0976.389.199
Tăng‌ ‌cường‌ ‌tinh‌ ‌thần‌ ‌cộng‌ ‌đồng‌ ‌trước‌ ‌ đại‌ ‌dịch‌ ‌Covid-19‌ ‌nhờ‌ ‌áp‌ ‌dụng‌ ‌ISO‌ ‌22395:2018‌

Tăng‌ ‌cường‌ ‌tinh‌ ‌thần‌ ‌cộng‌ ‌đồng‌ ‌trước‌ ‌ đại‌ ‌dịch‌ ‌Covid-19‌ ‌nhờ‌ ‌áp‌ ‌dụng‌ ‌ISO‌ ‌22395:2018‌

Trong khoảng thời gian rất dài vừa qua, cả thế giới đã và đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19 hoành hành. Đến nay, dịch bệnh vẫn chưa có chuyển biến giảm và chúng ta đang phải sống chung với nó. Có rất nhiều người có nguy cơ mắc dịch bệnh hơn những người khác, vì vậy họ rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng và những tổ chức liên quan. Một tiêu chuẩn mới giúp cộng đồng hỗ trợ khả năng phục hồi cho những người có nguy cơ mắc bệnh đã ra đời.

ISO 22395:2018 - Bảo mật và khả năng phục hồi - Khả năng phục hồi của cộng đồng - Hướng dẫn hỗ trợ phản ứng của cộng đồng đối với những người dễ có nguy cơ mắc bệnh.

Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn rất hữu ích cho các tổ chức có liên quan, bao gồm chính quyền địa phương, các khu vực và quốc gia, cơ quan theo luật định, các tổ chức quốc tế và phi chính phủ, các doanh nghiệp hoặc các nhóm cộng đồng nhằm xác định, giao tiếp và hỗ trợ các cá nhân dễ bị mắc bệnh trong tất cả các trường hợp.

Thách thức lớn nhất đặt ra ở đây là phải xác định được những người dễ mắc bệnh và dễ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, qua đó để phát triển các chiến lược phù hợp với nhu cầu của những đối tượng này. Đồng thời, cần chuẩn bị để họ nhận được sự giúp đỡ và có thể tự chăm sóc bản thân. Những chiến lược này cũng có thể liên quan đến các loại thông tin khiến những người dễ mắc bệnh giảm mức độ lo lắng và khiến họ dễ tiếp nhận sự giúp đỡ hơn.

Hình ảnh minh họa: Tăng cường tinh thần cộng đồng trước đại dịch Covid-19 nhờ áp dụng ISO 22395:2018

Đặc biệt, để hỗ trợ và giúp đỡ những người dễ mắc bệnh đạt được hiệu quả, cần phát hiện ra ở họ có những năng lực cho phép họ tự mình đối phó với dịch bệnh. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ không hề dễ dàng, nhưng nó thực sự cần thiết trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Để giải quyết được vấn đề này cũng như vượt qua giai đoạn khó khăn mà dịch bệnh gây ra đòi hỏi phải huy động rất nhiều tình nguyện viên. Vì các tình nguyện viên có thể đóng góp đáng kể thông qua sự hỗ trợ mà họ cung cấp. Chính sự đa dạng về kỹ năng cũng như kiến ​​thức của họ về môi trường địa phương và các liên hệ song hành có tầm quan trọng sống còn khi bệnh dịch đang bùng phát.

Các hướng dẫn này được cung cấp bởi ISO 22319 - Bảo mật và khả năng phục hồi - Khả năng phục hồi của cộng đồng - Hướng dẫn lập kế hoạch tham gia của các tình nguyện viên tự phát có thể giúp các tổ chức tham gia phối hợp viện trợ quản lý quá trình huy động tình nguyện viên và tích hợp hiệu quả của họ trong các can thiệp hỗ trợ.

Qua đó có thể thấy, nâng cao tinh thần cộng đồng và sức mạnh đoàn kết là chìa khóa sống còn trong thời kỳ khủng hoảng hiện nay. Đó cũng chính là lý do tại sao việc tăng khả năng phục hồi của cộng đồng là điều cần thiết và việc áp dụng ISO 22395:2018 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đại dịch Covid-19. 

Theo Hà My

  Báo Chất lượng Việt Nam 

Ngày cập nhật: 2021-08-14 11:04:23

Bài viết liên quan