0976.389.199
Hệ thống hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của liên minh Châu Âu (EU)

Hệ thống hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của liên minh Châu Âu (EU)

Theo quan điểm giá trị của mình, các nước Châu Âu đã xây dựng hệ thống tiêu chuẩn hoá riêng của mình, độc lập song có sự phối hợp với cơ quan quyền lực. Đây là đặc điểm chủ yếu của hệ thống tiêu chuẩn hoá Châu Âu.

 Thể chế tiêu chuẩn hóa của các quốc gia Châu Âu (đặc biệt là các nước là EU) nói chung, đều có những điểm tương đồng điển hình, bởi vì các quốc gia coi việc có thể chế tiêu chuẩn hoá tương đồng là một cơ sở cần thiết. Điều này giúp cho các nước EU có thể tạo ra một thị trường thống nhất (single market) tốt hơn, xoá bỏ rào cản thương mại không cần thiết. Điều này làm cho EU có thể đạt được thành tựu đáng kể về khía cạnh thị trường lớn thống nhất.

Hàng rào kỹ thuật của EU chủ yếu bao gồm các Chỉ thị dẫn EU (Directive), tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn kỹ thuật.

Hình ảnh: Minh họa hệ thống hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của liên minh Châu Âu (EU)


Hướng dẫn của EU

Việc xây dựng thị trường nội bộ thống nhất của Cộng đồng Châu Âu được thiết lập dựa trên luật và quy chuẩn Châu Âu tạo điều kiện và môi trường tự do luân chuyển cho hàng hoá, vốn, nhân lực và dịch vụ. Việc sử dụng pháp luật bảo đảm cạnh tranh được tiến hành có trật tự trong nội bộ EU. Đại đa số biện pháp trong quá trình thống nhất thị trường đều được công bố thông qua hình thức các Chỉ thị. Các Chỉ thị chủ yếu của EU trình bày trong Bảng dưới đây.

Các Chỉ thị chủ yếu của EU

Tên Chỉ thị

Nội dung

73/23/EEC

An toàn điện khí thấp áp

88/404/EEC

Bình áp lực

88/378/EEC

An toàn đồ chơi

78/106/EEC

Sản phẩm công trình xây dựng

89/336/EEC

Tương thích điện từ

98/37/EC

Thiết bị cơ khí

96/58/EEC

An toàn thiết bị cá nhân

90/384/EEC

Cân không tự động

90/385/EEC

Thiết bị y tế cấy ghép gien

90/396/EEC

Thiết bị khí

92/42/EEC

Hiệu suất lò hơi nước nóng dùng nhiên liệu lỏng và khí

93/15/EEC

Vận chuyển và giám sát chất nổ dùng cho mục đích dân dụng

2000/70/EEC

Thiết bị y tế

94/9/EC

Hệ thống thiết bị và bảo vệ sử dụng trong môi trường cháy nổ

94/25/EC

Du thuyền

95/16/EC

Thang máy

96/57/EC

Tủ lạnh gia đình, máy làm đá và tương tự

97/23/EC

Thiết bị áp lực

98/79/EC

Dụng cụ y tế vitro

1999/5/EC

Thiết bị vô tuyến và thiết bị viễn thông đầu cuối

94/26/EC

Bao bì và đóng gói chất thải

96/48/EC

Hệ thống đường sắt Châu Âu

98/85/EC

Thiết bị hàng hải

2000/9/EC

Thiết bị đường cáp

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Các yêu cầu đối với thực phẩm, hàng dệt, sản phẩm điện tử, đồ chơi trong tiêu chuẩn kỹ thuật của EU rất nghiêm ngặt.

Hình ảnh: Minh họa hệ thống hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của liên minh Châu Âu (EU)

Về phương diện thực phẩm, EU đã sử dụng tiêu chuẩn “Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát các điểm trọng yếu” (Hazard Analysis and Critical Control Point-HACCP), tiến hành phân tích đối với toàn bộ quá trình sản xuất thực phẩm, giám sát các điểm trọng yếu, bảo đảm an toàn thực phẩm và không bị ô nhiễm. Để tiến hành kiểm soát dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm có nguồn động thực vật, EU đã công bố 2 Chỉ thị 90/642/EEC và 86/363/EEC để quy định nguồn gốc quốc gia và khu vực đối với thực phẩm.

Đối với hàng dệt, năm 2002 EU đã công bố nhiều Chỉ thị mới quy định hàm lượng các chất có hại trong hàng dệt được trình bày trong Bảng dưới đây:

Hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật về hàng dệt may của EU

Tên hướng dẫn

Nội dung

2002/237/EC

Cấm sử dụng chloralkane

2002/234/EC

Hàm lượng pentachlorophenol trong lông thú không được lớn hơn 5 ppm

2002/233/EC-

Về việc loại bỏ các muối chì kim loại nặng

2002/232/EC

Cấm sản xuất và sử dụng thuốc nhuộm amin thơm có thể giải phóng ra 12 loại thuốc nhuôm azo gây ung thư

2002/61/EC

Sửa đổi lần thứ 19 Chỉ thị 76/769/EEC

2002/371/EC

Quyết định cho phép sản phẩm dệt sử dụng nhãn hiệu sinh thái cộng đồng châu Âu (Eco-label)

Quy chuẩn kỹ thuật

Quy chuẩn kỹ thuật của EU chú trọng phương diện bảo vệ môi trường. Các quy chuẩn về môi trường do giám đốc điều hành môi trường trực thuộc Uỷ ban EU công bố. Ngay từ năm 1991, Cơ quan này đã công bố “Chỉ thị về bao bì, chất thải bao bì”.

Vấn đề bảo vệ môi trường ở Đức được quan tâm từ rất sớm. Năm 1975, Đức đã công bố bộ luật đầu tiên  về “Các biện pháp xử lý và quản lý chất thải”, sau đó các nước EU lần lượt học tập, làm theo.

Năm 2003, giám đốc điều hành môi trường đã đề xuất văn bản kiến nghị bổ sung, yêu cầu tăng tỉ lệ thu hồi chất thải bao bì ban đầu từ 50%-60% ban đầu lên 75% vào năm 2006, và tỉ lệ thu hồi vật liệu bao bì không thấp hơn 45%.

Nhằm bảo đảm bao bì thân thiện với môi trường (bao bì xanh), EU đã thiết lập Dấu xanh, và đã thành lập Uỷ ban chuyên môn uỷ quyền cho doanh nghiệp của EU sử dụng đấu này. Các doanh nghiệp của các quốc gia ngoài EU muốn sử dụng dấu này, thì phải thông qua chứng nhận và phí sử dụng.    

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan