0976.389.199
Khóa đào tạo Người thực hiện chính Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT theo ISO/IEC 20000

Khóa đào tạo Người thực hiện chính Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT theo ISO/IEC 20000

Khóa đào tạo nhằm mục đích cung cấp hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu của ISO/IEC 20000-1, cũng như các phương pháp và phương pháp tiếp cận tốt được sử dụng để triển khai và duy trì hệ thống quản lý dịch vụ sau này.

Tại sao bạn nên tham dự khóa đào này?

Lợi ích của việc triển khai hệ thống quản lý dịch vụ (SMS) dựa trên các yêu cầu của ISO/IEC 20000-1 là rất nhiều: hệ thống quản lý dựa trên cấu trúc cấp cao của ISO (HLS) cho phép tích hợp dễ dàng hơn với các hệ thống quản lý hiện có, tiêu chuẩn bao gồm các thông lệ được chứng minh là hữu ích trong ngành quản lý dịch vụ, các yêu cầu nêu trong các điều khoản 4–10 cho phép tổ chức thiết lập một cách tiếp cận có cấu trúc để quản lý các hoạt động cung cấp dịch vụ và cung cấp giá trị cho khách hàng của mình, tiêu chuẩn cho phép tổ chức thiết lập một đường cơ sở dựa trên mà nó có thể cải thiện trong tương lai.

Sau khi tham gia khóa đào tạo, bạn có thể tham gia kỳ thi. Nếu đạt, bạn có thể đăng ký chứng chỉ “Người triển khai chính được chứng nhận của ISOCERT cho ISO/IEC 20000-1”. Được quốc tế công nhận, chứng chỉ “Người triển khai chính được chứng nhận ISO/IEC 20000-1” xác nhận năng lực chuyên môn và năng lực của bạn trong việc triển khai SMS dựa trên các yêu cầu của ISO/IEC 20000-1.

Đối tượng tham dự

Khóa đào tạo Người thực hiện chính theo tiêu chuẩn ISO/IEC 20000 dành cho:

 • Các nhà quản lý hoặc chuyên gia tư vấn tham gia và quan tâm đến việc triển khai hệ thống quản lý dịch vụ trong một tổ chức
 • Các nhà quản lý và nhân viên đang tìm cách giúp tổ chức của họ đáp ứng các yêu cầu dịch vụ và mang lại giá trị
 • Các nhà quản lý dự án, chuyên gia tư vấn hoặc cố vấn chuyên gia đang tìm cách nắm vững việc triển khai hệ thống quản lý dịch vụ dựa trên các yêu cầu của ISO / IEC 20000-1
 • Các cá nhân chịu trách nhiệm duy trì sự phù hợp với các yêu cầu ISO / IEC 20000-1 trong một tổ chức
 • Thành viên của nhóm triển khai SMS

Mục tiêu học tập

Khóa đào tạo này cho phép bạn:

 • Có được sự hiểu biết toàn diện về các khái niệm, cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để triển khai và quản lý hiệu quả một SMS
 • Thừa nhận mối tương quan giữa ISO/IEC 20000-1, các tiêu chuẩn trong bộ ISO/IEC 20000 và các tiêu chuẩn ISO khác
 • Có được khả năng diễn giải các yêu cầu của ISO/IEC 20000-1 trong bối cảnh cụ thể của một tổ chức
 • Phát triển kiến ​​thức và kiến ​​thức chuyên môn cần thiết để hỗ trợ một tổ chức trong việc lập kế hoạch, triển khai, quản lý, giám sát và duy trì SMS một cách hiệu quả
 • Có được kiến ​​thức chuyên môn để tư vấn cho một tổ chức trong việc triển khai các phương pháp hay nhất về SMS

Phương pháp đào tạo

Khóa đào tạo này lấy người tham gia làm trung tâm và bao gồm:

 • Các lý thuyết, cách tiếp cận và thực hành tốt được sử dụng trong quản lý dịch vụ
 • Các buổi giảng, được minh họa bằng các ví dụ và bài tập thực hành dựa trên một nghiên cứu điển hình bao gồm các cuộc thảo luận
 • Tương tác được thực hiện giữa những người tham gia bằng các câu hỏi và gợi ý

Điều kiện tiên quyết

Các yêu cầu chính để tham gia khóa đào tạo này là kiến ​​thức cơ bản về các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO, hiểu biết chung về ISO/IEC 20000-1 và nhận thức về các nguyên tắc thực hiện hệ thống quản lý.

icon zalo
ajax-loader