0976.389.199
Thực hành áp dụng Quản lý Kinh doanh Liên tục theo ISO 22301 trong tổ chức

Thực hành áp dụng Quản lý Kinh doanh Liên tục theo ISO 22301 trong tổ chức

Bạn đã đầu tư thời gian để hiểu các yêu cầu của ISO 22301. Giờ đây, bạn có thể áp dụng nó cho tổ chức của mình bằng cách xây dựng hệ thống quản lý kinh doanh liên tục tuân thủ ISO 22301 của riêng bạn. Làm việc với chúng tôi và bạn sẽ có thể xác định và giúp bảo vệ các chức năng kinh doanh quan trọng nhất của mình, giảm rủi ro cho doanh nghiệp của bạn và đảm bảo sự thành công lâu dài của doanh nghiệp.

Các mẹo hàng đầu để triển khai ISO 22301

1. Nhận được cam kết và hỗ trợ từ quản lý cấp cao.
2. Thu hút toàn bộ doanh nghiệp bằng cách giao tiếp nội bộ tốt.
3. So sánh hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh hiện có với các yêu cầu của ISO 22301.
4. Nhận phản hồi của khách hàng và nhà cung cấp về các quy trình quản lý tính liên tục của doanh nghiệp hiện tại.
5. Thành lập nhóm thực hiện để đạt hiệu quả tốt nhất.
6. Lập bản đồ và chia sẻ vai trò, trách nhiệm và thang đo thời gian.
7. Điều chỉnh các nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn ISO 22301 cho phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
8. Khuyến khích sự tham gia của nhân viên bằng đào tạo và khuyến khích.
9. Chia sẻ kiến thức ISO 22301 và khuyến khích nhân viên đào tạo như đánh giá viên nội bộ.
10. Thường xuyên xem xét hệ thống ISO 22301 của bạn để đảm bảo rằng hệ thống này vẫn hoạt động hiệu quả và bạn đang liên tục cải tiến hệ thống đó.

Tham khảo thêm các khóa đào tạo ISO 22301 của chúng tôi


Tại sao nên làm việc với ISOCERT?

  • Sứ mệnh của ISOCERT đóng góp vào sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp vì lợi ích quốc gia
  • ISOCERT – Thương hiệu của lòng tin: Từ Lòng tin – Trust, như bao nhiêu từ ngữ khác, đều có ý nghĩa khác nhau, như một biểu đổ Venn. Đối với chúng tôi (ISOCERT), lòng tin là một trách nhiệm thiêng liêng. Là một trong các tổ chức chứng nhận và giám định độc lập (bên thứ 3), công việc hàng ngày của chúng tôi là đánh giá hoặc giám định về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mang lại giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ của khách hàng thì niềm tin càng trở lên quan trọng. 

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

  •  Ước nguyện của ISOCERT xây dựng xã hội tươi đẹp trong tươi lai.

> Khám phá thêm lý do để làm việc với ISOCERT >


 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan