Khóa đào tạo Thực hành, áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 20000-1:2018 - Hệ thống quản lý dịch vụ CNTT

Khóa đào tạo Thực hành, áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 20000-1:2018 - Hệ thống quản lý dịch vụ CNTT

ISO/IEC 20000-1:2018 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận về hệ thống quản lý dịch vụ. Nó hỗ trợ việc quản lý vòng đời dịch vụ, bao gồm việc lập kế hoạch, thiết kế, chuyển đổi, phân phối và cải tiến dịch vụ để đáp ứng các yêu cầu đã thỏa thuận, để chúng mang lại giá trị cho khách hàng, người dùng và nhà cung cấp dịch vụ.

Bằng cách tham dự khóa học này, bạn sẽ khám phá cách triển khai SMS dựa trên ISO/IEC 20000-1:2018. Sử dụng phương pháp tiếp cận từng bước với sự hỗ trợ của bộ công cụ, bạn sẽ học cách phát triển kế hoạch triển khai, tạo tài liệu cần thiết và triển khai HTQLDV của mình.

Đối tượng tham dự

Bất kỳ ai tham gia vào việc lập kế hoạch, triển khai, duy trì hoặc giám sát HTQLDV theo ISO/IEC 20000-1: 2018

Điều kiện tiên quyết

Bạn nên có kiến ​​thức tốt về SO/IEC 20000-1: 2018 và các nguyên tắc chính của HTQLDV. Nếu không, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham dự khóa học Yêu cầu ISO/IEC 20000-1: 2018 của chúng tôi.

Nội dung đào tạo

Đến cuối khóa học, bạn sẽ có kiến ​​thức để:

 • Công nhận một khuôn khổ điển hình để thực hiện ISO/IEC 20000-1: 2018
 • Giải thích các khái niệm và yêu cầu chính của ISO/IEC 20000-1: 2018 từ góc độ triển khai
 • Xác định các lợi ích cụ thể cho tổ chức của bạn liên quan đến việc triển khai HTQLDV hiệu quả
 • Chuẩn bị cho chứng nhận của bên thứ ba

Bạn sẽ có các kỹ năng để:

 • Tiến hành đánh giá cơ bản về vị trí hiện tại của tổ chức liên quan đến ISO/IEC 20000-1: 2018
 • Tạo và hỗ trợ việc thực hiện một kế hoạch hành động
 • Thực hiện các yêu cầu chính của ISO/IEC 20000-1: 2018

Lợi ích khi tham dự khóa đào tạo của ISOCERT

Bằng cách tham dự khóa đào tạo của ISOCERT, bạn sẽ:

 • Làm quen với khuôn khổ điển hình để triển khai HTQLDV dựa trên ISO/IEC 20000-1
 • Có được cơ sở hợp lý để tập trung nỗ lực triển khai sao cho nó mang lại lợi ích cho bạn và tổ chức của bạn.
 • Có được khả năng nhận biết những nơi có thể cần thực hiện các điều chỉnh, để phù hợp với tình huống cụ thể của bạn và tiến độ đã đạt được cho đến nay
 • Nâng cao kiến ​​thức của bạn về các khái niệm và yêu cầu chính của ISO/IEC 20000-1
 • Phát triển các kỹ năng để tiến hành đánh giá cơ bản của riêng bạn về vị trí hiện tại của tổ chức bạn liên quan đến ISO/IEC 20000-1
 • Hiểu quy trình chứng nhận và lợi ích của việc tích hợp nhiều hệ thống quản lý

Khóa đào tạo liên quan

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLDV ISO/IEC 20000

Tìm hiểu các nguyên tắc và thực tiễn đánh giá cơ bản liên quan đến các yêu cầu quản lý dịch vụ ISO / IEC 20000-1 để bạn có thể giúp thúc đẩy cải tiến kinh doanh liên tục.

Khóa đào tạo Người thực hiện chính Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT theo ISO/IEC 20000

Khóa đào tạo nhằm mục đích cung cấp hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu của ISO/IEC 20000-1, cũng như các phương pháp và phương pháp tiếp cận tốt được sử dụng để triển khai và duy trì hệ thống quản lý dịch vụ sau này.

Khóa đào tạo Yêu cầu của ISO/IEC 20000-1:2018

Mong muốn tăng giá trị cho tổ chức của mình và các dịch vụ mà bạn cung cấp? Nếu vậy, ISO/IEC 20000-1 là dành cho bạn và tổ chức của bạn. Tiêu chuẩn chỉ định các yêu cầu đối với HTQLDV, bao gồm cách lập kế hoạch, thiết kế, chuyển đổi, cung cấp và cải thiện dịch vụ để chúng mang lại giá trị cho bạn và khách hàng của bạn. Bằng cách tham dự khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về các yêu cầu của ISO/IEC 20000-1 cũng như cách giải thích và áp dụng các khái niệm và nguyên tắc chính của tiêu chuẩn cho các quy trình hiện có trong tổ chức của bạn.

Bình luận

! Nhập đánh giá không được để trống

! Họ và tên không được để trống

! Số điện thoại không được để trống

Bài viết liên quan

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLDV ISO/IEC 20000

Tìm hiểu các nguyên tắc và thực tiễn đánh giá cơ bản liên quan đến các yêu cầu quản lý dịch vụ ISO / IEC 20000-1 để bạn có thể giúp thúc đẩy cải tiến kinh doanh liên tục.

Khóa đào tạo Người thực hiện chính Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT theo ISO/IEC 20000

Khóa đào tạo nhằm mục đích cung cấp hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu của ISO/IEC 20000-1, cũng như các phương pháp và phương pháp tiếp cận tốt được sử dụng để triển khai và duy trì hệ thống quản lý dịch vụ sau này.

Khóa đào tạo Yêu cầu của ISO/IEC 20000-1:2018

Mong muốn tăng giá trị cho tổ chức của mình và các dịch vụ mà bạn cung cấp? Nếu vậy, ISO/IEC 20000-1 là dành cho bạn và tổ chức của bạn. Tiêu chuẩn chỉ định các yêu cầu đối với HTQLDV, bao gồm cách lập kế hoạch, thiết kế, chuyển đổi, cung cấp và cải thiện dịch vụ để chúng mang lại giá trị cho bạn và khách hàng của bạn. Bằng cách tham dự khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về các yêu cầu của ISO/IEC 20000-1 cũng như cách giải thích và áp dụng các khái niệm và nguyên tắc chính của tiêu chuẩn cho các quy trình hiện có trong tổ chức của bạn.

0976.389.199
scrollTop
https://zalo.me/0976389199
0976.389.199 Gọi chuyên gia Zalo