0976.389.199
Khóa đào tạo Thực hành, áp dụng quản lý an toàn thực phẩm theo FSSC 22000

Khóa đào tạo Thực hành, áp dụng quản lý an toàn thực phẩm theo FSSC 22000

Trong khóa học này, bạn sẽ có được các kỹ năng cần thiết để tiến hành đánh giá cơ bản về vị trí hiện tại của tổ chức và thực hiện các nguyên tắc chính của FSSC 22000. Sử dụng phương pháp tiếp cận từng bước, bạn sẽ học cách phát triển kế hoạch triển khai, tạo tài liệu và giám sát Kế hoạch FSMS của bạn.

Khóa đào tạo triển khai FSSC 22000 v5

FSSC 22000 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý về an toàn thực phẩm (FSMS) phù hợp với thực tiễn tốt nhất được quốc tế công nhận và thông qua ISO 22000: 2018 làm cơ sở, sử dụng cấu trúc cấp cao của ISO. FSSC 22000 giúp các tổ chức cung cấp thực phẩm an toàn bằng cách chủ động cải thiện hiệu suất FSMS của họ.

Đối tượng tham dự

Bất kỳ ai tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện, duy trì hoặc giám sát FSMS 22000 của FSSC.

Điều kiện tiên quyết

Bạn đã có kiến ​​thức về FSSC 22000 và các nguyên tắc chính của FSMS. Nếu không, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham gia khóa học Nhận thức về FSSC 22000 của chúng tôi. Các yêu cầu của ISO 22000 không được đề cập trong khóa học này.

Nội dung đào tạo

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

Hiểu biết

 • Nhận ra một khuôn khổ điển hình để triển khai FSSC 22000 theo chu trình PDCA kép
 • Diễn giải các khái niệm và yêu cầu chính của FSSC 22000 từ góc độ triển khai
 • Xác định các lợi ích cụ thể cho một tổ chức liên quan đến việc triển khai FSMS hiệu quả

Kỹ năng

 • Tiến hành đánh giá cơ bản về vị trí hiện tại của tổ chức liên quan đến FSSC 22000
 • Triển khai các khái niệm chính của FSSC 22000
 • Thực hiện các yêu cầu chính của FSSC 22000

Lợi ích khi tham dự

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Làm quen với khuôn khổ điển hình để triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS). Điều này sẽ tạo cơ sở vững chắc cho các nỗ lực triển khai của bạn và mang lại lợi ích cho tổ chức của bạn
 • Nhận biết những nơi có thể cần thực hiện các điều chỉnh đối với khuôn khổ này, để phù hợp với tình huống cụ thể của bạn và tiến độ đã đạt được cho đến nay
 • Nâng cao kiến ​​thức của bạn về các khái niệm và yêu cầu chính của FSSC 22000, từ góc độ triển khai
 • Có được các kỹ năng để tiến hành đánh giá cơ bản của riêng bạn về vị trí hiện tại của tổ chức bạn liên quan đến FSSC 22000 và thực hiện các khái niệm và yêu cầu chính liên quan đến FSSC 22000
 • Việc học của bạn sẽ thông qua cách tiếp cận dựa trên hoạt động, lấy đại biểu làm trung tâm. Điều này sẽ giúp bạn chia sẻ kinh nghiệm và kiến ​​thức với những người tham dự khác; mang lại thông tin được trình bày sống động và dẫn đến khả năng duy trì và ứng dụng nâng cao cho chính nơi làm việc của bạn.
icon zalo
ajax-loader