0976.389.199
Khóa đào tạo Nhận thức về FSSC 22000 v5

Khóa đào tạo Nhận thức về FSSC 22000 v5

Tìm hiểu cách nhúng cải tiến liên tục vào trung tâm của tổ chức của bạn thông qua Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm FSSC 22000 (FSMS). Cơ sở của tiêu chuẩn ISO 22000: 2018 là cơ hội để các tổ chức điều chỉnh định hướng chiến lược và tăng cường tập trung vào việc cải thiện hoạt động an toàn thực phẩm.

Xác định cấu trúc và các yêu cầu của một hệ thống quản lý hiệu quả và điều này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn. Có được cái nhìn sâu sắc về các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và các khái niệm và cấu trúc chính của FSSC 22000, các thuật ngữ, định nghĩa chính và cấu trúc cấp cao được tiêu chuẩn hóa ISO. Bạn sẽ học cách diễn giải và áp dụng các khái niệm và nguyên tắc chính của tiêu chuẩn cho các quy trình hiện có trong tổ chức của bạn.

Đối tượng tham dự

Bất kỳ ai tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện, duy trì, giám sát hoặc đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000.

Nội dung đào tạo

Bạn sẽ học:

  • Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm FSSC (FSMS) là gì?
  • Tại sao FSMS FSSC lại quan trọng đối với một tổ chức và lợi ích của nó
  • Nền tảng của FSSC 22000 và các kết quả dự kiến ​​của nó
  • Các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng
  • Các khái niệm và cấu trúc chính của FSSC 22000 và ISO 22000:2018
  • Các yêu cầu chính của FSSC 22000 và ISO 22000:2018

Lợi ích khi tham dự

Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu các yêu cầu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000 liên quan đến:

  • Khả năng cung cấp thực phẩm an toàn và các sản phẩm và dịch vụ liên quan một cách nhất quán đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và quy định hiện hành
  • Giải quyết các rủi ro liên quan đến các mục tiêu của nó
  • Khả năng chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cụ thể
icon zalo
ajax-loader