0976.389.199
Tìm hiểu về FSSC 22000

Tìm hiểu về FSSC 22000

Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm (FSSC) 22000 là một chương trình chứng nhận được quốc tế chấp nhận dựa trên sự kết hợp của các yêu cầu bổ sung PRP và FSSC cụ thể trong lĩnh vực ISO 22000. FSSC 22000 đã được phát triển để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về một tiêu chuẩn dễ nhận biết mà hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có thể được đánh giá và chứng nhận.

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm qua chuỗi cung ứng

Toàn cầu hóa ngày càng tăng của chuỗi cung ứng thực phẩm đã kéo theo những thách thức trong việc sản xuất các sản phẩm an toàn để tiêu dùng. Do đó, an toàn thực phẩm hiện đang thực sự là mối quan tâm toàn cầu vì thực phẩm chế biến có chứa các thành phần từ nhiều quốc gia không phải là hiếm.


An toàn thực phẩm FSCC là gì?

Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm (FSSC) 22000 là một chương trình chứng nhận được quốc tế chấp nhận dựa trên sự kết hợp của các yêu cầu bổ sung PRP và FSSC cụ thể trong lĩnh vực ISO 22000. FSSC 22000 đã được phát triển để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về một tiêu chuẩn dễ nhận biết mà hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có thể được đánh giá và chứng nhận.

FSSC 22000 đã được GFSI (Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu) công nhận Toàn cầu, cũng như các chương trình an toàn thực phẩm khác như BRC hoặc IFS. Chương trình chứng nhận thuộc sở hữu của Tổ chức Chứng nhận An toàn Thực phẩm.

FSSC 22000 đã được phát triển để chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm, đảm bảo sự an toàn của sản phẩm trong quá trình sản xuất ban đầu các sản phẩm động vật, sản xuất các sản phẩm động vật và/hoặc thực vật dễ hỏng, các sản phẩm có thời hạn sử dụng lâu dài và các thành phần thực phẩm (khác) như chất phụ gia , vitamin và chất nuôi cấy sinh học, sản xuất thức ăn gia súc và thức ăn chăn nuôi và sản xuất bao bì thực phẩm, và gần đây đã bao gồm dịch vụ ăn uống, bán lẻ/bán buôn và vận chuyển và lưu trữ.

Tổng quan về FSSC 22000:

 • Kết hợp các tiêu chuẩn hiện có; ISO 22000 bao gồm HACCP, PRP theo ngành cụ thể và các yêu cầu bổ sung của FSSC
 • Hoàn thành chương trình chứng nhận trong một gói, giúp các tổ chức thuộc mọi quy mô có thể truy cập được
 • Thuộc sở hữu của một tổ chức phi lợi nhuận độc lập; hoàn toàn được phê duyệt và công nhận bởi Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI)

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

Mạng lưới của ISOCERT gồm các phòng thử nghiệm thực phẩm, thanh tra và đánh giá viên, hỗ trợ địa phương nhưng với chuyên môn toàn cầu. Điều này sẽ hỗ trợ bạn trong việc phát triển và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, giúp duy trì chuỗi cung ứng an toàn, bất kể hoạt động của bạn ở đâu.

Dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ các lĩnh vực sau:

 • Chăn nuôi gia súc
 • Sản xuất thực phẩm
 • Sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn cho vật nuôi
 • Sinh hóa (sản xuất thực phẩm và phụ gia thức ăn chăn nuôi)
 • Bao bì
 • Dịch vụ ăn uống
 • Phân phối (bán lẻ, bán buôn)
 • Dịch vụ vận chuyển và bảo quản (cả thức ăn và thức ăn chăn nuôi dễ hư hỏng và môi trường xung quanh ổn định)

Lợi ích của FSSC 22000 là gì?

Chứng nhận FSSC 22000 thể hiện cam kết về an toàn thực phẩm mang lại nhiều lợi ích sẽ tác động đến các bộ phận khác nhau trong tổ chức của bạn.

Lợi ích triển khai FSSC 22000

 • Cung cấp một phương pháp luận có hệ thống để xác định và quản lý hiệu quả các rủi ro về an toàn thực phẩm
 • Mô hình chứng nhận dựa trên ISO có thể được sử dụng trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm
 • Được GFSI và hợp tác Châu Âu về Công nhận (EA) công nhận
 • Tính linh hoạt cho phép bạn xác định cách doanh nghiệp của bạn sẽ đáp ứng các yêu cầu của chương trình đối với cấu trúc và tài liệu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của bạn

Lợi ích hoạt động

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và đo điểm chuẩn nội bộ thông qua ứng dụng nhất quán trên nhiều trang web / quốc tế
 • Thúc đẩy việc xem xét và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của bạn

Lợi ích của tổ chức

 • Thể hiện cam kết của bạn về an toàn thực phẩm, mang lại niềm tin cho khách hàng của bạn
 • Cải thiện sự tham gia của nhân viên, nâng cao nhận thức về rủi ro thực phẩm và thúc đẩy an toàn
 • Cam kết cải tiến liên tục hệ thống an toàn thực phẩm và hiệu suất của hệ thống

Có thể đạt được

FSSC 22000 áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro, dựa trên hệ thống, cung cấp cho các tổ chức một lộ trình rõ ràng để đạt được chứng nhận. Nhiều doanh nghiệp thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng đã tìm kiếm và duy trì chứng nhận ISO 22000, với chứng nhận theo chương trình FSSC 22000 là bước hợp lý tiếp theo hướng tới chứng nhận an toàn thực phẩm thực hành tốt nhất.

Được khách hàng ủng hộ

Nhiều tổ chức công nghiệp thực phẩm ủng hộ chương trình FSSC 22000 như là thực hành tốt nhất trong ngành về an toàn thực phẩm và tích cực tìm kiếm chứng nhận GFSI này như một điều kiện tiên quyết cho quy trình phê duyệt nhà cung cấp của họ.

Phù hợp

Đề án FSSC 22000 được phát triển bởi các bên liên quan trong ngành đảm bảo nó cung cấp các tiêu chí đánh giá thực tế và phù hợp đồng thời đáp ứng các kỳ vọng hiện tại của ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu. Vì chương trình dựa trên các tiêu chuẩn ISO dành riêng cho thực phẩm được sửa đổi thường xuyên, nên chương trình phản ánh các nguyên tắc quản lý kinh doanh cập nhật để giúp bạn đáp ứng mong đợi và nhu cầu của khách hàng.

Chi phí hiệu quả

Chứng nhận được công nhận và chấp nhận trong ngành làm giảm nhu cầu và chi phí của các cuộc đánh giá trùng lặp. Các cuộc đánh giá được hoàn thành bởi các đánh giá viên được BSI địa phương đào tạo và phê duyệt để cho phép đánh giá một tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận với tỷ lệ địa phương.


Tại sao nên làm việc với ISOCERT?

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Tìm hiểu thêm về ISOCERT >

Khi bạn hài lòng rằng doanh nghiệp của bạn đang làm việc theo các hướng dẫn của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, đã đến lúc bạn nên gọi đến Tổ chức chứng nhận. Việc đánh giá có thể được thực hiện bởi một số Tổ chức chứng nhận khác nhau, tuy nhiên điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các tổ chức chứng nhận đều được Công nhận năng lực đánh giá chứng nhận FSSC 22000.

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan