0976.389.199
Khái niệm cơ bản về các Mối nguy, Rủi ro và Cơ hội trong ISO 45001

Khái niệm cơ bản về các Mối nguy, Rủi ro và Cơ hội trong ISO 45001

Trong các yêu cầu của Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp (OH&SMS), ISO 45001:2018 yêu cầu bạn xác định các Mối nguy, Rủi ro và Cơ hội trong ISO 45001 để lập kế hoạch cho chúng, nhưng các yêu cầu này trong điều khoản 6.1 có thể gây nhầm lẫn. Bài viết này dự định cung cấp những điều cơ bản về những gì tiêu chuẩn yêu cầu đối với rủi ro và cơ hội.

Giải thích về Mối nguy, Rủi ro và Cơ hội trong ISO 45001

  • Nhận dạng mối nguy: Xem xét từng quy trình của bạn và xác định các mối đe dọa hiện có.
  • Đánh giá rủi ro: Xác định các rủi ro OH&SMS và các rủi ro khác có liên quan trực tiếp đến các mối nguy của bạn.
  • Đánh giá cơ hội: Xác định các cơ hội OH&SMS và các cơ hội khác liên quan trực tiếp đến việc nâng cao hiệu suất OH&SMS của bạn.
  • Lập kế hoạch: Lập kế hoạch hành động để giải quyết cả hai loại rủi ro và cơ hội, cũng như các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác, đồng thời lập kế hoạch cho các trường hợp khẩn cấp đã được xác định.

Nhận dạng mối nguy trong ISO 45001 là gì?

ISO 45001 bắt đầu với một số thông tin chung trong điều khoản 6.1.1 về việc xem xét các vấn đề bên trong và bên ngoài của tổ chức bạn, các bên quan tâm có liên quan và phạm vi của hệ thống quản lý OH&SMS của bạn trong quá trình đánh giá rủi ro này. Tiếp theo, điều 6.1.2.1 yêu cầu xác định các mối nguy trong hệ thống quản lý. Điều này đòi hỏi bạn phải xem xét từng quy trình của mình và xác định các mối đe dọa hiện có có thể gây thương tích hoặc sức khỏe kém cho công nhân của bạn. 

Các cân nhắc không chỉ bao gồm các hoạt động thường ngày mà bạn thực hiện mà còn cả các trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra, các thay đổi theo kế hoạch, các hoạt động không theo quy trình như bảo trì và các yếu tố con người gây nguy hiểm trong quá trình này. Khi bạn đã xác định được tất cả các mối nguy của mình, bạn tiến hành bước tiếp theo để đánh giá rủi ro.

Rủi ro và cơ hội trong ISO 45001 là gì?

Sau khi đánh giá các mối nguy của bạn, điều khoản 6.1.2.2 yêu cầu bạn xác định các rủi ro OH&SMS và các rủi ro khác đối với hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn. Rủi ro OH&SMS là những rủi ro liên quan trực tiếp đến các nguy cơ của bạn – ví dụ, một rủi ro của máy có góc nhọn là một người có thể tự làm mình bị thương. Cùng với các rủi ro OH&SMS này, bạn cũng xác định các rủi ro khác có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý của mình, nhưng không liên quan trực tiếp đến các mối nguy – ví dụ, nếu nhà cung cấp ngừng sản xuất hóa chất tẩy rửa an toàn và bạn cần xác định hóa chất thay thế mới.

Tiếp theo, điều khoản 6.1.2.3 yêu cầu bạn xác định các cơ hội OH&SMS và các cơ hội khác cho hệ thống quản lý OH&SMS. Các cơ hội OH&SMS là những cơ hội liên quan trực tiếp đến việc nâng cao hiệu suất OH&SMS của bạn, chẳng hạn như điều chỉnh cách thức thực hiện công việc để ngăn ngừa thương tích hoặc loại bỏ các mối nguy hiểm tại nơi làm việc. Các cơ hội khác là những triển vọng cấp cao nhất có thể ảnh hưởng đến hệ thống tổng thể, nhưng không liên quan trực tiếp đến các mối nguy, chẳng hạn như xác định một công nghệ mới có thể cải thiện an toàn tại nơi làm việc hoặc một nhà cung cấp đang phát triển một vật liệu an toàn hơn để thay thế một vật liệu bạn hiện đang sử dụng.

Làm thế nào để bạn xác định rủi ro và cơ hội trong ISO 45001?

Các rủi ro OH&SMS và các cơ hội OH&SMS như đã định nghĩa ở trên được xác định bằng cách đánh giá các mối nguy đã xác định của bạn và xác định những mối đe dọa nào do chúng gây ra hoặc nếu có thể làm bất cứ điều gì để thay đổi công việc của bạn để làm cho nó an toàn hơn. Một nhóm gồm những người hiểu quy trình được đề cập và các mối nguy có trong quy trình, có thể xác định các kết quả tiêu cực có thể xảy ra và các cơ hội thay đổi tích cực để làm cho quy trình an toàn hơn.

Tuy nhiên, các rủi ro và cơ hội khác đối với OH&SMS thường được xác định trong các hoạt động hoạch định chiến lược của lãnh đạo cao nhất. Ở cấp độ này, các mối đe dọa quy mô lớn hơn và các thay đổi được đề xuất có thể được đánh giá tốt hơn. Nhiều công ty sẽ sử dụng một công cụ gọi là phân tích SWOT, công cụ này xem xét điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa có thể ảnh hưởng đến tổ chức để có thể xem xét một cách có hệ thống và đưa ra quyết định nếu cần hành động.

Những rủi ro và cơ hội điển hình cần giải quyết trong OH&SMS là gì?

Đánh giá rủi ro sẽ khác nhau ở các công ty khác nhau. Các rủi ro và cơ hội OH&SMS điển hình sẽ khác nhau giữa các công ty tùy thuộc vào loại nguy cơ nào hiện diện. Trong khi nhiều công ty sẽ có các mối nguy hiểm như các vật dụng bị vấp ngã, các góc sắc nhọn hoặc các đầu nhọn trên máy móc, các mối nguy hiểm khác như do hóa chất gây ra sẽ có những rủi ro rất khác nhau giữa các công ty tùy thuộc vào loại hóa chất được sử dụng.

Các rủi ro và cơ hội khác đối với hệ thống quản lý OH&SMS cũng sẽ là duy nhất đối với mỗi tổ chức, nhưng có một số điểm xuất phát điển hình cho các loại rủi ro và cơ hội này. Những thay đổi về sản phẩm của nhà cung cấp, công nghệ mới hoặc đang thay đổi, hoặc sự thay đổi kiến ​​thức về các quy trình, mối nguy là một số nguồn điển hình của các rủi ro và cơ hội khác.

Kết hợp tất cả lại với nhau trong Lập kế hoạch

Khi mọi thứ ở trên được hoàn thành và bạn xác định bất kỳ yêu cầu pháp lý nào cũng như các yêu cầu khác áp dụng cho OH&SMS của bạn theo điều khoản 6.1.3, bước cuối cùng là thực hiện các hành động lập kế hoạch để giải quyết những gì bạn đã xác định. Điều khoản 6.1.4 đòi hỏi bạn phải lập kế hoạch hành động để giải quyết cả hai loại rủi ro và cơ hội được đề cập ở trên, cũng như các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác, đồng thời lập kế hoạch cho các trường hợp khẩn cấp đã được xác định trong quá trình này.

Các kế hoạch giải quyết các mối nguy, rủi ro và cơ hội này nhằm mục đích được tích hợp vào các quy trình OH&SMS và có tính đến hệ thống phân cấp kiểm soát có thể được sử dụng để ngăn chặn những rủi ro này. Việc lập kế hoạch này thậm chí có thể xác định các mục tiêu OH&SMS mà bạn có thể đưa ra để cải tiến trong tổ chức của mình.

Đơn giản hóa việc đánh giá Mối nguy, Rủi ro và Cơ hội trong ISO 45001 của bạn

Mặc dù các yêu cầu của điều 6.1 có vẻ khó hiểu, nhưng nếu bạn xem xét các hoạt động theo thứ tự từ nguy cơ đến rủi ro và sau đó là cơ hội, nó có thể đơn giản hơn nhiều. Cuối cùng, hãy nhớ rằng điều khoản Lập kế hoạch áp dụng cho mọi thứ có trước nó trong tiêu chuẩn; điều này sẽ giúp bạn dễ dàng đảm bảo rằng kế hoạch của bạn giải quyết mọi thứ cần thiết để giúp bạn cải thiện hiệu suất OH&SMS của mình.

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan