Hồ sơ năng lực

Bộ xây dựng chỉ định thử nghiệm / chứng nhận vật liệu xây dựng theo QCVN16:2019/BXD

Bộ xây dựng chỉ định thử nghiệm / chứng nhận vật liệu xây dựng theo QCVN16:2019/BXD

Ngày 24 tháng 7 năm 2020 ISOCERT vinh dự được bộ xây dựng chỉ định chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD.
  Xem chi tiết

ISOCERT được thành lập bởi những người yêu ngành tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng.

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo