0976.389.199
Hiểu thế nào về Tổ chức công nhận?

Hiểu thế nào về Tổ chức công nhận?

Các tổ chức tìm kiếm sự công nhận có thể chứng minh cho khách hàng của họ thấy rằng họ có năng lực, tính công bằng và khả năng thực hiện của mình, và đã thành công trong việc đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn công nhận quốc tế.

Công nhận là gì?

Trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày của chúng ta, các dịch vụ đánh giá - được gọi là “đánh giá sự phù hợp” - đóng một vai trò quan trọng, ví dụ như dưới hình thức chứng nhận, thử nghiệm hoặc kiểm tra trong phòng thí nghiệm. Nhưng liệu chúng ta có thể tin tưởng vào các chứng chỉ, báo cáo thử nghiệm hoặc phát hiện mà các tổ chức chứng nhận cấp hay không?

Sự tin cậy vào kết quả của các dịch vụ đánh giá này phụ thuộc vào độ tin cậy và khả năng kỹ thuật của những người cung cấp các dịch vụ này: các cơ quan đánh giá sự phù hợp. Do đó, các bên liên quan này trong khu vực tư nhân và nhà nước có trách nhiệm đảm bảo chất lượng công việc của chính họ được xác minh trong một thủ tục công nhận.

Công nhận: Sự xác minh đối với bên chứng nhận

Công nhận được sử dụng để đánh giá và giám sát thường xuyên năng lực kỹ thuật, độ tin cậy, tính độc lập và tính liêm chính của các cơ quan đánh giá sự phù hợp vì lợi ích công cộng. Điều này được thực hiện thông qua một quá trình đánh giá minh bạch và công bằng bởi cơ quan công nhận quốc gia, cơ quan này đóng vai trò là cơ quan quản lý thay mặt nhà nước. 

Mỗi quốc gia có Tổ chức công nhận uy tín của riêng mình. Ví dụ, ở Anh, vai trò này do UKAS đảm nhận; ở Mỹ có Ban công nhận quốc gia ANBA; ở Đan Mạch là DANAK; JAB ở Nhật Bản và ở Việt Nam do BOA giữ vai trò.

Sự tương tác giữa công nhận và đánh giá sự phù hợp đảm bảo rằng chúng ta có thể tin tưởng vào các sản phẩm, quy trình và dịch vụ vì các mức chất lượng và bảo vệ cần thiết đã được các bên liên quan có thẩm quyền kiểm soát hết sức nghiêm ngặt.

Nói như vậy, Công nhận chính là “sự chứng thực của cơ quan công nhận quốc gia rằng cơ quan đánh giá sự phù hợp đáp ứng các yêu cầu đặt ra bởi các tiêu chuẩn hài hòa và, nếu có, bất kỳ yêu cầu bổ sung nào […] để thực hiện một hoạt động đánh giá sự phù hợp cụ thể.”

Mục tiêu và lợi ích của việc công nhận

Bởi vì hệ thống công nhận trên toàn thế giới dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế thống nhất và do đó dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng có thể kiểm chứng một cách khách quan, các đánh giá sự phù hợp được công nhận có thể so sánh được và tạo ra sự tin cậy lẫn nhau.

Chứng nhận của BOA được quốc tế công nhận trên cơ sở các thỏa thuận và hiệp ước có đi có lại - cũng như các chứng chỉ và báo cáo do các cơ quan được công nhận cấp trong phạm vi tương ứng của họ. Cách tiếp cận này loại bỏ các rào cản đối với thương mại và tầm quan trọng của nó đối với nền kinh tế xuất khẩu hầu như không thể bị đánh giá thấp.

Các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp cần đánh giá sự phù hợp được công nhận của họ để tiếp cận thị trường được quản lý, đưa hàng hóa vào thị trường hoặc để hạn chế trách nhiệm đối với rủi ro sản phẩm bằng cách chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu liên quan. Ví dụ, nhãn hiệu CE có thể được trao trong một số lĩnh vực nhất định trên cơ sở đánh giá sự phù hợp đã được công nhận.

Và tất nhiên không kém phần quan trọng: chứng nhận giúp cuộc sống hàng ngày của chúng ta an toàn hơn, bởi vì đằng sau những người xác minh sản phẩm và dịch vụ được công nhận, còn có một cơ quan kiểm tra nhà nước khác.


Hiểu thế nào về Tổ chức công nhận?

Cơ quan công nhận (AB - viết tắt của Accreditation Body) là cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc công nhận.Chức năng chính của nó là đánh giá các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng nhận, thử nghiệm, kiểm định và hiệu chuẩn (được gọi chung là các cơ quan đánh giá sự phù hợp). Một tổ chức cung cấp dịch vụ công nhận, là sự công nhận chính thức của bên thứ ba về năng lực thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là các tổ chức tìm kiếm sự công nhận có thể chứng minh cho khách hàng của họ thấy rằng họ có năng lực, tính công bằng và khả năng thực hiện của mình, và đã thành công trong việc đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn công nhận quốc tế.

Cơ quan công nhận là cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc công nhận. Trong một số trường hợp, quyền hạn của nó có nguồn gốc từ chính phủ.

Các cơ quan công nhận thường hoạt động như các tổ chức phân phối phi lợi nhuận.

 

Bài viết liên quan: 


Vai trò của Tổ chức công nhận

Trong vài thập kỷ gần đây, nhiều tiêu chuẩn cụ thể đã được phát triển và cùng với đó là số lượng các tổ chức kiểm tra sự phù hợp và tuân thủ các tiêu chuẩn này đã tăng lên. Các tổ chức này cung cấp các dịch vụ như thử nghiệm, giám định, hiệu chuẩn và chứng nhận và họ có thể là các phòng thí nghiệm, tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận (ISOCERT) hoặc các loại tổ chức khác. Bất kỳ điều gì hoặc bất kỳ ai đều có thể được đánh giá (sản phẩm, thiết bị, con người, hệ thống quản lý hoặc tổ chức) và vai trò của cơ quan công nhận là đánh giá năng lực kỹ thuật và tính liêm chính của các tổ chức cung cấp các loại dịch vụ đánh giá này bằng cách:

  • Đảm bảo rằng các tổ chức chứng nhận, cơ quan giám định, phòng thí nghiệm hiệu chuẩn / thử nghiệm và các tổ chức đánh giá sự phù hợp khác đáp ứng các tiêu chuẩn đã thiết lập để có thể cung cấp dịch vụ một cách khách quan và độc lập.
  • Đảm bảo tuân thủ các quy tắc đạo đức/ứng xử khi cung cấp dịch vụ đánh giá.
  • Kiểm tra năng lực của nhân viên của tổ chức.
  • Xác minh phạm vi dịch vụ của tổ chức. Có nhiều tiêu chuẩn dành riêng cho từng lĩnh vực và vì không phải tất cả các tổ chức đều thực hiện công việc giống nhau hoặc có năng lực tương tự, các cơ quan công nhận có thể giúp xác định và đủ điều kiện cho những tổ chức có đủ năng lực để thực hiện một phạm vi công việc xác định.

Về chất lượng của sản phẩm và dịch vụ, các cơ quan công nhận đóng một vai trò quan trọng vì nhiều cá nhân, tổ chức luôn nỗ lực để xác định và đo lường chất lượng trong một lĩnh vực cụ thể. Trong các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh của mình, hầu hết các cơ quan công nhận đều bao gồm cải tiến chất lượng trong lĩnh vực tương ứng của họ. Điều này giúp các chương trình được công nhận liên tục tập trung vào cải tiến chất lượng như một trong những thước đo thành công của chính họ.

Khi một tổ chức đã được công nhận bởi một cơ quan công nhận, điều đó có nghĩa là họ đã được đánh giá theo các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để chứng minh năng lực, sự công bằng và khả năng thực hiện của họ. Điều này đóng vai trò như một phương tiện để xác định một người đánh giá đã được chứng minh, có năng lực để việc lựa chọn một phòng thí nghiệm, tổ chức kiểm tra hoặc chứng nhận là một sự lựa chọn sáng suốt. Hầu hết các tổ chức công nhận đều cung cấp danh sách các tổ chức mà họ đã công nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm các tổ chức được công nhận này.

 

Trên đây là chia sẻ của ISOCERT về khái niệm và tầm quan trọng của các tổ chức công nhận trong đánh giá sự phù hợp. Hy vọng Quý độc giả đã có cho mình những thông tin hữu ích. Để tìm hiểu thêm về các chia sẻ của chúng tôi hoặc dịch vụ mà ISOCERT cung cấp, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa, vui lòng truy cập tại website chính thức: www.isocert.org.vn hoặc thông qua Hotline: 0976 389 199.

Ngày cập nhật: 25-09-2021

Bài viết liên quan