0976.389.199
Bộ câu hỏi ôn tập quản trị chất lượng – 20 câu trắc nghiệm

Bộ câu hỏi ôn tập quản trị chất lượng – 20 câu trắc nghiệm

Bộ câu hỏi ôn tập quản trị chất lượng dưới đây gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp cho các bạn có thêm nguồn tài liệu bổ ích phục vụ cho nhu cầu học tập cũng như nâng cao kiến thức, hiểu biết về chất lượng.

20 câu hỏi ôn tập quản trị chất lượng như sau: 

Câu 1: Điều nào sau đây không phải là một phần của quan điểm chung về chất lượng ngày nay?

A. Những khiếm khuyết cần được làm nổi bật và đưa lên bề mặt.

B. Chúng tôi có thể kiểm tra chất lượng.

C. Chất lượng được cải thiện giúp tiết kiệm tiền và tăng cường kinh doanh.

D. Chất lượng là khách hàng làm trọng tâm. 

Câu 2: Theo quan điểm ngày nay về chất lượng, ai là người định nghĩa chất lượng? 

A. Quản lý cấp cao của nhà thầu

B. Quản lý dự án

C. Người lao động

D. Khách hàng 

Câu 3: Công cụ nào sau đây là công cụ kiểm soát chất lượng?

A. Bảng lấy mẫu

B. Biểu đồ quy trình

C. Kỹ thuật thống kê và toán học

D. Tất cả những điều trên 

Câu 4: Điều nào sau đây là đúng với quản lý chất lượng hiện đại?

A. Chất lượng được xác định bởi khách hàng.

B. Chất lượng trở thành vũ khí cạnh tranh.

C. Chất lượng hiện nay là một phần không thể thiếu trong hoạch định chiến lược.

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 5: Một công ty dành riêng cho chất lượng thường cung cấp đào tạo cho:

A. Quản lý cấp cao và quản lý dự án

B. Công nhân theo giờ

C. Người làm công ăn lương

D. Tất cả nhân viên 

Câu 6: Chuyên gia về chất lượng nào sau đây tin rằng "không có khuyết tật" là có thể đạt được?

A. Deming

B. Juran

C. Crosby

D. Tất cả những điều trên 

Câu 7: Các thành phần của Bộ ba Juran là gì?

A. Cải tiến Chất lượng, Lập kế hoạch Chất lượng và Kiểm soát Chất lượng

B. Cải tiến chất lượng, Không sai sót và kiểm soát chất lượng

C. Cải tiến Chất lượng, Lập kế hoạch Chất lượng và Lập biểu đồ Pert

D. Cải tiến chất lượng, kiểm tra chất lượng và kiểm soát chất lượng 

Câu 8: Điều nào sau đây không phải là một trong 4 tiêu chí tuyệt đối về chất lượng của Crosby?

A. Chất lượng có nghĩa là sự phù hợp với các yêu cầu.

B. Chất lượng đến từ phòng ngừa.

C. Chất lượng được đo bằng chi phí của sự phù hợp.

D. Chất lượng có nghĩa là tiêu chuẩn hoạt động là “không có khuyết tật”. 

Câu 9: Theo Deming, bao nhiêu phần trăm chi phí chất lượng nói chung là do quản lý?

A. 100%

B. 85%

C. 55%

D 15% 

Câu 10: Điều tra:

A. Là một cách thích hợp để đảm bảo chất lượng

B. Đắt tiền và mất thời gian

C. Giảm chi phí làm lại và tổng thể

D. Luôn có hiệu quả trong việc ngăn chặn các sản phẩm bị lỗi tiếp cận với khách hàng.  

Câu 11: Các triết lý của Phương pháp Taguchi tập trung vào việc cải thiện chất lượng trong quá trình:

A. Giai đoạn khái niệm

B. Giai đoạn thiết kế

C. Giai đoạn thực hiện

D. Giai đoạn đóng cửa 

Câu 12: Một tuyên bố chính sách được viết tốt về chất lượng sẽ:

