0976.389.199
Chiến lược chất lượng là gì? Các nguyên tắc của chiến lược chất lượng

Chiến lược chất lượng là gì? Các nguyên tắc của chiến lược chất lượng

Chất lượng là mối quan tâm hàng đầu của công ty. Nó giúp bạn nổi bật so với những đối thủ khác và là cách hiệu quả duy nhất để đánh bại sự cạnh tranh. cạnh tranh về chất lượng và chi phí đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định vị trí của sản phẩm của công ty trên thị trường.

Chiến lược chất lượng là một phần của chiến lược tổ chức liên quan đến chất lượng. Chiến lược chất lượng là một bộ phận của chiến lược thị trường và năng suất có ý nghĩa rất cao. Ngoài việc đổi mới sản phẩm trong việc xây dựng chiến lược chất lượng, công ty phải tính đến yêu cầu của thị trường và khả năng của người sản xuất (nhà cung cấp dịch vụ). Không nghi ngờ gì nữa, chất lượng là mối quan tâm hàng đầu của công ty. Nó giúp bạn nổi bật so với những đối thủ khác và là cách hiệu quả duy nhất để đánh bại sự cạnh tranh. cạnh tranh về chất lượng và chi phí đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định vị trí của sản phẩm của công ty trên thị trường.

Considerations for a successful Quality Strategy

Ảnh minh họa.


Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược

Việc phát triển một chiến lược chất lượng thích hợp đòi hỏi phải tính đến một số yếu tố:

♦  Bên ngoài - môi trường - một mặt là thách thức đối với công ty, mặt khác hạn chế khả năng của nó; đó là: tiến bộ chính trị, văn hóa, công nghệ, nhu cầu thay đổi của người tiêu dùng, sự biến động của thị trường, tăng khả năng cạnh tranh, hội nhập, toàn cầu hóa, thiếu nguồn năng lượng,

♦  Nội bộ - gắn liền với khả năng của công ty và nhân viên của công ty; nó chủ yếu được kết nối với các kỹ năng và năng lực trong quản lý, tiếp thị, thiết kế, nghiên cứu và công nghệ.


Các nguyên tắc của chiến lược chất lượng

Khi xây dựng chiến lược chất lượng, các nhà quản lý cần được hướng dẫn bởi các nguyên tắc sau:

1. Chiến lược chất lượng phải toàn diện,

2. Đội ngũ nhân viên nhận thức được sự tồn tại của chiến lược chất lượng và cảm thấy cần phải tham gia vào việc thực hiện chiến lược đó,

3. Chất lượng là giá trị trung tâm và là nguồn gốc của tất cả các giá trị khác trong công ty (cái gọi là. Mô hình 7-S của McKinsey: hệ thống, chiến lược, cơ cấu tổ chức, phong cách, kỹ năng, lựa chọn con người),

4. Chiến lược chất lượng mới đòi hỏi những thay đổi đáng kể đối với văn hóa tổ chức của công ty bằng cách thay đổi nội dung của hành động cần thiết để đáp ứng sự mong đợi của khách hàng, (Giám đốc điều hành của SAS năm 1981. lưu ý rằng mọi khách hàng của Scandinavian Airlines đã tiếp xúc với 5 nhân viên này công ty và đã trải qua 5 "khoảnh khắc của sự thật". Bởi vì trong một năm hãng hàng không có 10 triệu hành khách, thành công của SAS phụ thuộc vào 50 triệu "khoảnh khắc của sự thật") (J. Carlson 1987, s.3),

5. Chiến lược được thông qua cần yêu cầu sự tham gia đầy đủ của nhân viên trong việc thực hiện thay đổi,

 

Field Service Engineer Role in The Service Business | TASKER - News

Ảnh minh họa.

6. Việc tạo ra chất lượng mới có thể được chia thành ba giai đoạn cần được đưa vào chiến lược đã thông qua:

 • Giai đoạn đầu - tập trung của các tổ chức vào việc tạo ra các sản phẩm mới, làm việc không có sai sót như là mục tiêu chính của quản lý chất lượng,
 • Giai đoạn thứ hai - thái độ kinh doanh tập trung vào quá trình kinh tế (ra quyết định và thực hiện) liên quan đến chất lượng và cải tiến các quy trình,
 • Giai đoạn thứ ba - đạt được chất lượng công bằng trên thị trường bằng cách tạo ra chất lượng như một cách sống,Chiến lược chất lượng nên giả định việc thực hiện các nguyên tắc TQM trong tổ chức, lấy “chất lượng lãnh đạo” làm mục đích chính, chất lượng là nguyên tắc cơ bản đối với công ty và tất cả nhân viên tham gia vào việc cải tiến công ty,

7. Sự ra đời của các phương pháp làm việc và quản lý mới, áp dụng tài năng và năng lượng sáng tạo vốn có trong tất cả nhân viên

8. Chất lượng là giá trị, do đó, việc thực hiện chiến lược chất lượng phải dẫn đến giảm chi phí và thưởng cho chất lượng cao bằng cách tăng năng suất,

9. Việc thực hiện chiến lược chất lượng phải dẫn đến việc thực hiện sứ mệnh và mục đích đặt ra rõ ràng của tổ chức,

10. Chiến lược phải dựa trên ý tưởng rằng việc áp dụng thái độ chủ động và tích cực đối với các vấn đề trong tổ chức có lợi cho việc khắc phục chúng một cách hiệu quả.


Thực hiện chiến lược chất lượng

Việc thực hiện chiến lược chất lượng cần có chiến lược sản phẩm xác định. Các yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của chiến lược sản phẩm là:

 • mức thu nhập và độ co giãn theo giá của cầu đối với các sản phẩm được sản xuất,
 • kiến thức về nhu cầu và sở thích của khách hàng,
 • thông tin về quy mô thị trường và phạm vi của nó,
 • khả năng hiểu thiết kế của sản phẩm và loại bỏ các điểm yếu và mối đe dọa của nó,

Tổ Chức Marketing: Ý Nghĩa, Nguyên Tắc Và Tầm Quan Trọng

Ảnh minh họa.


Chiến lược chức năng

Các chiến lược chức năng trong quản lý chiến lược thường là một phần của chiến lược tổng thể của công ty được chuẩn bị cho các lĩnh vực chức năng khác nhau trong cơ cấu tổ chức của nó (tức là sản xuất, tiếp thị, bán hàng). Nó giúp các nhà quản lý tập trung các hoạt động của công ty vào các lĩnh vực hoạt động chức năng chính của nó (được gọi là: các yếu tố thành công chính). Hầu hết các chiến lược chức năng phổ biến được sử dụng trong quản lý là: chiến lược tài chính, chiến lược marketing, chiến lược sản xuất, chiến lược nguồn nhân lực (chiến lược nhân sự) và chiến lược nghiên cứu và phát triển.

Chiến lược quản lý được hình thành ở ba cấp độ: toàn bộ công ty (còn gọi là chiến lược công ty), các đơn vị kinh doanh riêng lẻ hoặc lĩnh vực của ngành và ở cấp độ chức năng Cách tiếp cận quản lý chiến lược đa cấp như vậy làm cho khái niệm quản lý chiến lược trở nên mơ hồ. Nó có thể được xem xét từ quan điểm của toàn bộ công ty (các nhà điều hành cấp cao nhất) và các hệ thống con hoặc các thành phần chức năng theo miền cụ thể. Việc thiếu định nghĩa chính xác có thể gây ra rằng vai trò "chiến lược" đối với các công ty có thể là các trạm làm việc riêng lẻ hoặc các quy trình được thực hiện ở cấp thấp nhất của tổ chức. Đặc biệt, cuộc thảo luận liên quan đến câu hỏi về tính hợp lệ của các nghiên cứu nêu bật các chiến lược chức năng.

Chiến lược cấp chức năng trong tiếp thị

Tập trung vào các kỹ thuật khuyến mại và ứng dụng của chúng, và tối ưu hóa mức giá, vấn đề phân phối (quyết định lựa chọn kênh phân phối), cơ cấu sản xuất, hình ảnh của công ty, quan hệ công chúng. Chiến lược tiếp thị cũng tập trung vào việc tối ưu hóa phạm vi sản phẩm. Phần quan trọng là hành động để đạt được vị trí thị trường đã định. Các nhà quản lý thúc đẩy bán hàng, xác định ngân sách quảng cáo và quy mô của đội ngũ nhân viên bán hàng.

