0976.389.199

FSSC 22000

FSSC 22000

Dịch vụ cấp Chứng nhận FSSC 22000 - Hệ thống An toàn thực phẩm


- FSSC 22000 là một tiêu chuẩn an toàn thực phẩm dựa trên Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI).

- FSSC 22000 dựa trên Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Thực phẩm được công nhận rộng rãi ISO 22000, Chương trình Tiên quyết (PRP) có liên quan trong ngành và các yêu cầu bổ sung được xác định bởi FSSC.

ISOCERT cung cấp dịch vụ về FSSC 22000 - bao gồm đánh giá và chứng nhận - để giúp bạn đáp ứng các yêu cầu của sáng kiến và các tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm liên quan.

Tổng quan

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo FSSC 22000 thể hiện cam kết của bạn về an toàn thực phẩm, chất lượng, tính hợp pháp và sự cải tiến liên tục.


Chứng nhận FSSC 22000 là gì?

FSSC 22000 là chương trình chứng nhận an toàn thực phẩm dựa trên tiêu chuẩn quốc tế đã được công nhận ISO 22000 và được bổ sung bởi các tiêu chuẩn kỹ thuật, chẳng hạn như ISO TS 22002-1 cho sản xuất thực phẩm và ISO TS 22002-4 cho sản xuất bao bì. Nó cũng hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn khác, chẳng hạn như ISO 9001 và ISO 14001 (bao gồm cả sự phù hợp với Cấu trúc Cấp cao của ISO).

Nó nhắm mục tiêu cụ thể đến lĩnh vực sản xuất thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và đóng gói cũng như các lĩnh vực lưu trữ và phân phối, phục vụ ăn uống và bán lẻ/bán buôn. Trong khi các phiên bản đầu tiên của FSSC 22000 chỉ áp dụng cho các nhà sản xuất thực phẩm, phạm vi của phiên bản hiện tại đã được mở rộng sang các phân đoạn khác của chuỗi cung ứng và được Công nhận bởi Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu - GFSI.

Khi đã được chứng nhận theo ISO 22000, một tổ chức chỉ cần xem xét bổ sung các thông số kỹ thuật đối với các PRP của ngành và các yêu cầu bổ sung của FSSC để đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình.

Các yêu cầu liên quan đến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và hệ thống HACCP (Phân tích mối nguy & Điểm kiểm soát tới hạn). Hơn nữa, có sẵn Mô-đun chất lượng bổ sung tự nguyện, dựa trên ISO 9001 và, nếu một công ty đang sản xuất cả vật liệu đóng gói thực phẩm và phi thực phẩm, thì mô-đun bổ sung HPC420 nếu có sẵn cho vật liệu đóng gói không phải thực phẩm.

Tại sao nên chọn Chứng nhận FSSC 22000?

  • Giúp bảo vệ danh tiếng thương hiệu của bạn và duy trì niềm tin của khách hàng vào doanh nghiệp của bạn
  • Cải thiện quản lý chuỗi cung ứng của bạn và nâng cao hồ sơ của bạn với tư cách là nhà cung cấp đáng tin cậy
  • Cung cấp sự minh bạch hơn trong các quy trình sản xuất thực phẩm của bạn, do đó giảm rủi ro kinh doanh liên quan đến việc sợ hãi thực phẩm

Lợi ích của việc được chứng nhận FSSC 22000

Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm 22000 (FSSC 22000) cung cấp một Chương trình chứng nhận hoàn chỉnh để đánh giá và chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (FSMS). Nó cũng cung cấp chứng nhận cho Hệ thống quản lý chất lượng và FSMS kết hợp (FSSC 22000-Chất lượng).

FSSC 22000 đảm bảo hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được kiểm soát mạnh mẽ, loại bỏ các mối nguy về an toàn thực phẩm, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo sản xuất thực phẩm an toàn. Độ tin cậy trong việc cung cấp thực phẩm an toàn góp phần vào lòng tin của người tiêu dùng và cuối cùng là lòng trung thành của người tiêu dùng. Tiêu chuẩn này cho phép tổ chức của bạn:

  • Cung cấp bằng chứng về cam kết xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm có thể xảy ra để tránh gây hại cho người tiêu dùng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp;
  • Xây dựng và vận hành một hệ thống quản lý có khả năng giúp bạn đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về chất lượng/an toàn thực phẩm và tuân thủ pháp luật;
  • Cung cấp một công cụ để cải thiện việc thực hiện an toàn thực phẩm và các phương tiện để giám sát và đo lường hiệu quả việc thực hiện an toàn thực phẩm;
  • Xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm tốt để từ đó nâng cao lòng tin của khách hàng và hỗ trợ đạt được lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh.

Chứng nhận FSSC 22000 có cần thiết đối với các công ty đã có Chứng nhận ISO 22000?

Nếu bạn là công ty thực phẩm đã được chứng nhận ISO 22000 hoặc HACCP, chúng tôi có thể giúp bạn chuyển đổi liền mạch sang FSSC 22000 bằng cách thực hiện các yêu cầu bổ sung do FSSC đặt ra và tiêu chuẩn PRP liên quan đến ngành của bạn. Việc chuyển đổi có thể được thực hiện tại bất kỳ cuộc đánh giá nào trong chu kỳ ba năm của bạn và sẽ dẫn đến chứng chỉ FSSC 22000 mới.

Chương trình Phát triển FSSC là gì và nó khác gì với chứng nhận FSSC 22000?

Chương trình Phát triển FSSC cung cấp cách tiếp cận hai cấp độ cho các nhà sản xuất thực phẩm thủ công, các công ty khởi nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc sản xuất thực phẩm an toàn. Đây không phải là chương trình chuẩn GFSI nhưng là chương trình lý tưởng cho những nhà sản xuất đang hướng tới việc theo đuổi chứng chỉ FSSC 22000. FSSC 22000 là một chương trình chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn GFSI.


Bạn đang ở đâu trên hành trình quản lý an toàn thực phẩm để đạt được Chứng nhận FSSC 22000?

Cho dù bạn chỉ mới bắt đầu với FSSC 22000 hoặc mong muốn có nhiều kiến thức chuyên môn hơn nữa, chúng tôi luôn có các khóa đào tạo và nguồn lực phù hợp để đồng hành và hỗ trợ cho doanh nghiệp của bạn trên chặng đường phát triển kinh doanh.

Bắt đầu

Với FSSC 22000

Tìm hiểu quản lý an toàn thực phẩm là gì và tại sao FSSC 22000 tốt cho doanh nghiệp?

Bắt đầu với Chứng nhận FSSC 22000 >

Áp dụng

tiêu chuẩn FSSC 22000

Khám phá những cách tốt nhất để thực hiện hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn FSSC 22000 và làm thế nào chúng tôi có thể giúp đỡ bạn?

Triển khai áp dụng hệ thống FSSC 22000 >

Chứng nhận

FSSC 22000

Nhận đánh giá độc lập, minh bạch và đạt được chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của bạn. 

Chứng Nhận FSSC 22000 >

Chuyển đổi chứng nhận sang FSSC 22000

Với FSSC 22000

Đảm bảo hệ thống cung cấp những điều tốt nhất cho doanh nghiệp. 

Chuyển đổi chứng nhận sang FSSC 22000 >

Chứng nhận mở rộng

Tái chứng nhận FSSC 22000

Mở rộng phạm vi, tái chứng nhận hệ thống FSSC 22000.

Mở rộng phạm vi và tái chứng nhận FSSC 22000 >

Đánh giá cấp giấy chứng nhận FSSC 22000 trực tuyến - Live audit trong mùa dịch

Trong bối cảnh dịch bệnh thực hiện cách ly toàn xã hội, hạn chế di chuyển, để doanh nghiệp duy trì ổn định về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu pháp luật tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa tránh gián đoạn. Chúng tôi luôn có những giải pháp phù hợp giúp doanh nghiệp bạn đạt giấy chứng nhận FSSC 22000 trong mùa dịch covid-19 bằng giải pháp đánh giá chứng nhận Live audit. 

> ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN FSSC 22000 TRỰC TUYẾN >

> Quy định đánh giá chứng nhận từ xa > 


Chương trình đào tạo FSSC 22000 tại ISOCERT ACADEMY 

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, hay bạn cần Chứng chỉ qua chương trình đào tạo liên kết. Hãy liên hệ với chúng tôi

Xem chi tiết chương trình đào tạo FSSC 22000 >


Làm cách nào để chuẩn bị cho Chứng nhận FSSC 22000?

Cơ hội thành công tốt nhất của bạn phụ thuộc vào các yếu tố sau:

► Hỗ trợ quản lý cấp cao, bao gồm thiết lập các kỳ vọng và cung cấp đầy đủ các nguồn lực tài chính và nhân viên;

► Thành lập đội an toàn thực phẩm;

► Thiết lập các mục tiêu an toàn thực phẩm với các chỉ số hoạt động chính;

► Quản lý và đào tạo nhân viên để đảm bảo sự quen thuộc với các yêu cầu của tiêu chuẩn;

► Hồ sơ bảo dưỡng;

► Đánh giá nội bộ định kỳ;

► Các cuộc họp thường xuyên của quản lý và nhân viên.


Tại sao nên chứng nhận FSSC 22000 tại ISOCERT?

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Tìm hiểu thêm về ISOCERT >

Khi bạn hài lòng rằng doanh nghiệp của bạn đang làm việc theo các hướng dẫn của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, đã đến lúc bạn nên gọi đến Tổ chức chứng nhận. Việc đánh giá có thể được thực hiện bởi một số Tổ chức chứng nhận khác nhau, tuy nhiên điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các tổ chức chứng nhận đều được Công nhận năng lực đánh giá chứng nhận FSSC 22000.


 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

ISOCERT Hà Nội

Hotline: 0976 389 199

Địa chỉ: T1.1, Số 40, lô 12A, KĐT mới, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 100000, Việt Nam

ISOCERT Đà Nẵng

Hotline: 0867 659 199

Địa chỉ: Biệt thự A5, Phú Gia COMPOUND, số 144 Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

ISOCERT Bình Dương

Hotline: 0936 869 199

Địa chỉ: Số 30, Đường số 5, KDC Hiệp Thành 3, Khu 7, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương

ISOCERT HCM

Hotline: 0976 389 199

Địa chỉ: Số 33, Đường A4, P.12, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Dịch vụ liên quan