0976.389.199
ISO/PAS 45005: 2020 - Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Hướng dẫn chung về làm việc an toàn trong đại dịch COVID-19

ISO/PAS 45005: 2020 - Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Hướng dẫn chung về làm việc an toàn trong đại dịch COVID-19

Trong số nhiều thách thức của nó, COVID-19 đã yêu cầu người sử dụng lao động phải thích ứng nhanh chóng với một tình huống năng động và nguy hiểm. ISO/PAS 45005 chắt lọc các bài học kinh nghiệm trong đại dịch, thiết lập các hướng dẫn có giá trị để duy trì nơi làm việc an toàn và bảo vệ sức khỏe của nhân viên.

Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) đã ban hành ISO/PAS 45005: 2020, Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Hướng dẫn chung về làm việc an toàn trong đại dịch COVID-19 về làm việc an toàn trong đại dịch COVID-19. Tài liệu bao gồm hướng dẫn thực tế về việc bảo vệ nhân viên khi họ trở lại nơi làm việc.

Tiêu chuẩn đã được chấp thuận bởi các nước thành viên ISO.

Có các phần về quản lý nguy cơ lây truyền COVID-19 và các mối nguy hiểm khác khi mọi người quay trở lại nơi làm việc sau thời gian vắng mặt kéo dài trong đó các hạn chế COVID-19 liên quan đến công việc hiện đang được nới lỏng theo từng giai đoạn. 

Giới thiệu

Tài liệu này là phản ứng đối với đại dịch COVID-19 và nguy cơ gia tăng mà căn bệnh này gây ra đối với sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của mọi người ở mọi cơ sở, bao gồm cả những người làm việc tại nhà hoặc trong môi trường di động, và công nhân và các bên quan tâm khác trong nơi làm việc thể chất.

Các chính phủ, cơ quan quản lý và các cơ quan chuyên môn khác trên toàn thế giới đã công bố hướng dẫn về cách làm việc an toàn trong đại dịch COVID-19. Tài liệu này cung cấp một bộ hướng dẫn chung duy nhất bổ sung cho thông tin này và hỗ trợ các nguyên tắc:

- các biện pháp hợp lý để quản lý các rủi ro phát sinh từ COVID-19 đang, hoặc sẽ được thực hiện để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người lao động và các bên quan tâm có liên quan khác;
- công nhân không được yêu cầu làm việc trừ khi các biện pháp này đã được thực hiện.

Hướng dẫn này bao gồm các khuyến nghị thiết thực cho các tổ chức và người lao động về cách quản lý những rủi ro này và phù hợp với các tổ chức đang hoạt động trở lại, những tổ chức đã hoạt động trong suốt đại dịch và những tổ chức đang bắt đầu hoạt động.

Hướng dẫn này là chung và có thể áp dụng cho các tổ chức bất kể bản chất của hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ, quy mô hay mức độ phức tạp. Nó thừa nhận rằng nhiều tổ chức nhỏ hơn không có các bộ phận chuyên trách cho các chức năng như sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (SK&ATNN), quản lý cơ sở vật chất hoặc nguồn nhân lực. Thông tin chi tiết hơn cho các chức năng cụ thể có sẵn từ các cơ quan chuyên môn và một loạt các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Bằng cách thực hiện hướng dẫn trong tài liệu này, tổ chức sẽ có thể:

a) thực hiện hành động hiệu quả để bảo vệ người lao động và các bên quan tâm có liên quan khỏi các rủi ro liên quan đến COVID-19;

b) chứng minh rằng nó đang giải quyết các rủi ro liên quan đến COVID-19 bằng cách tiếp cận có hệ thống;

c) đưa ra một khuôn khổ để có thể thích ứng hiệu quả và kịp thời với tình hình đang thay đổi.

Các tổ chức sử dụng ISO 45001 có thể sử dụng tài liệu này để thông báo cho hệ thống quản lý AT&SKNN của họ bằng cách liên hệ các điều khoản liên quan đến chu trình Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động (PDCA), như được nêu dưới đây. Việc áp dụng phương pháp tiếp cận hệ thống tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp các nguồn lực và nỗ lực rất quan trọng trong việc quản lý COVID-19.

- Lập kế hoạch: Lập kế hoạch những việc cần làm để tổ chức hoạt động an toàn (xem Điều 4 đến Điều 8).
- Làm: Thực hiện những gì tổ chức đã lên kế hoạch thực hiện (xem Điều 9 đến Điều 12).
- Kiểm tra: Xem nó hoạt động tốt như thế nào (xem Điều 13).
- Hành động: Khắc phục các vấn đề và tìm cách làm cho những gì tổ chức đang làm hiệu quả hơn nữa (xem Điều 14).

Tài liệu này không nhằm mục đích là một tập hợp các khuyến nghị từng bước. Nó cung cấp một khuôn khổ trong đó chu trình PDCA nêu trên phải được lặp lại, với tất cả các bộ phận luôn hoạt động, để cho phép cải tiến liên tục và đảm bảo tổ chức phản ứng với những thay đổi trong các giai đoạn khác nhau của đại dịch.

Phạm vi

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn cho các tổ chức về cách quản lý các rủi ro phát sinh từ COVID-19 để bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc liên quan đến công việc.

Tài liệu này có thể áp dụng cho các tổ chức thuộc mọi quy mô và lĩnh vực, bao gồm cả những tổ chức:
a) đã hoạt động trong suốt đại dịch;
b) đang tiếp tục hoặc có kế hoạch tiếp tục hoạt động sau khi đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần;
c) đang tái chiếm những nơi làm việc đã bị đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần;
d) mới và dự định hoạt động lần đầu tiên.

Tài liệu này cũng cung cấp hướng dẫn liên quan đến việc bảo vệ mọi đối tượng lao động (ví dụ: công nhân được tổ chức tuyển dụng, công nhân của các nhà cung cấp bên ngoài, nhà thầu, cá nhân tự kinh doanh, công nhân cơ quan, công nhân lớn tuổi, công nhân khuyết tật và những người phản ứng đầu tiên), và các bên quan tâm có liên quan khác (ví dụ: khách đến thăm nơi làm việc, bao gồm cả các thành viên của công chúng).

Tài liệu này không nhằm cung cấp hướng dẫn về cách thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm trùng cụ thể trong lâm sàng, chăm sóc sức khỏe và các cơ sở khác.

CHÚ THÍCH: Chính phủ, cơ quan quản lý và cơ quan y tế cung cấp luật và hướng dẫn áp dụng cho người lao động ở các cơ sở này hoặc trong các vai trò liên quan.


Lợi ích của đánh giá ISO/PAS 45005

 • Tin tưởng vào những nỗ lực của tổ chức để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của con người
 • Phát triển một kế hoạch phản ứng nhanh cho các hoàn cảnh thay đổi nhanh chóng
 • Giảm thời gian chết và chi phí sự cố tại nơi làm việc
 • Một cách tiếp cận có hệ thống để giải quyết rủi ro
 • Phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (3,8,9,10,11)

Một tiêu chuẩn về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

ISO/PAS 45005 được thiết kế tương tự như các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác và có thể dễ dàng kết hợp với các cuộc đánh giá chứng nhận ISO khác với thời gian và công sức tối thiểu. Tiêu chuẩn đề cập đến quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong thời kỳ đại dịch và giải quyết các chủ đề sau:

 • Đánh giá rủi ro
 • Tài nguyên
 • Liên lạc
 • Lập kế hoạch
 • Hoạt động
 • Đánh giá hiệu suất
 • Cải tiến (Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động)

Một nguồn đáng tin cậy cho các hướng dẫn về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc

Các nguyên tắc về sức khỏe và an toàn có thể áp dụng bất kể ngành nghề hay quy mô tổ chức của bạn. Cho dù bạn đang khởi động lại sau một thời gian tạm dừng do đại dịch gây ra, tái cấu trúc cho “trạng thái bình thường mới” hay vẫn hoạt động xuyên suốt, đánh giá ISO/PAS 45005 rất nhanh chóng và dễ dàng, vì các chuyên gia của chúng tôi có thể thêm nó một cách liền mạch vào một cuộc đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý khác, chẳng hạn như ISO 9001 hoặc ISO 45001. Sau khi đánh giá, chúng tôi gửi một báo cáo về những phát hiện của chúng tôi, cũng như giấy chứng nhận xác nhận kết quả.

 

Trên đây là một số thông tin về tiêu chuẩn ISO/PAS 45005 mà ISOCERT muốn giới thiệu đến Quý bạn đọc. Để mua bản đầy đủ của tiêu chuẩn này vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được tư vấn và hỗ trợ tận tình nhất.

Ngày cập nhật: 17-11-2021

Bài viết liên quan