0976.389.199
Hướng dẫn xác định giá trị phế liệu thu hồi nhập kho

Hướng dẫn xác định giá trị phế liệu thu hồi nhập kho

Bất kỳ một doanh nghiệp nào, trong quá trình sản xuất cũng sẽ thải ra phế liệu. Vì vậy, việc thu hồi phế liệu nhập kho là điều tất yếu và bắt buộc phải có, nó giúp tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí và đặc biệt là bảo vệ môi trường. Vậy phế liệu thu hồi nhập kho là gì? Làm sao để xác định giá trị phế liệu thu hồi nhập kho? Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Thế nào là phế liệu thu hồi nhập kho?

Theo Khoản 27, Điều 3, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có quy định:

Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm loại ra trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác.”

Theo đó, chúng ta có thể hiểu phế liệu thu hồi nhập kho là những vật liệu bị thải ra trong quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng và được doanh nghiệp thu hồi lại để làm nguyên liệu sản xuất cho một quá trình sản xuất khác.

Tuy nhiên, trước khi đưa vào sử dụng ở quá trình sản xuất tiếp theo, kế toán doanh nghiệp cần tập hợp và ghi nhận nhập kho các phế liệu. Đây là cách thức để đảm bảo việc tính giá thành, chi phí sản xuất và một số thông tin kế toán tương tự về sau sẽ đảm bảo tính chính xác. 

Một trường hợp phế liệu thường gặp khác là khi thanh lý tài sản cố định, có một số phần được tận dụng lại dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Định khoản phế liệu thu hồi nhập kho từ sản xuất

Các định khoản phế liệu thu hồi nhập kho từ sản xuất theo quy định của Nhà nước như sau:

Tài khoản 5111: Doanh thu bán hàng hoá

Dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hóa được xác định đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản 5111 chủ yếu dùng cho các ngành như kinh doanh hàng hoá, lương thực, vật tư…

Tài khoản 5112: Doanh thu bán các thành phẩm

Dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm được xác định đã bán trong 1 kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản 5112 được dùng chủ yếu cho các ngành sản xuất vật chất như Công – nông – ngư – lâm nghiệp…

Tài khoản 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ

Dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho khách và xác định là đã bán trong kỳ kế toán. Tài khoản này chủ yếu dùng trong các ngành kinh doanh dịch vụ như: Giao thông vận tải, bưu điện, kiểm toán, du lịch, dịch vụ công cộng…

Tài khoản 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá

Dùng để phản ánh các khoản doanh thu từ trợ cấp hay trợ giá của Nhà nước khi doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước.

Tài khoản 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư

Dùng để phản ánh doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư cũng như doanh thu bán và thanh lý bất động sản đầu tư.

Tài khoản 5118: Doanh thu khác

Dùng để phản ánh các khoản doanh thu ngoài các doanh thu bán hàng hóa, bán thành phẩm, cung cấp dịch vụ, trợ cấp, trợ giá hay kinh doanh bất động sản như doanh thu bán vật liệu, phế liệu hay nhượng bán công cụ, dụng cụ và các khoản doanh thu khác…

Hướng dẫn xác định giá trị phế liệu thu hồi nhập kho

Giá trị phế liệu thu hồi nhập kho được xác định như sau:

Phế liệu thu hồi nhập kho, ghi :

 • Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu (theo giá có thể thu hồi)
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Đối với trường hợp vật liệu thừa và phế liệu thu hồi không qua nhập kho mà bán ngay. Kế toán phản ánh các khoản thu bán vật liệu thừa và phế liệu, ghi giảm chi phí :

 • Nợ TK 111, 112, 131… (tổng giá thanh toán)
 • Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Cách hạch toán phế liệu thu hồi nhập kho

Việc hạch toán phế liệu thu hồi nhập kho được thực hiện theo thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp cụ thể:

Hạch toán phần thu từ hoạt động bán phế liệu:

 • Nợ TK 131, 111, 112….
 • Có TK 511 (5118): Doanh thu khác
 • Có TK 333 (3331): Thuế GTGT phải nộp nhà nước

Hạch toán giá vốn khi xuất phế liệu bán:

 • Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán
 • Có TK 152: Phế liệu thu hồi đã nhập kho

Lưu ý: Đối với phế liệu thu hồi nhập kho, các chứng từ thường gặp là:

 • Phiếu nhập kho
 • Bảng kê hàng hóa nhập kho
 • Giấy phép đối với trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu phế liệu nhập kho

Trên đây là những chia sẻ của ISOCERT về cách xác định giá trị phế liệu thu hồi nhập kho. Hy vọng sẽ giúp cho bạn hiểu thêm phần nào về những thông tin liên quan đến phế liệu thu hồi nhập kho. Mọi thắc mắc xin gửi đến chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được giải đáp và hỗ trợ nhanh chóng nhất!

Ngày cập nhật: 17-12-2021

Bài viết liên quan