0976.389.199
Cách cải thiện OH&SMS của bạn theo điều khoản 10 của ISO 45001

Cách cải thiện OH&SMS của bạn theo điều khoản 10 của ISO 45001

Khi xem xét các yêu cầu của ISO 45001:2018 để tạo Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp (OH&SMS), nhiều người thấy điều khoản 10 Cải tiến rất khó hiểu. Có thể hiểu đơn giản rằng cải tiến là quan trọng, nhưng ba điều khoản phụ trong điều khoản 10 có thể gây nhầm lẫn, mặc dù mỗi điều khoản phụ nói về những cách khác nhau để cải tiến. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy một lời giải thích đơn giản về điều khoản này, với một cái nhìn tổng quan về từng điều khoản phụ được bao gồm.

 

 

 

Điều khoản 10.1 - Khái quát

 

Điều khoản phụ này yêu cầu bạn xác định các cơ hội để cải thiện OH&SMS của mình để nó có thể hoạt động hướng tới các kết quả dự kiến. Sau đó, bạn cần phải thực hiện các hành động để biến những cơ hội đã chọn này thành hiện thực. Khi hiểu điều này và các điều khoản khác, điều quan trọng cần lưu ý là ISO 45001:2018 bao gồm Phụ lục A để giúp bạn hiểu tiêu chuẩn. Phụ lục A được chia thành các tiểu mục phù hợp với các điều khoản của tiêu chuẩn và giải thích từng điều khoản. Vì vậy, Phụ lục A.10.1 giải thích rằng bạn cần xem xét kết quả phân tích và đánh giá hiệu suất OH&SMS của mình, cũng như các dữ liệu khác, để xác định các cơ hội cải thiện mà bạn muốn hướng tới. Lập và hoàn thành các kế hoạch để thực hiện những cơ hội này sẽ giúp bạn đạt được hiệu suất OH&SMS tốt hơn mà bạn muốn.

 

Điều khoản 10.2 - Sự cố, sự không phù hợp và hành động khắc phục

 

Điều khoản 10.2 bao gồm các yêu cầu đối với hệ thống để thực hiện hành động khắc phục khi xảy ra sự cố OH&SMS, chẳng hạn như một tai nạn hoặc “suýt bỏ sót” hoặc khi bạn có một quy trình không phù hợp. Quá trình này bao gồm việc giải quyết sự không phù hợp bằng cách điều tra nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề hệ thống, sau đó đưa ra các phương án khắc phục sự cố tận gốc để nó không xảy ra nữa. Nó cho phép bạn đảm bảo rằng các vấn đề trong quy trình có thể lặp lại được giải quyết đúng cách và bạn giải quyết các mối nguy có thể dẫn đến các sự cố trong tương lai trong OH&SMS của bạn.

 

Một lần nữa, Phụ lục A.10.2 đưa ra lời khuyên bổ sung về điều khoản này. Nó đề cập rằng một số tổ chức có thể có các quy trình riêng biệt để điều tra sự cố và xử lý sự không phù hợp. Phụ lục này đưa ra các ví dụ về sự cố (chẳng hạn như ngã), sự không phù hợp (chẳng hạn như không đáp ứng các yêu cầu pháp lý) và các hành động khắc phục (chẳng hạn như loại bỏ các mối nguy hiểm) áp dụng cho OH&SMS. Sẽ rất hữu ích khi xem lại các ví dụ này khi tạo quy trình hành động khắc phục và có thể đưa chúng vào bất kỳ tài liệu nào được sử dụng để giải thích quy trình cho người lao động.

 

Điều quan trọng cần lưu ý là điều khoản này giống hệt nhau giữa các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác nhau. Vì vậy, nếu bạn có hệ thống quản lý tích hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng hoặc ISO 14001:2015, các yêu cầu của Hệ thống quản lý môi trường, bạn có thể sử dụng quy trình hành động khắc phục chung cho sự không phù hợp của quy trình.

 

Điều khoản 10.3 - Cải tiến liên tục

 

Điều khoản cuối cùng là về việc tìm kiếm các cải tiến liên tục của OH&SMS để phù hợp, đầy đủ và hiệu quả; nói cách khác, bạn làm cách nào để cải thiện OH&SMS của mình? Vì vậy, trong khi điều khoản 10.1 nói về cải thiện hiệu suất OH&SMS, thì điều khoản 10.3 nói về cải tiến quy trình OH&SMS. Làm thế nào để bạn cải thiện các quy trình của mình để chúng hoạt động tốt hơn trong OH&SMS của bạn và bằng cách đó, làm cho văn hóa OH&SMS tại nơi làm việc của bạn hiệu quả hơn? Làm thế nào để bạn làm cho quá trình quản lý OH&SMS tốt hơn?

 

Ví dụ: bạn có thể tìm một vật liệu mới, ít nguy hiểm hơn, để thay thế cho vật liệu bạn hiện đang sử dụng. Điều này có thể đến với bạn như một gợi ý từ nhà cung cấp của bạn về một sản phẩm tẩy rửa mà họ đã phát triển ít nguy hiểm hơn cho nhân viên so với sản phẩm bạn hiện đang mua. Để biết thêm thông tin, Phụ lục A.10.3 đưa ra các ví dụ về các vấn đề cải tiến liên tục có thể được đưa vào OH&SMS.

 

Cải tiến là một trong những nguyên tắc quan trọng đằng sau các yêu cầu của ISO

 

Cải tiến là một trong những nguyên tắc quan trọng đằng sau tất cả các yêu cầu của hệ thống quản lý ISO và việc tìm cách làm cho hệ thống tốt hơn đã được ăn sâu vào nhiều quy trình. Đây là lý do tại sao chúng tôi theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá dữ liệu theo điều khoản 9, đánh giá hiệu suất - để chúng tôi có thể đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu nhằm cải thiện hệ thống. Các công ty muốn triển khai OH&SMS đang làm như vậy để cải thiện hiệu suất OH&SMS của tổ chức của họ và các yêu cầu của điều khoản 10 là nhằm cung cấp một khuôn khổ nền tảng tốt để thực hiện điều này.

 

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan