0976.389.199
Các tiêu chuẩn về Trách nhiệm xã hội

Các tiêu chuẩn về Trách nhiệm xã hội

Danh sách tiêu chuẩn quốc tế và của Việt Nam về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Các tiêu chuẩn quốc tế về Trách nhiệm xã hội

Tiêu chuẩn quốc tế

 • Hướng dẫn của OECD cho các doanh nghiệp đa quốc gia

 • Các Nguyên tắc Hướng dẫn của LHQ về Kinh doanh và Nhân quyền

 • GRI - Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu

 • Nhóm tiêu chuẩn của ISO bao gồm:

  • ISO 26000 - Hướng dẫn về Trách nhiệm xã hội

  • ISO 45001 - Hệ thống quản lý An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp

  • ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng

  • ISO 14000 - Hệ thống quản lý môi trường

 • SA 8000 - Trách nhiệm xã hội

 • SMETA

 • BSCI: Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội - Hiệp hội (FTA)

 • Các nguyên tắc tự nguyện về an ninh và nhân quyền

 • Hiệp ước toàn cầu của Liên hợp quốc

 • Nguyên tắc Xích đạo

 • Tiêu chuẩn Hiệu suất IFC

 • Sáng kiến minh bạch các ngành công nghiệp khai thác

 • Các nguyên tắc của Liên hợp quốc về Đầu tư có trách nhiệm

 • Quản lý môi trường theo EMAS

 • Tiêu chuẩn đảm bảo AA1000 của ISEA (Viện Trách nhiệm xã hội và đạo đức)

Quy tắc Ứng xử của Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC)

 • Nguyên tắc Tự nguyện của Thành phố Mexico về Quy tắc Đạo đức Kinh doanh trong lĩnh vực Dược phẩm sinh học

 • Nguyên tắc Kuala Lumpur Quy tắc đạo đức ngành thiết bị y tế

 • Nguyên tắc Tự nguyện của Hà Nội về Quy tắc Đạo đức Kinh doanh trong Lĩnh vực Xây dựng và Kỹ thuật


Tiêu chuẩn quốc gia về Trách nhiệm xã hội

 • TCVN ISO 26000:2013
 • TCVN ISO 14001:2015
 • TCVN ISO 9001:2015

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan