0976.389.199
Chứng nhận FSSC 22000 cho doanh nghiệp

Chứng nhận FSSC 22000 cho doanh nghiệp

FSSC 22000 là gì?

FSSC 22000 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận về an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ thương hiệu và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Các mối nguy và sự cố về an toàn thực phẩm tồn tại ở bất kỳ giai đoạn nào trong chuỗi cung ứng thực phẩm. FSSC 22000 cung cấp một cách để đảm bảo kiểm soát các biện pháp an toàn thực phẩm trong tổ chức của bạn và trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Toàn bộ chuỗi cung ứng của bạn được bao gồm trong một chứng nhận duy nhất, làm cho FSSC 22000 trở thành hệ thống quản lý an toàn thực phẩm toàn diện và dễ tiếp cận nhất hiện có.

Đề án an toàn thực phẩm FSSC 22000 là một tiêu chuẩn an toàn độc lập dựa trên ISO nhằm thúc đẩy tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm của bạn. Nó dựa trên tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000. Chứng nhận FSSC 22000 dựa trên ISO cho phép tích hợp liền mạch các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chính như ISO 9001 (Quản lý chất lượng), ISO 45001 (An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp) và ISO 14001 (Quản lý Môi trường).

Đề án chứng nhận FSSC 22000 cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, dựa trên Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 - 'Yêu cầu đối với bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm', đặc điểm kỹ thuật cho PRP của ngành (Ví dụ: TS/ISO 22002-1 Các chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm - Phần 1: Sản xuất thực phẩm) và các yêu cầu bổ sung của Chương trình FSSCC.

Đề án cung cấp một mô hình chứng nhận có thể được sử dụng trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Nó có thể bao gồm các lĩnh vực mà đặc điểm kỹ thuật cho các PRP của lĩnh vực đã được thực hiện. FSSC 22000 tuân theo mô tả danh mục chuỗi thực phẩm như được định nghĩa trong ISO/TS 22003.

Do việc phát triển các đặc điểm kỹ thuật mới cho các PRP của ngành đang diễn ra, phạm vi thực tế của Đề án sẽ theo sau những phát triển này.

Các tài liệu của Đề án bao gồm các yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi cung ứng thực phẩm và thức ăn chăn nuôi để đạt được chứng nhận. Chúng sẽ được tổ chức đăng ký sử dụng để đánh giá, phát triển, thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của mình trước khi nộp đơn xin chứng nhận.

Các yêu cầu về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi cũng đóng vai trò là các tài liệu quy chuẩn để chứng nhận tổ chức. Các tài liệu quy chuẩn sẽ được tổ chức chứng nhận sử dụng để đánh giá sự tuân thủ liên tục của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của tổ chức đăng ký đối với việc thực hiện theo yêu cầu.


Chương trình FSSC - Yêu cầu bổ sung:

Để đảm bảo việc kiểm soát an toàn thực phẩm đầy đủ, các yêu cầu bổ sung cụ thể của FSSC đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được đưa vào Đề án. Các yêu cầu bổ sung của Đề án là:

1) Quản lý các dịch vụ
2) Giám sát nhân sự
3) Quản lý nguyên vật liệu được cung cấp
4) Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chỉ dành cho chăn nuôi)
5) Phòng vệ lương thực
6) Phòng chống gian lận thực phẩm
7) Công thức của sản phẩm (chỉ dành cho thức ăn vật nuôi cho chó và mèo)
8) Quản lý các chất gây dị ứng
9) Ghi nhãn sản phẩm
10) Giám sát môi trường
11) Sử dụng logo


Đánh giá FSSC 22000

Đánh giá chứng nhận và đánh giá giám sát áp dụng phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý, với đánh giá dựa trên quá trình thay vì đánh giá dựa trên danh sách kiểm tra. Các cuộc đánh giá xác định xem FSMS của bạn có đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn FSSC 22000 hay không, nếu tổ chức của bạn được khuyến nghị chứng nhận. Nếu không, bạn sẽ cần phải cải tiến hệ thống trước khi đạt được chứng nhận. Không có điểm hoặc điểm từ cuộc kiểm toán.

FSSC 22000, ISO 22000 và Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu, (GFSI)

Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) là một bộ phận của Diễn đàn Hàng tiêu dùng và là sự hợp tác của các nhà bán lẻ, nhà sản xuất và các công ty dịch vụ thực phẩm đang nỗ lực hài hòa các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. GFSI đánh giá các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khác nhau dựa trên một bộ tiêu chí cơ bản. Tiêu chuẩn đáp ứng các tiêu chí được công nhận. Nhiều nhà bán lẻ và nhà sản xuất lớn đang yêu cầu các nhà cung cấp của họ đăng ký chương trình được GFSI công nhận. Một trong những tiêu chuẩn được đánh giá là FSSC 22000, như chúng tôi đã nêu ở trên, sử dụng ISO 22000 cho các yêu cầu của hệ thống quản lý.

ISO 22000 là gì? Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã phát triển Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm theo định dạng tương tự như tiêu chuẩn chất lượng nổi tiếng ISO 9001. Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm là ISO 22000. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho bất kỳ công ty nào trong ngành công nghiệp thực phẩm, từ nông dân, nhà sản xuất và vận chuyển đến người đóng gói và bán lẻ. Đăng ký ISO 22000 được công nhận trên toàn thế giới và ngày càng phổ biến.

Tuy nhiên, Chứng nhận ISO 22000 không được GFSI công nhận và sự công nhận của GFSI đang đóng một vai trò quan trọng trong Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm. Để giải quyết vấn đề này, Tổ chức Chứng nhận An toàn Thực phẩm đã tạo ra chương trình FSSC 22000. Bằng cách sử dụng tiêu chuẩn ISO 22000, bổ sung các yêu cầu của Chương trình Tiên quyết và một số yêu cầu chung, Tổ chức đã tạo ra một sơ đồ dựa trên ISO 22000 đã được GFSI đánh giá và công nhận.


Cách chúng tôi giúp bạn đạt được chứng nhận:

ISOCERT cung cấp cho bạn kiến ​​thức và công cụ cần thiết cho một dự án chứng nhận thành công. Các chương trình đào tạo trực tuyến của chúng tôi hướng dẫn bạn từng bước thiết kế, lập tài liệu và triển khai hệ thống để bạn sẵn sàng cho việc đánh giá chứng chỉ của mình. Các phiên bản có sẵn cho các nhà chế biến thực phẩm hoặc nhà sản xuất bao bì thực phẩm.

FSSC 22000 Phiên bản 5.1 là gì?

Phiên bản 5.1 là phiên bản mới nhất và hiện tại của FSSC 22000.

FSSC 22000 tiếp tục dựa trên tiêu chuẩn ISO 22000. Tuy nhiên, tiêu chuẩn đó đã được sửa đổi và hiện nay là ISO 22000:2018. Tìm hiểu thêm về FSSC 22000 Phiên bản 5

Nếu tổ chức của bạn có Đánh giá chứng nhận hoặc Đánh giá giám sát được lên lịch sau ngày 1 tháng 1 năm 2020, thì chứng chỉ này sẽ chuyển sang Phiên bản 5. Các chứng chỉ FSSC 22000 Phiên bản 4.1 đã hết hạn vào tháng 6 năm 2021. Bạn có thể kiểm tra với tổ chức chứng nhận của mình để xác nhận chi tiết cụ thể về các cuộc đánh giá của bạn.

Tại sao có phiên bản mới?

  • FSSC 22000 dựa trên ISO 22000. ISO 22000 đã xuất bản Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 mới
  • Tuân thủ các yêu cầu GFSI
  • Quá trình cải tiến liên tục

Tại sao nên làm việc với ISOCERT?

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Tìm hiểu thêm về ISOCERT >

Khi bạn hài lòng rằng doanh nghiệp của bạn đang làm việc theo các hướng dẫn của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, đã đến lúc bạn nên gọi đến Tổ chức chứng nhận. Việc đánh giá có thể được thực hiện bởi một số Tổ chức chứng nhận khác nhau, tuy nhiên điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các tổ chức chứng nhận đều được Công nhận năng lực đánh giá chứng nhận FSSC 22000.

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan