0976.389.199
Hướng dẫn về Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA): ISO 14051 - Phần 2

Hướng dẫn về Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA): ISO 14051 - Phần 2

Hướng dẫn về Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA): ISO 14051 - Phần 2 có những nội dung: Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA) và năng suất xanh; Hướng dẫn cơ bản về Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA): ISO 14051; BÀI 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MFCA. Xem chi tiết.

Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA) và năng suất xanh

 

MFCA là một công cụ quản lý làm tăng tính minh bạch của dòng nguyên liệu, là chìa khóa để giải quyết và cải tiến vấn đề thành công. Bằng cách giải quyết các vấn đề, các tổ chức có thể tăng năng suất nguồn lực của họ và giảm chi phí cùng một lúc. Điều này phù hợp với khái niệm GP và có thể được sử dụng để triển khai GP trong các tổ chức và nhà máy.

 

Hướng dẫn cơ bản về Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA): ISO 14051
 

Sổ tay hướng dẫn này được biên soạn nhằm cung cấp kiến ​​thức và hiểu biết cơ bản về Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA). Đây dự định là một sổ tay hướng dẫn toàn diện, cập nhật và phù hợp với ISO 14051. Người ta thừa nhận rằng:

 

  • Sổ tay hướng dẫn này không nhằm mục đích là sổ tay duy nhất và duy nhất để học và áp dụng MFCA.
  • Sự tiến bộ và kiến thức thu được phụ thuộc vào các cá nhân học tập khả năng và tiếp xúc với chủ đề.
  • Tích lũy kinh nghiệm thực tế thông qua việc triển khai dự án sau khi được đào tạo chính quy sẽ làm tăng đáng kể tốc độ và mức độ năng lực.
  • Không nên quá phụ thuộc vào sách hướng dẫn.
  • Đo lường, phân tích và áp dụng các giải pháp thực tế cho các vấn đề là đối tượng của điều kiện địa phương nơi MFCA được thực hành và áp dụng.

 

BÀI 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MFCA
 

MFCA LÀ GÌ ?

 

MFCA là một trong những công cụ chính để hạch toán quản lý môi trường và thúc đẩy tăng cường tính minh bạch của các hoạt động sử dụng nguyên vật liệu thông qua việc phát triển mô hình dòng nguyên vật liệu nhằm theo dõi và định lượng các dòng chảy và dự trữ nguyên vật liệu trong một tổ chức theo đơn vị vật chất và tiền tệ.

 

Đây là một phương pháp hạch toán quản lý môi trường đồng thời đạt được “giảm tác động đến môi trường” và “nâng cao hiệu quả kinh doanh”. MFCA có thể áp dụng cho tất cả các ngành sử dụng vật liệu và năng lượng, thuộc bất kỳ loại hình và quy mô nào, có hoặc không có hệ thống quản lý môi trường tại chỗ (Khoản 1, ISO 14051:2011). Nó có thể được coi là một giải pháp thay thế cho các tổ chức xem xét các vấn đề môi trường, bao gồm khan hiếm nguyên liệu, biến đổi khí hậu và các quy định ngày càng nghiêm ngặt về môi trường cho bất kỳ quyết định kinh doanh nào và đạt được sự phát triển bền vững.

 

Phương pháp này ban đầu được phát triển ở Đức và đã được phát triển thêm ở Nhật Bản. Việc đưa MFCA vào Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) là một sáng kiến ​​của Nhật Bản. ISO 14051 được ban hành vào năm 2011.

 

 

MFCA đo lường dòng chảy và tồn kho của tất cả các nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất theo cả phương diện tiền tệ và vật chất. Các vật liệu bao gồm nguyên liệu thô, các bộ phận và các thành phần. Trong nhiều trường hợp, một tổ chức không biết về mức độ đầy đủ của chi phí thực tế của tổn thất nguyên liệu, dữ liệu về tổn thất vật chất và các chi phí liên quan thường khó trích xuất từ ​​hệ thống thông tin, kế toán và quản lý môi trường thông thường. Bằng cách này, MFCA cho phép các tổ chức xác định việc sử dụng nguyên vật liệu và các dòng chảy của chúng trong quy trình sản xuất và ấn định chi phí cho tất cả các nguyên liệu này.

 

Các tổ chức được yêu cầu phải xem xét tác động môi trường của hoạt động của họ trong mọi giai đoạn của hoạt động nói trên. Việc tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu đã được thúc đẩy tích cực trong những năm gần đây và việc tái chế đã đặc biệt nhận được sự ủng hộ của các tổ chức đang cố gắng giảm tiêu thụ nguyên liệu thô và tác động đến môi trường của chúng. Mặc dù tái chế chất thải là một biện pháp hiệu quả để sử dụng tài nguyên, nhưng nó không phải lúc nào cũng hiệu quả về mặt chi phí vì đầu vào đáng kể của năng lượng và các chi phí khác thường được yêu cầu. Từ quan điểm của MFCA, điều cần thiết là phải giảm thiểu phát sinh chất thải để tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên và chi phí.

 

MFCA xác định số lượng của từng vật liệu và chi phí của nó (bao gồm cả chi phí vật liệu, chế biến và xử lý chất thải). Điều này cho phép chúng tôi xem xét từng nguồn phát sinh chất thải theo một cách riêng biệt và xác định các cơ hội cải tiến có thể dẫn đến việc giảm thiểu phát sinh chất thải.

 

 

Sử dụng thông tin này, các tổ chức có thể xác định chi phí tổn thất do chất thải và khí thải khác gây ra, cũng như các sản phẩm bị lỗi, đồng thời tính toán số lượng và nguồn lực được sử dụng trong mỗi quá trình và chi phí liên quan đến các quá trình này.

 

Giảm phát sinh chất thải dẫn đến cải thiện hiệu suất môi trường trong các quy trình sản xuất bằng cách nêu bật tầm quan trọng của việc giảm đầu vào của nguyên liệu thô. Do đó, MFCA trở thành một công cụ cho phép các tổ chức thiết lập mối liên hệ giữa nhu cầu giảm mua sắm tài nguyên để tăng hiệu quả quy trình của các hoạt động và nhu cầu đồng thời giảm tác động môi trường. Do đó, MFCA không chỉ đóng vai trò là một công cụ cho mục đích môi trường mà còn là một công cụ quản lý chung giúp các tổ chức tìm cách giảm thiểu tác động đến môi trường đồng thời tăng lợi nhuận thông qua việc giảm chi phí (Khoản 4, ISO 14051:2011).

 

Mặc dù MFCA chủ yếu được thiết kế để sử dụng trong một cơ sở hoặc tổ chức duy nhất, nhưng phương pháp này có thể được mở rộng cho nhiều tổ chức trong chuỗi cung ứng, cho phép họ phát triển một cách tiếp cận tích hợp để sử dụng nguyên liệu và năng lượng hiệu quả hơn.

 

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan