0976.389.199
ISO - Hỗ trợ cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

ISO - Hỗ trợ cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19 là chủ đề của Ngày Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa năm nay, được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 hàng năm.

Trong khi mọi doanh nghiệp đều cảm thấy ảnh hưởng của đại dịch hiện tại, thì những doanh nghiệp có ít hơn 250 nhân viên lại bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Tuy nhiên, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) vẫn là xương sống của xã hội chúng ta, chiếm 90% doanh nghiệp và 70% việc làm. Hỗ trợ họ vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19 là chủ đề của Ngày Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa năm nay, được tổ chức hàng năm vào ngày 27 tháng 6. ISO có nhiều nguồn lực để trợ giúp họ, cả hiện tại và lâu dài.

Cung cấp thông lệ quốc tế tốt nhất, nhiều tiêu chuẩn ISO được thiết kế để giúp các tổ chức xây dựng khả năng phục hồi, cải thiện quy trình và đạt được hiệu quả cao hơn. Chúng đặc biệt hữu ích cho các MSME đang cố gắng tiếp cận thị trường mới hoặc thu hút đầu tư, vì chúng củng cố uy tín và sự chấp nhận của họ.

Một số thông số kỹ thuật mới được công bố rộng rãi (PAS) liên quan trực tiếp đến cuộc khủng hoảng hiện tại sẽ được sử dụng đáng kể cho các MSME. 

ISO / PAS 45005, Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Hướng dẫn chung về làm việc an toàn trong đại dịch COVID-19, giúp các tổ chức thuộc mọi quy mô quản lý sức khỏe và an toàn của nhân viên và các bên liên quan của họ trong đại dịch, bổ sung cho bất kỳ hướng dẫn và quy định quốc gia hiện có nào. Nó được thiết kế để cho phép chúng tiếp tục hoạt động nhưng theo cách an toàn và bền vững.

Tương tự như vậy, ISO / PAS 5643, Du lịch và các dịch vụ liên quan - Các yêu cầu và hướng dẫn để giảm sự lây lan của COVID-19 trong ngành du lịch, sẽ giúp các nhà cung cấp thuộc mọi loại hình trong ngành, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ lưu trú, hướng dẫn viên du lịch, cửa hàng và nhà hàng đảm bảo các dịch vụ an toàn hơn và ngăn chặn sự lây lan của vi rút. Nó được thiết kế để giúp các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động hiệu quả với các biện pháp bảo vệ nhân viên, khách du lịch và cộng đồng địa phương.

Giống như ngành du lịch, ngành công nghiệp nhà hàng, bao gồm phần lớn các MSME, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch hiện nay. Rất may, sự gia tăng của các nhà bếp trên đám mây hoặc bếp “ảo” đã là cứu cánh cho nhiều người, giúp họ có thể cung cấp các bữa ăn giao tận nhà vào những thời điểm buộc phải đóng cửa. Vì lý do này, ISO hiện đang phát triển hướng dẫn để giúp các doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ đó một cách có hiệu quả nhất.

Thỏa thuận Hội thảo Quốc tế trong tương lai IWA 40, Hướng dẫn cho các dịch vụ bếp đám mây, sẽ giúp nâng cao năng lực phục vụ của ngành, tăng cường hợp tác với các nền tảng giao đồ ăn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu và mong đợi của người tiêu dùng.

Ngoài ra, ISO có một loạt các tài liệu hướng dẫn cụ thể giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tận dụng tối đa nhiều tiêu chuẩn nổi tiếng nhất của ISO. Bao gồm các:

ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng cho doanh nghiệp nhỏ - Làm gì?

ISO 21101 - Du lịch mạo hiểm - Hệ thống quản lý an toàn - Hướng dẫn thực hành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn thực hành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

ISO 14046 - Quản lý môi trường - Dấu chân nước - Hướng dẫn thực hành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Có thể tìm hiểu thêm về cách các tiêu chuẩn ISO trợ giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên website của chúng tôi. Nếu có điều gì thắc mắc và cần giải đáp vui lòng liên hệ đến ISOCERT qua hotline 0976.389.199 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhất. 

 

Ngày cập nhật: 08-10-2021

Bài viết liên quan