A. Là tuyên bố về cách thức, không phải điều gì hoặc tại sao

B. Thúc đẩy tính nhất quán trong toàn bộ tổ chức và các dự án

C. Cung cấp giải thích về cách khách hàng nhìn nhận chất lượng theo cách riêng của họ

D. Cung cấp các điều khoản cho chỉ thay đổi chính sách hàng năm 

Câu 13: Đảm bảo chất lượng bao gồm:

A. Xác định các mục tiêu và tiêu chuẩn

B. Thực hiện đánh giá chất lượng

C. Lập kế hoạch thu thập dữ liệu liên tục

D. Tất cả những điều trên 

Câu 14: Thứ tự của 4 bước trong Chu kỳ của Deming để Cải tiến Liên tục là gì?

A. Lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và hành động

B. Thực hiện, lập kế hoạch, hành động và kiểm tra

C. Kiểm tra, thực hiện, hành động và lập kế hoạch

D. Hành động, kiểm tra, thực hiện và lập kế hoạch 

Câu 15: Kiểm tra chất lượng:

A. Không cần thiết nếu bạn làm đúng ngay lần đầu tiên

B. Phải được thực hiện hàng ngày cho mỗi quá trình

C. Đắt tiền và do đó không đáng làm

D. Cần thiết để xác nhận rằng chính sách chất lượng đang được tuân thủ và tuân thủ 

Câu 16: Công cụ nào sau đây là công cụ điển hình của kiểm soát quá trình thống kê?

A. Phân tích Pareto

B. Phân tích nguyên nhân và kết quả

C. Biểu đồ kiểm soát quy trình

D. Tất cả những điều trên 

Câu 17: Phương pháp nào sau đây là phù hợp nhất để xác định "số ít quan trọng?"

A. Phân tích Pareto

B. Phân tích nguyên nhân và kết quả

C. Phân tích xu hướng

D. Biểu đồ kiểm soát quy trình

Câu 18: Khi một quy trình được thiết lập tối ưu, các giới hạn đặc điểm kỹ thuật trên và dưới thường là:

A. Đặt bằng giới hạn kiểm soát trên và dưới

B. Đặt ngoài giới hạn kiểm soát trên và dưới

C. Đặt bên trong giới hạn kiểm soát trên và dưới

D. Đặt một khoảng bằng giá trị trung bình 

Câu 19: Các giới hạn kiểm soát trên và dưới thường được đặt:

A. Một độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình theo mỗi hướng

B. 3 (ba sigma) từ giá trị trung bình theo mỗi hướng

C. Nằm ngoài giới hạn đặc điểm kỹ thuật trên và dưới

D. Để phát hiện và gắn cờ khi một quy trình có thể nằm ngoài tầm kiểm soát 

Câu 20: Điều nào sau đây không phản ánh quan điểm ngày nay về quy trình quản lý chất lượng được áp dụng cho một dự án nhất định?

A. Những khiếm khuyết cần được làm nổi bật và đưa lên bề mặt.

B. Trách nhiệm cuối cùng về chất lượng chủ yếu thuộc về quản lý cấp cao hoặc nhà tài trợ nhưng tất cả mọi người nên tham gia.

C. Chất lượng tiết kiệm chi phí.

D. Xác định vấn đề dẫn đến các giải pháp hợp tác.

Trên đây là 20 câu hỏi ôn tập quản trị chất lượng mà ISOCERT muốn chia sẻ đến Quý bạn đọc. Để nhận được đáp án chi tiết cũng như giải đáp những thắc mắc liên quan, hãy để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp đến chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được hỗ trợ tận tình và chính xác nhất.

Tham khảo thêm các dịch vụ mà ISOCERT cung cấp:

Ngày cập nhật: 25-10-2021

Bài viết liên quan