Chiến lược tiếp thị cũng giải quyết các chính sách công (loại bỏ các trở ngại về luật pháp, văn hóa và tổ chức). Tổng hợp chiến lược tiếp thị là yếu tố quan trọng nhất của cấu trúc chức năng, đối với công ty đang cố gắng giành được khách hàng trung thành.

Chiến lược chức năng trong tài chính

Hình thành cấu trúc vốn của tổ chức thông qua việc lựa chọn cấu trúc cổ phần, nợ và trái phiếu) bằng cách tối ưu hóa chi phí tài chính. Chính sách nợ liên quan đến việc ra quyết định về quy mô của khoản vay và các hình thức của nó.

Cấu trúc tài chính liên quan đến quản lý tài sản doanh nghiệp. Để tạo ra doanh thu tối ưu, công ty thiết lập cơ cấu các khoản đầu tư bằng tiền đã tích lũy trước đó. Nó cũng cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên. Chính sách cổ tức liên quan đến việc phân bổ thu nhập giữa các cổ đông và để phát triển công ty.

Chiến lược chức năng của sản xuất

Quản lý chiến lược trong sản xuất liên quan đến việc phát triển các phương pháp sản xuất và nâng cao hiệu suất của con người và máy móc. Nó rất cần thiết cho việc lập kế hoạch sản xuất (xác định địa điểm, khối lượng sản xuất và phương thức sản xuất). Nó có mối quan hệ trực tiếp đến chất lượng sản phẩm sản xuất ra, chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất không đóng vai trò đáng kể (được coi là thứ yếu).

Đáng chú ý là lĩnh vực quan tâm khác: tự động hóa, robot hóa và các hệ thống sản xuất linh hoạt. Trong tình hình tiến bộ kỹ thuật liên tục, việc lựa chọn các kỹ thuật sản xuất thích hợp đưa ra một vấn đề quyết định quan trọng cho các nhà quản lý. Các nhà quản lý cũng phải tính đến các quy định khác nhau của chính phủ. tức là các yêu cầu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường)

Các chiến lược chức năng trong quản trị nguồn nhân lực chiến lược

Chính sách nhân sự tập trung vào các khía cạnh như: tiền lương, lựa chọn lực lượng lao động và đánh giá kết quả công việc. Quan hệ nhân viên là một khía cạnh khác của chính sách nguồn nhân lực. Ngoài ra, các quy định của chính phủ cũng được tính đến (ví dụ: Đạo luật về quyền của công dân). Việc loại các nhà quản lý tương ứng, những người sẽ sớm được đưa vào thành phần của các giám đốc điều hành cũng được áp dụng trong chiến lược này. Điều này liên quan trực tiếp đến việc lập kế hoạch đào tạo nghề.

Chiến lược nghiên cứu và phát triển

Chủ yếu giao dịch với phát triển sản phẩm. Bao gồm các quyết định liên quan đến việc sửa đổi các sản phẩm hiện có và khi cần thiết để sản xuất các sản phẩm mới trên cơ sở các kỹ thuật sẵn có. Chiến lược nghiên cứu và phát triển cũng tập trung vào việc cấp phép và thực hiện chính sách bằng sáng chế để ngăn chặn việc sử dụng các mô hình đã phát triển hoặc tạo ra doanh thu từ việc bán chúng. Cam kết mạnh mẽ trong nghiên cứu và phát triển được sử dụng để giới thiệu ra thị trường những cải tiến đột phá và sản phẩm mới.

Ưu điểm và nhược điểm của các chiến lược chức năng

 • Ưu điểm:
  • chúng thường là một phức hợp của một số kế hoạch cấp hoạt động,
  • bằng cách tập trung vào một khu vực chức năng, nhân viên và các nguồn lực có thể được giao một cách hiệu quả cho các nhiệm vụ mà họ có nhiều kiến ​​thức và kinh nghiệm nhất,
  • nhân viên cảm thấy rằng khả năng của họ được sử dụng một cách hiệu quả,
 • Nhược điểm:
  • chúng không hiệu quả trong các doanh nghiệp nhỏ, bởi vì chúng cần thêm nguồn lực và nhân viên
  • có thể có xung đột giữa chiến lược tổng thể của công ty và một số chiến lược chức năng cụ thể,
  • các nhà quản lý chức năng có thể đánh mất mục tiêu chính của công ty.

 

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan