0976.389.199
Các cách tiếp cận truyền thống để quản lý chiến lược

Các cách tiếp cận truyền thống để quản lý chiến lược

Cách để đảm bảo rằng ngay cả các vấn đề hàng ngày cũng được giải quyết một cách chiến lược là hiểu quy trình đằng sau quản lý chiến lược, phát triển phương pháp tiếp cận của công ty với nó và đảm bảo khái niệm này phù hợp với mọi quyết định kinh doanh.

Tất cả các hoạt động quản lý đều hướng tới mục tiêu chiến lược - nghĩa là xem xét các mục tiêu và kết quả dài hạn và làm việc hướng tới chúng bằng cách sử dụng các nguồn lực hiện tại. Tuy nhiên, tư duy chiến lược là một bộ kỹ năng mà quản lý cần phát triển. Các nhà quản lý mới rất dễ bị cuốn vào các vấn đề hàng ngày của công ty, điều này thường khiến họ bỏ qua định hướng dài hạn.


Các cách tiếp cận truyền thống để quản lý chiến lược

Quản lý chiến lược cung cấp định hướng tổng thể cho một công ty và bắt đầu với việc nhóm điều hành xác định tầm nhìn và con đường rõ ràng cho doanh nghiệp. Một khi các mục tiêu và mục tiêu dài hạn đã được thiết lập, ban lãnh đạo tiếp tục hướng tới việc phân bổ các nguồn lực hiện có cho các nhiệm vụ cụ thể sẽ giúp thực hiện tầm nhìn tổng thể.

Có được loại sứ mệnh dài hạn này là điều cho phép một công ty thực hiện các động thái chiến lược bằng các nguồn lực của mình thay vì chỉ đơn giản là cố gắng kiếm sống trong khi vẫn giữ nguyên hiện trạng. Đó là một phần quan trọng trong kế hoạch tồn tại của một doanh nghiệp, đặc biệt là trong các thị trường ngày nay, nơi các điều kiện vô cùng biến động.

Mô hình quản lý chiến lược

Quản lý chiến lược cần mở rộng cho tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp để đảm bảo rằng các nguồn lực đang được sử dụng một cách khôn ngoan. Hoạt động là một bộ phận cần phải phân chia sự chú ý của mình giữa các vấn đề hàng ngày và trọng tâm chiến lược, nhưng ngay cả ở đó các nhà quản lý cũng nên biết về những gì họ sẽ cần mong đợi trong tương lai và họ cũng cần chú ý đến các vấn đề ở quy mô rộng hơn Để đề xuất những cải tiến và thay đổi có thể giúp hướng tới bức tranh toàn cảnh hơn.

Nguồn nhân lực nên đi đầu trong quản lý chiến lược, vì nó chịu trách nhiệm tuyển dụng, thuê mướn và phát triển lực lượng lao động. Các lãnh đạo bộ phận khác sau đó nên làm theo. Tốt nhất là khi nhóm quản lý có thể làm việc cùng nhau để sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các dự án và vấn đề và dành các nguồn lực thích hợp nếu cần.

Quy trình quản lý chiến lược

Các lý thuyết hiện tại liệt kê từ năm đến bảy bước quan trọng để phát triển nền tảng quản lý chiến lược cho một doanh nghiệp. Bản thân quy trình này đơn giản nhưng bao gồm tư duy phản biện và ra quyết định ở mọi bước để có hiệu quả.

Xác định trạng thái hiện tại

Bước đầu tiên để phát triển một nền tảng chiến lược là hiểu công ty hiện đang ở đâu. Điều này nên bao gồm phân tích các yếu tố bên trong (số lượng nhân viên, tình trạng hoạt động, nguồn vốn và vốn, báo cáo tài chính, v.v.) và bên ngoài (bối cảnh thị trường, đối thủ cạnh tranh, mối quan hệ với khách hàng, v.v.) và nên nắm bắt cả hai môi trường để cung cấp bức tranh tốt về Những gì tồn tại ở thời điểm hiện tại và những vấn đề hoặc thách thức mà doanh nghiệp đang phải đối mặt tại thời điểm này.

Ảnh minh họa

Tạo tầm nhìn

Bước này tạo ra cái được gọi là tầm nhìn cho một công ty: một hình ảnh hoặc mô tả về những gì tốt nhất mà công ty nên có. Tầm nhìn là một trạng thái lý tưởng xác định những gì doanh nghiệp đang hướng tới và do đó định hướng được thực hiện với những thay đổi trong tương lai. Thông thường, doanh nghiệp có thể hình dung từ ba đến năm năm trong tương lai, theo hướng tích cực.

Điều này thường có thể bao gồm một tuyên bố sứ mệnh, xác định mục đích và trái tim của công ty.

Các giá trị và nguyên tắc của doanh nghiệp

Trong bước này, tầm nhìn được chia nhỏ và mở rộng để tạo ra một tập hợp các hướng giải thích cách đạt được trạng thái lý tưởng này. Các giá trị và nguyên tắc của doanh nghiệp được đưa ra để nhắc nhở các đồng đội về các nguyên tắc đạo đức cốt lõi mà doanh nghiệp vận hành. Điều này sẽ gắn liền với tuyên bố sứ mệnh của công ty và tạo nền tảng để công ty có thể xây dựng con đường hướng tới tầm nhìn của mình.

Đặt mục tiêu

Mục tiêu là bước đầu tiên trong việc trình bày chi tiết chính xác cách công ty dự định biến tầm nhìn thành hiện thực. Đây là những mục tiêu SMART (cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, có liên quan, dựa trên thời gian), nêu rõ các chi tiết và mốc thời gian cần đạt được để đạt được tầm nhìn dài hạn. Các mục tiêu phải bao gồm những gì sẽ được đo lường, những gì tạo nên thành công và sự hiểu biết về cách mỗi mục tiêu sẽ giúp công ty đạt được trạng thái lý tưởng lâu dài đó.

Xác định những thách thức

Bằng cách nhìn vào trạng thái hiện tại của công ty, trạng thái lý tưởng, khoảng cách giữa chúng và các mục tiêu, những thách thức mà công ty có thể phải đối mặt có thể trở nên rõ ràng. Những thách thức là những thứ cản trở các mục tiêu. Họ sẽ bao gồm cả bên trong (lực lượng lao động hạn chế, bộ kỹ năng không phù hợp, thiếu kinh phí) và bên ngoài (cạnh tranh cao, thị trường thay đổi, v.v.) và phải được đánh giá theo xác suất và rủi ro để được ưu tiên một cách thích hợp.

Tạo chiến lược

Bước quan trọng này là khi công ty đánh giá các mục tiêu và thách thức, đồng thời xác định các cách thức phù hợp nhất để chuyển từ điểm này sang điểm khác theo định hướng của tầm nhìn. Bước này đi sâu vào câu hỏi làm thế nào công ty sẽ đạt được các mục tiêu của mình và bao gồm hộp công cụ các phương pháp có sẵn cho công ty để giải quyết những thách thức nhằm hoàn thành các mục tiêu.

Thực hiện và giám sát

Không có chiến lược nào sẽ hoạt động nếu không thực hiện đúng. Giao tiếp là chìa khóa vì đồng đội ở tất cả các cấp cần hiểu tầm nhìn và mục tiêu của công ty để hỗ trợ họ. Tất cả ban lãnh đạo phải ở trên cùng một trang liên quan đến chiến lược và cách nó sẽ được ban hành.

Tương tự như vậy, cũng cần phải theo dõi liên tục: trong ngắn hạn để điều chỉnh hướng đi khi mọi thứ có thể đi chệch hướng, và về lâu dài vì môi trường có thể biến động theo hướng thay đổi tầm nhìn dài hạn. Các chiến lược tốt nhất là những chiến lược phát triển theo thời gian và năm này qua năm khác để đảm bảo rằng công ty luôn liên tục cải thiện bản thân để hướng tới một trạng thái lý tưởng mới.

Quản lý chiến lược và dữ liệu

Trong khi thực hiện các bước này, điều quan trọng là nhóm quản lý điều hành phải có dữ liệu thực tế, phù hợp cho phép họ đưa ra quyết định sáng suốt về tầm nhìn, mục tiêu và các công cụ chiến lược.

Nó sẽ đòi hỏi sự hiểu biết về hoạt động hàng ngày, nhu cầu và mong muốn của công ty cũng như một bức tranh toàn cảnh về bối cảnh thị trường kinh tế và tình trạng tài chính của công ty. Tầm nhìn phải đầy thách thức nhưng cũng cần phải đạt được để mọi kế hoạch chiến lược có hiệu quả.

Thực hiện quản lý chiến lược

Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra sau khi một nền tảng quản lý chiến lược được xây dựng và chiến lược được đưa vào thực hiện? Rõ ràng, thế giới thực phức tạp hơn bất kỳ loại kế hoạch nào, do đó, quản lý chiến lược cũng cần giải quyết yếu tố của chiến lược quản lý rủi ro. Các doanh nghiệp cần phải có khả năng quản lý rủi ro để tăng cơ hội thành công và giảm khả năng thua lỗ trong trường hợp xảy ra một điều kiện bất ngờ, khó chịu hoặc bất ngờ.

Những chiến lược này xác định điều gì sẽ xảy ra khi có chuyện khó chịu và cách công ty sẽ đối phó với điều khó chịu nói trên để giữ cho hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường và công ty trên con đường thành công. Các chiến lược rủi ro này có thể được chia thành hai cách tiếp cận chính: chủ động và phản ứng.

Chiến lược rủi ro chủ động

Một chiến lược chủ động trước rủi ro hoạt động để ngăn chặn những xáo trộn này xảy ra ngay từ đầu. Nó tập trung vào việc cung cấp các biện pháp bảo vệ để bảo vệ giá trị và nguồn lực của công ty, giảm khả năng xảy ra một số tình huống nhất định và chiến lược có sẵn các công cụ để giảm mức độ của sự khó chịu. Nó liên quan đến việc có thể dự đoán hoặc đoán những thách thức và bất ổn lớn nhất mà công ty có thể phải đối mặt và tập trung vào việc chuẩn bị và sẵn sàng.

Lợi thế lớn nhất của các chiến lược chủ động trước rủi ro là tính hiệu quả của chúng. Cũng giống như các phương pháp phòng cháy thích hợp hơn là phải thực sự chữa cháy một đám cháy lớn, việc giảm thiểu rủi ro chủ động được ưu tiên hơn đối với một công ty hoạt động trong tình trạng khó chịu thường xuyên. Hầu hết các công ty đều ưa thích các chiến lược chủ động trước rủi ro.

Những nhược điểm chính của chiến lược này gồm có hai mặt: Thứ nhất, chi phí trả trước của việc chủ động giảm thiểu rủi ro cả về vốn và nguồn lực phải được chứng minh. Thứ hai, thực tế vẫn là dự đoán không bao giờ hoàn hảo 100%, vì vậy các chiến lược chủ động trước rủi ro không loại bỏ rủi ro hoàn toàn. Hai nhược điểm này kết hợp với nhau có nghĩa là một công ty có thể chi tiền để chủ động giảm thiểu rủi ro của những xáo trộn không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp đồng ý rằng quản lý rủi ro chủ động xứng đáng với chi phí cơ bản.

Các chiến lược rủi ro phản ứng

Các chiến lược rủi ro phản ứng là những chiến lược chờ đợi cho đến khi xảy ra đảo lộn và sau đó triệu tập các nguồn lực để giảm thiểu và kiểm soát tình hình. Trọng tâm là các sự cố trong quá khứ và các biện pháp được cài đặt để ngăn những điều tương tự xảy ra trong tương lai, nhưng hầu hết các hành động đều chờ đợi cho đến khi có một tình huống khó chịu thực sự xảy ra.

Lợi thế lớn nhất của các chiến lược rủi ro này là chúng tốn ít thời gian, năng lượng và nguồn lực hơn nhiều so với cách tiếp cận chủ động và có thể lập luận rằng vì dự đoán không bao giờ là hoàn hảo, nên tốt nhất là tiết kiệm tài nguyên cho những xáo trộn thực tế. Bất lợi lớn nhất đối với chiến lược rủi ro phản ứng là thiệt hại cho một công ty có thể được thực hiện nhanh chóng và nhanh chóng, và ngay cả với thời gian phản hồi nhanh nhất có thể, thiệt hại thực sự có thể xảy ra.

Sử dụng cả hai chiến lược là lý tưởng

Về mặt chiến lược, điều hợp lý nhất đối với một công ty là thể hiện cả hai chiến lược. Các chiến lược chủ động trước rủi ro là hiệu quả nhất và có thể ngăn chặn phần lớn thiệt hại đến từ một cơn buồn bực bất ngờ. Họ phải là một phần của gói quản lý chiến lược của công ty. Rất đáng để dành nguồn lực cho loại kế hoạch phòng ngừa rủi ro này.

Tuy nhiên, cũng cần phải có một kế hoạch để quản lý rủi ro phản ứng cũng như cho những thời điểm xảy ra các sự kiện không thể đoán trước. Điều này giúp cân bằng cách tiếp cận để quản lý rủi ro. Có thể nhanh chóng xoay chuyển nguồn lực vào một vấn đề bất ngờ cũng giúp giảm thiểu khả năng thiệt hại xảy ra trong trường hợp công ty không được bảo vệ xảy ra bất bình.


Tầm quan trọng của quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro dễ dàng phù hợp với kế hoạch quản lý chiến lược tổng thể của công ty. Một phần của quá trình quản lý chiến lược là xác định những thách thức mà một công ty phải đối mặt có thể ngăn cản công ty đạt được trạng thái lý tưởng của tầm nhìn. Những thách thức này bao gồm những trở ngại đã biết cũng như chưa biết.

Những thách thức đã được xác định, chẳng hạn như nhân lực, kinh phí và bối cảnh thị trường, có thể được vượt qua bằng các bước chiến lược phù hợp với các mục tiêu đặt ra trong kế hoạch ban đầu. Những thách thức chưa được biết trước và không thể đoán trước sau đó trở thành rủi ro cần được quản lý bằng các chiến lược giảm thiểu rủi ro của công ty. Có những chiến lược này giúp công ty luôn đi đúng hướng ngay cả khi mọi thứ có thể không diễn ra như kế hoạch.

Việc các nhà quản lý bị cuốn vào các hoạt động hàng ngày của một doanh nghiệp và đánh mất bức tranh toàn cảnh có thể là điều vô cùng dễ dàng đối với các nhà quản lý. Đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với các nhà lãnh đạo cấp cao nhất là đảm bảo có một kế hoạch chiến lược và đảm bảo rằng kế hoạch đó được nhân viên của công ty truyền đạt và hiểu. Quản lý chiến lược đảm bảo rằng tất cả các nguồn lực mà một công ty có được dành riêng cho một trong những mục tiêu sẽ giúp doanh nghiệp đạt được tầm nhìn dài hạn, điều này mang lại lợi ích cho nhân viên cũng như các nhà quản lý.

 

Ngày cập nhật: 0000-00-00 00:00:00

Bài viết liên quan