0976.389.199
Hướng dẫn áp dụng ISO 50001

Hướng dẫn áp dụng ISO 50001

Hướng dẫn giúp doanh nghiệp áp dụng thành công tiêu chuẩn về năng lượng theo ISO 50001:2018

Lợi ích của việc triển khai ISO 50001

 • Quản lý năng lượng

Một hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả phù hợp với chiến lược kinh doanh của tổ chức, sẽ cho phép hiển thị mức năng lượng đang được sử dụng và các lĩnh vực có thể cải thiện hiệu suất. Nó cung cấp các chính sách, quy trình, thủ tục và kế hoạch hành động có cấu trúc để thực hiện các cơ hội tiết kiệm năng lượng. Do đó, cải tiến liên tục trong quản lý năng lượng sẽ đạt được.

 • Giảm chi phí

Bất kỳ sự cắt giảm năng lượng nào được xác định thông qua EnMS sẽ mang lại sự tiết kiệm đáng kể cho các hóa đơn năng lượng, điều này sẽ làm giảm đáng kể chi phí hoạt động của một doanh nghiệp và trong một số trường hợp. 

 • Giảm năng lượng

Cắt giảm chi phí và giảm năng lượng bằng cách thiết lập, thực hiện, duy trì và liên tục cải tiến một Hệ thống quản lý năng lượng, một tổ chức sẽ có thể không chỉ đối phó với các cơ hội tiết kiệm năng lượng ban đầu hoặc “hiệu quả thấp” mà còn để xác định và quản lý năng lượng đang được tiêu thụ và xác định cải tiến và giảm thiểu hiệu quả năng lượng.

 • Giảm lượng khí thải CARBON

Mặc dù việc giảm CO2 thực sự không thể được coi là lý do chính để đạt được Tiêu chuẩn ISO 50001, nhưng bất kỳ sự cắt giảm năng lượng nào cũng sẽ có mối tương quan trực tiếp với lượng khí thải carbon tổng thể của tổ chức.

 • Tuân thủ quy định

Tương tự như ISO 14001 và ISO 45001, ISO 50001 yêu cầu tổ chức xác định và có quyền truy cập vào “các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác” hiện hành liên quan đến hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng, tiêu thụ năng lượng và Hệ thống quản lý năng lượng của tổ chức.

 • Uy tín

Việc đạt được ISO 50001 có thể mang lại những lợi ích đáng kể về danh tiếng bằng cách chứng minh cho các bên liên quan của tổ chức rằng tổ chức đó hoàn toàn cam kết quản lý mức tiêu thụ năng lượng và tìm cách tăng hiệu quả sử dụng năng lượng của tổ chức.

Khi một tổ chức đạt được chứng nhận, tổ chức đó có thể hiển thị các biểu tượng chứng nhận của ISOCERT trên các vật liệu thích hợp. Điều này không chỉ có thể công bố thông tin đăng nhập của một tổ chức (và có thể cung cấp lợi thế cạnh tranh) mà còn có thể cung cấp một thông tin ngắn gọn về năng lượng “quản trị” đang đạt được.


Tư duy dựa trên rủi ro / Đánh giá hệ thống quản lý năng lượng của bạn 

Chu trình Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động (PDCA) để cải tiến quy trình tương ứng với các phương pháp quản lý rủi ro đã được chứng minh. Nhiều tổ chức có quy trình quản lý rủi ro như một quy trình cơ bản, đặc biệt là xoay quanh công nghệ thông tin, tài chính và sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. 


Khai thác tối đa hệ thống quản lý của bạn

Bí quyết để triển khai thành công EnMS:

 • Để có một EnMS hiệu quả, hãy đảm bảo rằng “Lãnh đạo cao nhất” cam kết thiết lập, thực hiện và cải tiến liên tục
 • Sử dụng "Bối cảnh" để hiểu các vấn đề năng lượng vĩ mô
 • Tích hợp EnMS vào các quy trình làm việc của bạn 
 • Phân bổ con người và thời gian một cách khôn ngoan
 • Bắt đầu “nhỏ và đơn giản” với việc thu thập dữ liệu và sau đó mở rộng theo thời gian.
 • Kế hoạch năng lượng phải là một phần trong văn hóa của tổ chức và được hỗ trợ từ lãnh đạo cao nhất đến tất cả nhân viên. Đào tạo tổ chức của bạn, quảng bá và thu hút sự tham gia.
 • Bên cạnh tiềm năng tiết kiệm năng lượng, còn có tính thương mại khi có ISO 50001. Các tổ chức thường được hỏi ở giai đoạn đấu thầu cách họ quản lý năng lượng. 
 • Hiểu rằng quản lý năng lượng đòi hỏi một tổ chức phải chuyển từ phương pháp tiếp cận từng dự án sang phương pháp cải tiến liên tục về hiệu suất năng lượng
 • Sử dụng Tiêu chuẩn ISO 50001 như một phương tiện để thiết kế một EnMS.
 • Sử dụng Đánh giá của Ban quản lý để đưa ra định hướng chiến lược.

Tại sao nên làm việc với ISOCERT?

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Tìm hiểu thêm về ISOCERT >

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 

 

 

 

 

 

Ngày cập nhật: 0000-00-00 00:00:00

Bài viết liên quan