0976.389.199
Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực

Đăng ký hoạt động chứng nhận ISO 27001
Đăng ký hoạt động chứng nhận ISO 27001

Đăng ký hoạt động chứng nhận ISO 27001

Từ ngày 28.09.2021 ISOCERT được công nhận theo quyết định số 2865/TĐC-HCHQ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đăng ký hoạt động chứng nhận Hệ thống Quản lý phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001/TCVN ISO/ IEC 27001.
  Xem chi tiết

Bộ xây dựng chỉ định thử nghiệm / chứng nhận vật liệu xây dựng theo QCVN16:2019/BXD

Ngày 24 tháng 7 năm 2020 ISOCERT vinh dự được bộ xây dựng chỉ định chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD.
  Xem chi tiết
Bộ xây dựng chỉ định thử nghiệm / chứng nhận vật liệu xây dựng theo QCVN16:2019/BXD
Bộ xây dựng chỉ định thử nghiệm / chứng nhận vật liệu xây dựng theo QCVN16:2019/BXD
Bộ xây dựng chỉ định thử nghiệm / chứng nhận vật liệu xây dựng theo QCVN16:2019/BXD
Bộ xây dựng chỉ định thử nghiệm / chứng nhận vật liệu xây dựng theo QCVN16:2019/BXD

Bộ xây dựng chỉ định thử nghiệm / chứng nhận vật liệu xây dựng theo QCVN16:2019/BXD

Ngày 24 tháng 7 năm 2020 ISOCERT vinh dự được bộ xây dựng chỉ định chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD.
  Xem chi tiết
Đăng ký hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Đăng ký hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Đăng ký hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

  Xem chi tiết

Đăng ký hoạt động chứng nhận ISO 9001

Từ ngày 24.09.2020 ISOCERT được công nhận theo quyết định số 786.2020/QĐ-VPCNCL của BOA về việc công nhận tổ chức chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng (Quality Management System - QMS) phù hợp theo ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/IEC 17021-3:2017. Tổ chức chứng nhận được mang số hiệu: VICAS 067 - QMS.
  Xem chi tiết
Đăng ký hoạt động chứng nhận ISO 9001
Đăng ký hoạt động chứng nhận ISO 9001
Đăng ký hoạt động chứng nhận ISO 9001
Đăng ký hoạt động chứng nhận ISO 9001

Đăng ký hoạt động chứng nhận ISO 9001

Từ ngày 24.09.2020 ISOCERT được công nhận theo quyết định số 786.2020/QĐ-VPCNCL của BOA về việc công nhận tổ chức chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng (Quality Management System - QMS) phù hợp theo ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/IEC 17021-3:2017. Tổ chức chứng nhận được mang số hiệu: VICAS 067 - QMS.
  Xem chi tiết
Đăng ký hoạt động chứng nhận ISO 14001 ; ISO 22000 ; HACCP/TCVN 5603 ; ISO 13485
Đăng ký hoạt động chứng nhận ISO 14001 ; ISO 22000 ; HACCP/TCVN 5603 ; ISO 13485

Đăng ký hoạt động chứng nhận ISO 14001 ; ISO 22000 ; HACCP/TCVN 5603 ; ISO 13485

Đăng ký hoạt động chứng nhận ISO 14001 ; ISO 22000 ; HACCP/TCVN 5603 ; ISO 13485
  Xem chi tiết

Thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI
  Xem chi tiết
Thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại
Thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại
Thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại
Thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI
  Xem chi tiết
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CN ISO 45001 ; ISO 22716 VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN SẢN PHẨM
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CN ISO 45001 ; ISO 22716 VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CN ISO 45001 ; ISO 22716 VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CN ISO 45001 ; ISO 22716 VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN SẢN PHẨM
  Xem chi tiết

Đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

  Xem chi tiết
Đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn
Đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn
Đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn
Đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

  Xem chi tiết
Đăng ký hoạt động chứng nhận GMP và CN sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn - Chứng nhận VietGap trồng trọt
Đăng ký hoạt động chứng nhận GMP và CN sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn - Chứng nhận VietGap trồng trọt

Đăng ký hoạt động chứng nhận GMP và CN sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn - Chứng nhận VietGap trồng trọt

  Xem chi tiết

ISOCERT được thành lập bởi những người yêu ngành tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng.

icon zalo
ajax-loader