0976.389.199
Chứng nhận ISO 50001

Chứng nhận ISO 50001

ISO 50001 tích hợp với các tiêu chuẩn khác, chẳng hạn như ISO 9001 và ISO 14001, vì vậy nếu bạn đang triển khai các tiêu chuẩn này, bạn đang trên đường đạt được ISO 50001.

Tiêu chuẩn ISO 50001 nhằm mục đích:

 • Hỗ trợ các tổ chức trong việc cải thiện hiệu quả năng lượng, sử dụng và tiêu thụ năng lượng
 • Tạo sự minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho truyền thông về quản lý các nguồn năng lượng
 • Thúc đẩy các thực hành và hành vi quản lý năng lượng tốt nhất
 • Hỗ trợ các cơ sở trong việc đánh giá và ưu tiên triển khai các công nghệ mới tiết kiệm năng lượng
 • Cung cấp một khuôn khổ để thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong toàn bộ chuỗi cung ứng
 • Tạo điều kiện cải thiện quản lý năng lượng cho các dự án giảm phát thải khí nhà kính
 • Cho phép tích hợp với các hệ thống quản lý tổ chức khác như môi trường, sức khỏe và an toàn

Tại sao phải chứng nhận ISO 50001?

Chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng của bạn theo tiêu chuẩn ISO 50001 có thể mang lại lợi ích cho tổ chức của bạn theo nhiều cách. Hệ thống quản lý được chứng nhận xác nhận rằng bạn đang làm việc có cấu trúc và chiến lược để giảm thiểu tác động đến môi trường của tổ chức và bạn cam kết cải thiện hơn nữa công tác quản lý môi trường.

Chứng nhận tiêu chuẩn có thể góp phần vào:

 • Cải thiện hiệu suất năng lượng, bao gồm hiệu quả năng lượng, sử dụng và tiêu thụ năng lượng
 • Giảm tác động môi trường, bao gồm phát thải khí nhà kính mà không ảnh hưởng đến hoạt động và đồng thời tăng lợi nhuận
 • Cải tiến liên tục hệ thống quản lý năng lượng
 • Đảm bảo đo lường, lập tài liệu, báo cáo và đánh giá tiêu chuẩn năng lượng
 • Truyền thông thị trường đáng tin cậy về các nỗ lực hiệu suất năng lượng

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

Quy trình chứng nhận ISO 50001 của ISOCERT >

Khóa đào tạo ISO 50001 tại ISOCERT


Tại sao nên làm việc với ISOCERT?

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Tìm hiểu thêm về ISOCERT >

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 

 

 

 

 

 

Ngày cập nhật: 0000-00-00 00:00:00

Bài viết liên quan