0976.389.199
Chất thải thực phẩm và Phát triển bền vững

Chất thải thực phẩm và Phát triển bền vững

Với tình trạng mất an ninh lương thực đang lan rộng đến hàng trăm triệu người trên khắp thế giới, việc giải quyết tình trạng lãng phí thực phẩm là một vấn đề quan trọng để tạo ra các hệ thống thực phẩm ít tác động, lành mạnh và có khả năng phục hồi.

Rác thải thực phẩm là một vấn đề nghiêm trọng ở hầu hết mọi quốc gia. Mỗi năm có khoảng một tỷ tấn thực phẩm bị lãng phí. 61% chất thải này đến từ các hộ gia đình, 26% từ dịch vụ ăn uống và 13% từ bán lẻ. Hiện tại, hai tỷ người trên thế giới đang bị suy dinh dưỡng và dự kiến đến năm 2050, chúng ta sẽ cần thêm 60% lương thực để cung cấp cho dân số toàn cầu.

reFED's 27 Cost-Effective Solutions for Food Waste

Với tình trạng mất an ninh lương thực đang lan rộng đến hàng trăm triệu người trên khắp thế giới, việc giải quyết tình trạng lãng phí thực phẩm là một vấn đề quan trọng để tạo ra các hệ thống thực phẩm ít tác động, lành mạnh và có khả năng phục hồi. Cắt giảm lãng phí thực phẩm mang lại lợi ích trên nhiều phương diện cho con người, cho hành tinh và sự phát triển thịnh vượng, bền vững của nhân loại. Điều này góp phần không nhỏ vào cải thiện an ninh lương thực, giải quyết các vấn đề toàn cầu về biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm, đồng thời giảm gánh nặng cho các hệ thống quản lý chất thải.


Chỉ số chất thải thực phẩm và Mục tiêu phát triển bền vững 12.3

Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDG) là giảm một nửa lượng chất thải thực phẩm vào năm 2030. Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã công bố vào tháng 3 năm 2021 báo cáo Chỉ số chất thải thực phẩm năm 2021, ước tính chất thải thực phẩm toàn cầu và một phương pháp luận chung để đo lường và báo cáo chất thải thực phẩm theo mục tiêu SDG 12.3. Chỉ số chất thải thực phẩm là chỉ số đầu tiên thuộc loại này nêu bật quy mô chất thải thực phẩm và chỉ ra rằng chất thải thực phẩm toàn cầu lớn hơn gấp đôi so với các ước tính trước đó.

29 Tips for Tackling Food Waste in Your Restaurant | CAKE

Theo báo cáo, một tỷ tấn thực phẩm bị lãng phí hàng năm ở lĩnh vực bán lẻ và tiêu dùng. Chất thải thực phẩm này tạo ra 8-10% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, tài nguyên đất, nước và gây thiệt hại cho các chính phủ, công ty và các gia đình gần một nghìn tỷ đô la Mỹ.

Phép đo chính xác, có thể theo dõi và có thể so sánh được là điểm khởi đầu quan trọng để giảm thiểu lãng phí thực phẩm. Vẫn còn một số khoảng trống về dữ liệu; điều đáng kể là tỷ lệ các bộ phận không dùng để ăn được. Như được đo lường trong Chỉ số chất thải thực phẩm, chất thải thực phẩm bao gồm cả thực phẩm dành cho con người và các phần ăn được liên quan đến nó. Hiểu cách thức phân loại rác thải thực phẩm trong một lĩnh vực cụ thể giữa phần ăn được và phần không ăn được sẽ giúp các bên liên quan hiểu được vấn đề và đưa ra các giải pháp thiết kế. Việc đo lường chất thải thực phẩm ở cấp độ bán lẻ và dịch vụ ăn uống sẽ củng cố ước tính ở hầu hết các quốc gia, phát triển các chiến lược ngăn ngừa lãng phí thực phẩm quốc gia.

Báo cáo giúp theo dõi tiến độ quốc gia đến năm 2030 và đạt được SDG 12,3 bằng cách:

  • Quy trình thu thập, phân tích và mô hình chất thải thực phẩm toàn diện hơn, dẫn đến sự đánh giá mới về chất thải thực phẩm toàn cầu. Điều này sẽ giúp cung cấp cái nhìn sâu sắc về quy mô của vấn đề và tiềm năng phòng ngừa đáng kể ở các quốc gia có thu nhập thấp, trung bình và cao.
  • Phổ biến phương pháp luận cho các quốc gia để đo lường chất thải thực phẩm ở cấp hộ gia đình, dịch vụ ăn uống và bán lẻ. Các quốc gia sử dụng phương pháp luận này sẽ tạo ra bằng chứng mạnh mẽ để định hướng chiến lược quốc gia về phòng chống lãng phí thực phẩm. Ngoài ước tính lãng phí thực phẩm đầy đủ, để cho phép so sánh có ý nghĩa giữa các quốc gia ở cấp độ toàn cầu.

Ước tính cho Chỉ số lãng phí thực phẩm sẽ được yêu cầu hai năm một lần, phù hợp với yêu cầu dữ liệu từ Bộ phận thống kê của Liên hợp quốc. Đối với các quốc gia đo lường lần đầu tiên, năm cơ sở sẽ là năm 2021 và đối với các quốc gia có số đo chất thải thực phẩm trước năm 2021, họ có thể báo cáo chất thải thực phẩm hàng năm mà họ có dữ liệu trên đó.


Các quốc gia và tổ chức thực hiện hành động

Food Waste Reduction Action Plan: 2025 Target | Zero Waste Scotland

Một số quốc gia và tổ chức đã tiến hành các biện pháp đối với vấn đề này. Úc, Na Uy và Hoa Kỳ đã đặt mục tiêu giảm 50% lượng rác thải thực phẩm mà họ tạo ra vào năm 2030 theo SDG 12.3. Pháp và Ý cũng đã cấm các siêu thị vứt bỏ thực phẩm tồn đọng và yêu cầu họ quyên góp thực phẩm dư thừa cho các tổ chức từ thiện và ngân hàng thực phẩm.

Chỉ bằng cách làm việc cùng nhau, chúng ta mới có thể ngăn chặn sự lãng phí thực phẩm không cần thiết và bảo vệ hành tinh. UNEP đã thành lập các nhóm công tác khu vực về rác thải thực phẩm để thúc đẩy các quốc gia khác hỗ trợ các quốc gia (Châu Á và Thái Bình Dương, Tây Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Caribe) có ít dữ liệu hơn về rác thải thực phẩm. Chương trình sẽ giúp các quốc gia xây dựng năng lực để đo lường và giảm lãng phí thực phẩm, hợp tác ngang hàng và thiết lập các đường cơ sở để báo cáo về SDG 12.3 vào năm 2022 và các chiến lược quốc gia để ngăn chặn lãng phí thực phẩm.


Tạo ra một tương lai lương thực bền vững

Lãng phí thực phẩm là lãng phí tài nguyên, thời gian và tiền bạc. Để tạo ra thay đổi thực sự, chúng ta cần nỗ lực tập thể và một hệ thống lương thực toàn diện, bền vững và linh hoạt hơn. Giảm lãng phí thực phẩm ở mọi cấp độ có thể mang lại những lợi ích đáng kể về môi trường, xã hội và kinh tế. Chúng ta cần tăng cường nỗ lực đo lường thực phẩm và các phần không ăn được bị lãng phí và theo dõi sự phát sinh chất thải thực phẩm trên đầu người ở cấp quốc gia. Với dữ liệu đáng tin cậy, chúng tôi sẽ theo dõi tiến độ đạt được SDG 12.3.

Chỉ số chất thải thực phẩm khuyến khích các quốc gia sử dụng phương pháp luận của nó để đo lường chất thải thực phẩm - ở cấp hộ gia đình, dịch vụ ăn uống và bán lẻ - để hướng dẫn các chiến lược ngăn chặn chất thải thực phẩm quốc gia và theo dõi tiến độ hướng tới các mục tiêu năm 2030. Ở cấp độ người tiêu dùng hoặc hộ gia đình, FAO đề xuất một loạt cách để lãng phí thực phẩm ít hơn, chẳng hạn như tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh, chỉ mua những thứ bạn cần và dự trữ thực phẩm một cách khôn ngoan.

SDGs | Textile Exchange

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan