp cần nắm rõ những thông tin cơ bản như sau:

Tài liệu ISO 22000 là gì?

Các tài liệu về ISO 22000 là một trong những điều kiện bắt buộc doanh nghiệp cần phải thực hiện khi muốn triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ATTP).

Cụ thể, tài liệu của tiêu chuẩn ISO 22000 bao gồm những thông tin được trình bày dưới dạng văn bản pháp quy (hoặc văn bản có tính pháp quy) về hệ thống quản lý ATTP được xây dựng theo các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 22000.

Thông thường, bộ tài liệu về ISO 22000 của một doanh nghiệp sẽ bao gồm những biểu mẫu, quy trình, hướng dẫn ATTP, chính sách, các SOP, danh sách kiểm tra, đánh giá,...

Tài liệu về các quy trình ISO 22000

Các quy trình ISO 22000 sẽ đưa ra một trình tự cụ thể, rõ ràng giúp các doanh nghiệp vận hành và kiểm soát hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) của mình một cách hiệu quả. Vì vậy, việc tạo lập và lưu trữ các hồ sơ, tài liệu về quy trình ISO 22000 là vô cùng quan trọng. Cụ thể, các tài liệu về quy trình ISO 22000 bao gồm: Quy trình đánh giá rủi ro và cơ hội

 • Quy trình quản lý sự thay đổi.
 • Quy trình quản lý cho sự thay đổi hệ thống an toàn thực phẩm.
 • Quy trình quản lý các yếu tố phát triển ở bên ngoài của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
 • Quy trình kiểm soát các sản phẩm, dịch vụ hoặc quá trình được cung cấp từ bên ngoài.
 • Hoạch định điều hàng và kiểm soát.
 • Quy trình theo dõi, phân tích, đo lường và đánh giá.
 • Quy trình kiểm soát dữ liệu và tài liệu.
 • Quy trình để kiểm soát hồ sơ.
 • Quy trình xem xét từ phía lãnh đạo.
 • Quy trình tuyển dụng các cán bộ nhân viên.
 • Quy trình đào tạo các cán bộ nhân viên.
 • Quy trình quản lý thiết bị.
 • Quy trình xem xét hợp đồng.
 • Quy trình đánh giá đối với nhà cung cấp.
 • Quy trình mua hàng.
 • Quy trình triển khai sản xuất.
 • Quy trình truy tìm nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.
 • Quy trình thu hồi sản phẩm.
 • Quy trình kiểm soát các thiết bị đo lường.
 • Quy trình ứng phó với những tình huống khẩn cấp.
 • Quy trình xử lý các khiếu nại của khách hàng.
 • Quy trình đánh giá nội bộ.
 • Quy trình giao hàng.
 • Quy trình xuất nhập kho nguyên liệu và kho thành phẩm.
 • Quy trình kiểm soát các sản phẩm không phù hợp.
 • Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa.
 • Quy trình thẩm định và & thẩm tra.

Các quy trình được lập thành văn bản cũng sẽ đảm bảo rằng những người khác nhau thực hiện quy trình theo cùng một cách. Bạn sẽ không phải viết quy trình và đặt nó trên giá để thu thập bụi, bạn sẽ xây dựng một hệ thống nơi các quy trình và hướng dẫn công việc được lập thành văn bản sẽ trở thành một phần quan trọng và không thể thiếu trong hệ thống của bạn.

Tài liệu về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Bên cạnh các tài liệu về quy trình ISO 22000 bắt buộc phải có thì doanh nghiệp cũng cần phải chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu về hệ thống quản lý ATTP, bao gồm:

 • Chính sách ATTP
 • Sổ tay ATTP
 • Bối cảnh của doanh nghiệp
 • Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 • Các kế hoạch HACCP
 • Các SSOP
 • Các GMP 

Các thủ tục cụ thể theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 yêu cầu doanh nghiệp cần phải thiết kế và lập tài liệu cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Cụ thể, các thủ tục theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000 liên quan đến hệ thống tài liệu ISO 22000 bao gồm:

 • Người lãnh đạo cấp cao phải xây dựng một chính sách ATTP tổng thể và phù hợp với doanh nghiệp của mình.
 • Nên đưa ra các mục tiêu cụ thể, rõ ràng bởi chúng sẽ giúp mọi cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp có động lực tuân thủ các chính sách để đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra. 
 • Phải có kế hoạch quản lý các quy trình trong hệ thống quản lý ATTP và ghi chép lại dưới dạng văn bản. 
 • Các hồ sơ, tài liệu về hoạt động của hệ thống cần phải được duy trì, lưu trữ và cải tiến khi thích hợp.
 • Xác định các thủ tục giao tiếp để đảm bảo việc giao tiếp với bên ngoài và giao tiếp nội bộ đạt hiệu quả.
 • Cần phải xây dựng các kế hoạch xử lý và khi có các tình huống khẩn cấp xảy ra. 
 • Cần phải thiết lập tài liệu truy xuất nguồn gốc để nhận dạng sản phẩm. Cùng với đó là tài liệu về các hành động, biện pháp khắc phục cùng kiểm soát sự không phù hợp.
 • Quy trình xử lý việc thu hồi sản phẩm cần phải được duy trì dưới dạng văn bản, tài liệu. 
 • Phải có tài liệu kiểm soát các thiết bị giám sát và đo lường.

Danh mục tài liệu ISO 22000 đầy đủ

Có thể thấy được, để đạt chứng chỉ ISO 22000 thì doanh nghiệp sẽ cần phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu về ISO 22000. Để giúp doanh nghiệp nắm rõ hơn về vấn đề này, ISOCERT sẽ tổng hợp những tài liệu cần xây dựng khi áp dụng ISO 22000 cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong bảng dưới đây:

TT

Tên tài liệu 

1

Chính sách an toàn thực phẩm

Sổ tay an toàn thực phẩm

3

Các kế hoạch HACCP

4

Bối cảnh của doanh nghiệp/ tổ chức

5

Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

6

Các quy phạm vệ sinh - SSOP

 6.1 

SSOP về Vệ sinh nhà xưởng

 6.2 

SSOP về Kiểm soát nguồn nước

6.3

SSOP về Vệ sinh bề mặt tiếp xúc

6.4

SSOP về Ngăn ngừa nhiễm chéo

6.5

SSOP về Vệ sinh cá nhân

6.6

SSOP về Bảo vệ sản phẩm không bị nhiễm bẩn

6.7

SSOP về Kiểm soát hóa chất phụ gia

6.8

SSOP về Kiểm soát phương tiện & dụng cụ vệ sinh

6.9

SSOP về Kiểm soát động vật gây hại

6.10

SSOP về Kiểm soát chất thải

7

Các quy trình thực hành sản xuất tốt - GMP

7.1

GMP về Tiếp nguyên liệu

7.2

GMP về Các quá trình sản xuất

7.3

GMP về Lưu kho

7.4

GMP về Đóng gói

7.5

GMP về Giao hàng

8

Các quy trình xây dựng và vận hành hệ thống quản lý ATTP

8.1

Quy trình đánh giá rủi ro và cơ hội

8.2

Quy trình quản lý sự thay đổi hệ thống an toàn thực phẩm

8.3

Quy trình quản lý các yếu tố phát triển bên ngoài hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

8.4

Quy trình kiểm soát các quá trình, sản phẩm/ dịch vụ được cung cấp từ bên ngoài

8.5

Hoạt định kiểm soát và điều hành

8.6

Quy trình theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá

8.7

Quy trình kiểm soát tài liệu & dữ liệu

8.8

Quy trình kiểm soát hồ sơ

8.9

Quy trình xem xét của lãnh đạo

8.10

Quy trình tuyển dụng

8.11

Quy trình đào tạo

8.12

Quy trình quản lý thiết bị

8.13

Quy trình xem xét hợp đồng

8.14

Quy trình đánh giá nhà cung cấp

8.15

Quy trình mua hàng

8.16

Quy trình triển khai sản xuất

8.17

Quy trình truy tìm nguồn gốc sản phẩm

8.18

Quy trình thu hồi sản phẩm

8.19

Quy trình kiểm soát thiết bị đo lường

8.20

Quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp

8.21

Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng

8.22

Quy trình đánh giá nội bộ

8.23

Quy trình giao hàng

8.24

Quy trình nhập xuất kho nguyên liệu và thành phẩm

8.25

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

8.26

Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa

8.27

Quy trình thẩm tra và thẩm định

9

Những hướng dẫn mô tả công việc

9.1

Các hướng dẫn công việc.

9.2

Bảng mô tả công việc cho từng vị trí.

9.3

Các tài liệu hướng dẫn khác.

9.4

Hướng dẫn quản lý dịch vụ (Quản lý các nhà thầu như diệt côn trùng, sửa chữa máy móc, xử lý rác thải…).

9.5

Hướng dẫn quản lý an ninh thực phẩm.

9.6

Hướng dẫn quản lý ngăn ngừa gian lận thực phẩm.

9.7

Hướng dẫn quản lý chất gây dị ứng trong thực phẩm.

9.8

Hướng dẫn quản lý việc ghi nhãn.

9.9

Các yêu cầu khác bổ sung của FSSC 22000.

FSSC cũng là 1 tiêu chuẩn cung cấp nền tảng đảm bảo thương hiệu đáng tin cậy cho ngành hàng tiêu dùng. Bởi vì ISO 22000 tạo cơ sở cho ISO 22000 nên nhiều người hay nhầm lẫn giữa 2 tiêu chuẩn này. Bạn có thể theo dõi sự khác nhau giữa FSSC 9001 và ISO 22000 để hiểu rõ điểm khác biệt này.

Trên đây là danh mục tài liệu ISO 22000 mà doanh nghiệp nào cũng nên nắm rõ khi muốn được cấp chứng chỉ ISO 22000. Bạn có thể dễ dàng download tài liệu ISO 22000 trên internet để tìm hiểu chuyên sâu về tiêu chuẩn này. Hy vọng đây đã là những thông tin thực sự hữu ích để doanh nghiệp có thể xây dựng hệ thống tài liệu ISO 22000 thực sự phù hợp và giúp doanh nghiệp quản lý hệ thống ATTP hiệu quả hơn.

Mọi thắc mắc về tài liệu hay mọi vấn đề liên quan đến chứng nhận ISO 22000, doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với ISOCERT qua hotline 0976389199 để được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ, tư vấn miễn phí trong thời gian sớm nhất.

Tin tức liên quan